(15.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Já ho tam prostě nevidím. Pan ministr financí dnes mě překvapil, dnes to neříkal, možná proto, že nečelil žádné kritice, ale vždy, když čelí kritice v oblasti veřejných rozpočtů, lhostejno zda na výdajové, nebo příjmové straně, tak dříve nebo později skončí u výběru DPH a zápasem s karuselovými obchody. Svým způsobem to chápu, protože skutečně v karuselových obchodech je ukryto gros daňových úniků nejenom na území České republiky, ale v celé Evropě. DPH bohužel je daní, která je nedostižná v oblasti statistiky, účetnictví a výkaznictví, to je geniální vynález. Má jednu takovou drobnou slabinu - je to daň pro džentlmeny. Tvůrce tohoto systému a zákonodárce, který schvaloval, předpokládal, že nikdo nebude vymýšlet nic jiného, než že tu daň bude platit. To bohužel není pravda nejenom v České republice a ten problém trápí celou Evropskou unii. Ale nic z toho, o čem pan ministr mluví, se v tomto návrhu nevyskytuje. V tomto návrhu se vyskytuje jenom zbytečná byrokratická zátěž navíc, aniž by si kdokoliv z nás, kdo nějakým zápasem s daňovými úniky trávil kus života, dokázal představit, čím to bude vyváženo. Čím ta administrativní zátěž bude zaplacena. Kde je ten efekt. Já ho tam prostě nevidím. Netvrdím, že musím mít pravdu, ale v takovém případě bych to velmi rád uslyšel, kde ten efekt je. Proč se stane, že začneme vybírat tu daň intenzivněji, proč tam naopak chybí věci, které bych tam očekával.

Myslím si, že se hodí v této souvislosti říct, že jakkoli pan ministr neustále bojuje verbálně s daňovými úniky a ohromuje veřejnost mediálními projekty typu Kobra a hovoří o svém zápase s karuselovými obchody, který, obávám se, bude mít naprosto nulový výstup - a já mu to nebudu vyčítat. Já jsem tomu věnoval tři roky intenzivní práce a samozřejmě jsem nedosáhl žádného výsledku v dohodě mezi osmadvacítkou s reverse charge a obávám se, že pan ministr dopadne úplně stejně. Akorát, že nebudu tvrdit, že pro to vůbec nic neudělal. Po několika letech usilovné práce dopadne stejně.

Ale přestože nás i veřejnost ohromuje těmito sděleními, tak by nám nemělo uniknout, že od Nového roku na rozdíl od dvou let předcházejících efektivita výběru DPH začala klesat. Že výběr DPH sice roste v porovnání s minulými lety, ale klesá oproti růstu tržeb. Tržby rostou rychleji, než roste výběr DPH - rovná se, pan ministr vybírá daně hůře a hůře. To je fakt. Jsem dalek toho, abych to podroboval laciné kritice, ale chci podrobovat kritice skutečnost, že volíme nástroje, o jejichž účinku nejsme schopni vysvětlit, v čem to bude lepší, kromě toho, že někoho budeme více zatěžovat.

Já jsem si to v tom materiálu nepřečetl. Na jednání výboru od odpovědných pracovníků Ministerstva financí jsme se to nedozvěděli. Přiznám se bez mučení, že si to ani nedokážu představit. Tak bych rád poprosil pana ministra, kdyby nám to mohl vysvětlit, o kolik vybereme daní víc, proč jich vybereme víc, když ten výkaz budeme dělat jednou za měsíc a ne jednou za kvartál. Kdyby to tady aspoň mohl říct, prohlásit a garantovat, že to bude mít tyhle výsledky. V opačném případě pro to samozřejmě nemohu hlasovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Než dám slovo s přednostním právem panu předsedovi poslaneckého klubu ODS Zbyňku Stanjurovi, tak tu mám omluvy. Nejprve pan předseda Jan Hamáček se omlouvá z dnešního jednání od 16 hodin z osobních důvodů. Dále pan poslanec Gabal se omlouvá z dnešního jednání v době od 15 do 16 hodin. A pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá dnes od 18 hodin.

Nyní prosím s přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych měl několik konkrétních materiálů k údajům, které se nacházejí v důvodové zprávě. Zajímalo by mě, jak zpracovatelé či předkladatelé toho materiálu k tomu přišli. Budeme se bavit teď o administrativní zátěži, která dopadne na podnikatele. Podle důvodové zprávy je odhadováno, že náklady podnikatelskému sektoru vzrostou o 1,4 mld. ročně, což za jedno volební období je takřka 6,5 mld. A je odhadováno, že tím, že musí někdo vyplňovat kontrolní výkaz, o kterém nikdo neví, jak bude vypadat, možná někdo to ví, ale nechtějí to napsat do návrhu zákona, že to bude trvat 3,24 hodiny a že při mzdě za hodinu 197 korun to pak dělá v té sumě, když se přepočte počet plátců, počet hodin a mzda 197 korun za hodinu 1,4 miliardy.

Za prvé se chci zeptat, jak přišli předkladatelé na mzdu 197 korun. Jestli je to mzda, nebo je to mzda včetně odvodů. Protože pokud je to včetně odvodů, tak nevěřím, že tak důležitou činnost, která bude tak přísně sankcionována, budou dělat lidé s podprůměrným platem. Pokud je to bez odvodů, pak samozřejmě to číslo není relevantní a musíme ho vynásobit krát 1,34. Což 1,4 mld. není určitě malá částka. Takže můj první konkrétní dotaz zní: Za prvé, jak se určilo 3,24 hodiny? A za druhé, jestli 197 korun je odhad jaké kvalifikované síly a zda to je včetně odvodů, nebo bez odvodů. Pak můžeme posoudit, zda odhadované náklady ve výši 1,4 mld. jsou reálné, přeceněné nebo podceněné.

Protože v rámci projednávání v rozpočtovém výboru jednotliví poslanci podávali různé pozměňující návrhy, ke kterým, tak jak jsme zvyklí, Ministerstvo financí přijalo buď záporné, nebo kladné stanovisko, tak chci říct, že s našimi návrhy, které přednesl pan předseda Fiala, v zásadě souhlasí i pan zpravodaj a předseda rozpočtového výboru. Protože mnohé jeho pozměňující návrhy, ke kterým ovšem Ministerstvo financí vyslovilo k mému překvapení zásadní nesouhlas, i když je to koaliční předseda rozpočtového výboru, jdou podobným směrem. To znamená zachovat kvartální povinnost těm, kteří mají kvartální povinnost platit DPH. Je tam tedy jiný limit pro ty, kteří by byli osvobozeni od kvartálního plnění nebo měsíčního plnění, ale je tam taky nastaven limit. A podobné věci, které mně osobně jsou sympatické. Nejsou totožné, to bych neříkal pravdu, nicméně jsou tady zajímavé věty, v té důvodové zprávě, proč je Ministerstvo financí proti návrhu pana předsedy rozpočtového výboru. A já bych chtěl vědět, z čeho to vychází, protože nejsem schopen posoudit, jestli ty informace jsou, či nejsou pravdivé.

V zásadě se tady píše (cituje z donesených dokumentů), že ty subjekty s kvartálním plněním, s kvartální povinností, tento pozměňující návrh nepokryje značnou část plátců, kteří dnes již patří do segmentu, který se značnou měrou podílí na páchání daňové kriminality. To znamená, že ti, kteří - tady je černé na bílém, že na páchání daňové kriminality se značnou měrou podílejí ti, kteří mají kvartální plnění. Já nejsem schopen posoudit, jestli to je pravda, nebo není, tak by mě zajímalo, zda existuje nějaká statistika, jestli je to ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti či s Ministerstvem vnitra, nebo je to jenom takový argument, kterým se hledaly argumenty proti návrhu pana předsedy rozpočtového výboru.

Píše se tady, a může to být zase pravda, že pokud bychom pozměňovací návrh přijali, že by mohlo docházet k daňovým únikům v řádu milionů korun. Což je samozřejmě pravda. Nicméně když se bavíme seriózně o karuselových obchodech, tak se určitě nebavíme o milionových ztrátách, ale o miliardových. Někteří říkají 100 miliard, někteří říkají 50, ale jsou to v řádu miliardy. Potom ta argumentace, která, říkám, může být pravdivá, nevím, na základě čeho vychází, jestli máme nějakou statistiku, kdo páchá daňové delikty a zda jsou odsouzeni k náhradě škody, zda tu škodu jsme schopni vymáhat, nebo nejsme, zda se jim zabavuje majetek. Prostě nevím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP