(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Maxové. Mám faktickou poznámku zpravodaje, který má přednost. Potom mám přednostní přihlášku pana poslance Okamury, pak přednostní přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, pak řádnou přihlášku pana poslance Ludvíka Hovorky. Slovo má s faktickou poznámkou zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych ve stručnosti reagovat na paní kolegyni Maxovou. Já jsem tuto věc konzultoval s paní náměstkyní Hornochovou. Domnívám se, že po věcné stránce v pořádku, ale musí být naprosto jasné, o jaké potraviny jde. Musí být jasné, jak budou zařazeny do celního sazebníku, protože z toho se totiž odvíjí určení sazby. Pokud toto není, a ten pozměňovací návrh bohužel takto napsán není, tak to opravdu nelze schválit. Nelze schválit něco, kde není jednoznačně určeno a řečeno, o jaké potraviny jde, aby nebylo pochyb, samozřejmě se do toho dostanou potraviny, které s tím nakonec nemají vůbec nic společného. Pak by to samozřejmě mělo veliký vliv do státního rozpočtu. Domluvili jsme se, že se pokusíte upravit pozměňovací návrh tak, aby byl jednoznačný, a při nejbližší novele daně z přidané hodnoty je pak možné o tom diskutovat, popřípadě třeba i podat pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě před faktickou poznámkou paní poslankyně Maxové budu konstatovat omluvy. Od 10 do 10.30 pan poslanec Fiedler, od 13 hodin paní Zuzana Šánová a zrušení jedné omluvy paní Ivany Dobešové, která je tady.

Paní poslankyně Maxová má slovo k faktické poznámce. Paní kolegyně, máte faktickou poznámku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Omlouvám se, pane předsedo. Já jsem se samozřejmě také pokoušela spojit s paní Hornochovou. Bohužel k tomu nedošlo z časových důvodů. Chtěla bych říci, že potraviny jsou tam specifikované i podle sazebníku. Sazebník je samozřejmě hodně široký, ale je potřeba říci, že v pozměňovacím návrhu je věta, že tento pozměňovací návrh je mimo zboží, které není potravinou pro zvláštní lékařské účely! Takže potraviny tam jsou specifikovány.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní přednostní právo pana předsedy Tomia Okamury. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi sdělit stanovisko hnutí Úsvit k tomuto zákonu.

Samozřejmě také bojujeme proti daňovým únikům a s tím samozřejmě souhlasíme. Nicméně vidíme v tomto návrhu zákona jeden zásadní problém, a to jsou takzvaná kontrolní hlášení. Vidíme ten problém konkrétně v kontrolních hlášeních pro malé živnostníky. Podle analýz na základě tohoto vládního návrhu se zvýší byrokratická zátěž pro malé živnostníky, respektive pro živnostníky jako takové, o tři a půl hodiny měsíčně. To znamená, představte si člověka, který nemá zaměstnance, a teď mu vláda ukládá tři a půl hodiny měsíčně, aby vyplňoval další a další a další papíry.

Z vládní důvodové zprávy vyplývá, takže to není výmysl Úsvitu ani Okamury, že náklady živnostníkům kvůli těmto kontrolním hlášením se zvýší o 1,4 mld. korun. Vláda vychází z toho, že máme 250 mil. plátců DPH, a právě sama vláda sděluje, že průměrný čas na vyplnění kontrolního hlášení je tři a půl hodiny. Ale zaměřme se tedy na malé živnostníky. Znovu říkám, boj proti daňovým únikům ano, ale skutečně pakliže vláda nepředloží souběžně s tímto i nějaká prorůstová opatření pro růst ekonomiky, pakliže konečně nepředloží koncepci vytváření nových pracovních míst, na což tady marně čekáme už rok, a já už jsem k tomu vyzýval před půl rokem, tak jsme v podstatě v situaci, že vláda pouze zvyšuje byrokracii, pouze zvyšuje daňovou zátěž, pouze přitěžuje občanům, ale v podstatě neříká to B, jakým způsobem by jim ulehčila například tím, že vytvoří nová pracovní místa nebo navrhne skutečně nějaká prorůstová opatření.

V této souvislosti připomínám, že Česká republika má historicky rekordní nezaměstnanost. A nezaměstnanost je více než 600 tisíc nezaměstnaných, je to kolem 8 %. Vláda už je u vlády rok, příští rok touto dobou to bude dva roky, a to už se nebudete moci vymlouvat, že to někdo pokazil, a nezaměstnanost bude, jak to tak vidím, velice podobná. To znamená, že tady bude více než půl milionu nezaměstnaných, a velmi bych se divil, kdyby tomu tak nebylo, protože když vidím kroky této vlády, to znamená, že tady není žádná koncepce ani na vytváření nových pracovních míst, lidé stále nemají práci, prorůstová opatření nevidíme také žádná, ani dokonce žádný plán. Vidíme tady návrh rozpočtového výhledu do roku 2017 - stále obrovské deficity.

Takže jsem z tohoto pohledu chtěl říci, že hnutí Úsvit skutečně nemůže podporovat návrh, kterým malým živnostníkům, kteří ani nikoho nezaměstnávají, ale jsou plátci DPH v době, kdy je 8 % nezaměstnanost, více než 600 tisíc, naložíme na bedra ještě další povinnost, aby další hodiny ještě vyplňovali nějaké prohlášení, a ztěžujeme jim vlastně čas na to, aby se mohli vůbec sebezaměstnávat. Takže tato vláda místo aby vytvořila podmínky pro to, aby se lidé sebezaměstnali, když už je tedy úplně bezradná v tom, aby vytvářela nová pracovní místa a motivovala lidi k tomu, aby třeba jako malí drobní živnostníci sami mohli pracovat, a asi víte, že mnoho těchto malých drobných živnostníků, já jsem býval jedním z nich, kdy jsem neměl ani jednoho zaměstnance a léta jsem musel pracovat jako průvodce turistů od rána do večera, do noci, včetně víkendu, tak že jsou to často senioři, starší lidé po padesátce - omlouvám se, nejenom senioři, ale jsou to velice často starší lidé po padesátce, kteří přišli o práci a drobným malým podnikáním si přivydělávají a nemají ani jiný příjem, nemají ani zaměstnance. Vy jste prý taky taková. Ano, dobře, paní poslankyně z ANO (k poslankyni Šánové).

Chci jenom říci, že těmto lidem to vlastně ztěžujete a obrovsky byrokratizujete. To znamená, boj proti daňovým únikům jednoznačně ano, ale znovu zdůrazňuji, že to musí zároveň provázet i prorůstové kroky a kroky k vytváření nových pracovních míst a ty tady nejsou.

Proto, když to shrnu, pakliže neprojde pozměňovací návrh, který tady je na stole, aby kontrolní hlášení byla od obratu od 1 mil. korun více měsíčně, to znamená, aby se týkala ne těch nejmenších drobných živnostníků, ale pouze těch o něco větších, prostě ne těch nejmenších v době této obrovské nezaměstnanosti, tak hnutí Úsvit bohužel nemůže tento zákon podpořit, protože za této situace opravdu odmítáme byrokratizovat a ztěžovat možnost sebezaměstnání těm nejmenším drobným živnostníkům v době této obrovské nezaměstnanosti. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Jiřího Štětiny a pak vystoupení paní předsedy klubu TOP 09. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, budu velmi stručný, jak je u mě zvykem.

Velmi pozorně jsem si vyslechl zdůvodnění pozměňovacího návrhu paní poslankyně Maxové, prostřednictvím pana místopředsedy, a musím říci, že s tím plně souhlasím, protože potraviny, které jsou využívány jako zvláštní používaná léčiva, musí být levnější. Byl jsem skutečně překvapen, jak to po odborné stránce zdůvodnila. Mohu jenom říci, že o fenylketonurii už víme minimálně 45 let, ale dnes již víme, co je jejím mechanismem. A skutečně problém není, jak tyto potraviny pro zvláštní léčebné účely vytipovat, to je jednoduché. Čili skutečně se domnívám, že tento pozměňovací návrh by měl být přijat. Já tedy skutečně budu pro něj hlasovat. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP