(11.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Sice víme, jak pravděpodobně dopadnou hlasování, ale aby to mělo logiku, tak si myslím, že nejprve by se mělo hlasovat o návrzích D1 a D2, protože kdyby byly přijaty, tak je nehlasovatelný pozměňovací návrh A3 a C. A kdybychom odsouhlasili jednu sníženou sazbu, tak pak nemá cenu hlasovat o přesunutí z první do druhé snížené sazby. Jinak pak s tím dalším postupem souhlasím. To by mělo být jako první hlasování D1, D2, a to prosím dohromady, protože to spolu souvisí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se pana zpravodaje, jestli to lze takto, nebo to bere jako protinávrh.

 

Poslanec Václav Votava: Tak mohu s tímto souhlasit, myslím, že to není problém.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, tak prosím pana zpravodaje, aby tedy upravil proceduru a přednesl Poslanecké sněmovně proceduru upravenou po dohodě s panem poslancem Stanjurou.

 

Poslanec Václav Votava: Takže hlasujeme jako první hlasování D1, D2 a poté hlasujeme tak, jak jsem povídal: rozpočtový výbor B, C, D3, pokud je souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli má ještě někdo nějaký jiný návrh. Není tomu tak. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji teď navrhl pan zpravodaj Václav Votava. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o proceduře tak, jak ji teď navrhl pan zpravodaj Václav Votava. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 22, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný, návrh procedury byl přijat.

 

Nyní tedy prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy, požádám o stanovisko pana premiéra, pana zpravodaje a dám o nich hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Tak nyní bychom jako prvé hlasování hlasovali D 1 a D 2, což je pozměňovací návrh pana kolegy Fialy, je to snížení první sazby daně z přidané hodnoty z 15 na 10 %. (Stanovisko zpravodaje i premiéra nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu D1, D2 pana poslance Fialy. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 23, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro 63, proti 74, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených v usnesení rozpočtového výboru A1 až A8. (Stanovisko zpravodaje i premiéra souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování... Pardon, omlouvám se. Je tady návrh na odhlášení. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrzích pod písmenem A1 až A8 rozpočtového výboru. Stanoviska jak pana zpravodaje, tak pana premiéra byla kladná.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 25, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 116, proti 31, návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

 

Poslanec Václav Votava: Tak nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Raise pod písmenem B. Jedná se o prodloužení lhůty pro podání opravného kontrolního hlášení z pěti dnů na pět pracovních dnů. (Stanovisko zpravodaje i premiéra souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 26, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, a to tu dlouho nebylo, pro 147 poslanců a poslankyň. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Maxové pod písmenem C. Jedná se o rozšíření okruhu zboží zařazeného do druhé snížené sazby, tedy desetiprocentní, o potraviny pro zvláštní lékařské účely. (Stanovisko zpravodaje i premiéra negativní.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 27, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 51, proti 61, návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o návrhu pana kolegy Fialy pod písmenem D3. Jedná se o zavedení limitu pro podávání kontrolního hlášení a změnu frekvence podávání kontrolního hlášení. (Stanovisko zpravodaje i premiéra nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu D3 pana poslance Fialy. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 28, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 70, proti 63, návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Protože jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, nezbývá než hlasovat o zákonu jako celku. (Stanovisko zpravodaje: samozřejmě souhlasné, stanovisko premiéra: kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 291, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 29, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 103, proti 43, návrh zákona byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu premiérovi.

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, bylo to vaše právo, projevili jste vůli většiny. Přesto mi dovolte jako zástupci menšiny, abych vám řekl, že jste zatížili drobné podnikatele a živnostníky naprosto zbytečnou administrativní zátěží, jejímž výsledkem nebude jedna jediná koruna navíc do státního rozpočtu. Prosím, vzpomeňte si na tuto moji větu za dva roky, až budeme porovnávat vývoj tržeb v České republice a vývoj efektivity výběru DPH. Tato rozhodnutí mají jednu výhodu. Vždy se dají po nějakém čase porovnat a říct, jestli přinesla svůj výsledek, nebo přinesla svoji škodu. Já si vám teď dovoluji prorokovat, že jste způsobili jenom škodu, bez výhody pro kohokoliv. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále se s přednostním právem hlásí pan předseda Úsvitu přímé demokracie Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ano, hnutí Úsvit hlasovalo proti tomuto zákonu, protože odmítáme na rozdíl od vládní koalice zvyšovat nejenom byrokratickou zátěž pro drobné malé podnikatele, když tady máme 600 tisíc nezaměstnaných, 8 procent nezaměstnanosti, a vláda s tím vůbec nic nedělá. Teď si uvědomte, že vy jste tímto hlasováním podpořili šedou ekonomiku, podpořili jste to, že mnozí živnostníci skončí na pracovních úřadech nebo ztratí chuť vůbec do podnikání. A hlavně jste absolutně nepodpořili to, aby se lidé mohli třeba sami sebe zaměstnat a abychom je k tomu motivovali, když jste tak neschopní vytvořit nová pracovní místa nebo alespoň nějakou koncepci podpořit. Je to opravdu obrovský krok směrem doleva od této vlády. My v hnutí Úsvit podporujeme živnostníky, podporujeme drobné podnikání, podporujeme aktivitu těch podnikatelů a drobných živnostníků a toto skutečně odmítáme. Jsem skutečně šokován, že jsme tady zůstali v menšině, zvláště v této době obrovské nezaměstnanosti, s kterou tato vláda není schopná absolutně nic udělat, a ještě podrážíte nohy těm, kteří jsou malí, drobní a svou každodenní prací se snaží nějakým způsobem se uživit. Děkuji. (Potlesk části poslanců.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP