(Jednání pokračovalo ve 14.59 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, po přestávce na jednání klubu Občanské demokratické strany v délce 30 minut budeme pokračovat v našem jednání.

Než pokročíme k pořadu schůze, mám tu dvě omluvy: pan poslanec Jaroslav Klaška prosí, aby byl omluven dnes od 15.30 hodin z důvodu pracovní cesty, a pan poslanec Martin Novotný se omlouvá z jednání Sněmovny dnes od 15.30 a po zbytek týdne též z důvodu zahraniční cesty kontrolního výboru.

S přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci příliš zdržovat, ale dlužím ještě odpověď panu kolegovi Faltýnkovi. On tu říká, jak zná pana předsedu 15 let, jak mu nikdy nelhal. Tak já mohu říci, že ho znám ještě déle, že mi lhal pořád. Jaký to má smysl? Důležité je, zda ministr vlády České republiky lže, či nelže Poslanecké sněmovně. My jsme tu bohužel svědky toho, kdy ministr vlády České republiky prokazatelně lže Poslanecké sněmovně. Jestliže se pan ministr minulý týden omluví z rodinných důvodů a dnes nám tu tvrdí na záznam, že byl v zahraničí služebně a z pracovních důvodů, minimálně v jednom případě lhal. Možná v obou, ale v tom prvním ne, to skutečně na státní svátek pracoval, ale potom byl tam, kde jsem řekl.

Vy říkáte, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího: Přestaňme vést tyto plané řeči a pojďme dělat něco pořádného. Ale jak má být práce pořádná, když je postavena na lži? Na lži ministra Poslanecké sněmovně, na lži vlády veřejnosti. To pak výsledek těžko může odpovídat pořádné práci. Na lži nikdy žádná pořádná práce nevznikla.

Nebudeme hlasovat pro program této schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a nyní budeme hlasovat o návrhu pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Přivolám naše kolegy z předsálí a opakuji, tak jak to již sdělil pan předseda, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Sněmovny rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti o svolání schůze. Poprosím o klid v jednacím sále.

 

Zahájím hlasování o pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 2. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 90, proti 32. Návrh byl přijat a pořad schůze byl schválen.***
Přihlásit/registrovat se do ISP