(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se nikdo dále nehlásí do rozpravy ani s faktickou poznámkou. Je tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chce vzít paní navrhovatelka nebo paní zpravodajka závěrečné slovo. Paní ministryně? Paní navrhovatelka ano. Máte závěrečné slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Chtěla bych jenom ve stručnosti upozornit, vážené kolegyně a vážení kolegové, myslím si, že návrh, který prošel podrobným připomínkovým řízením, kde jsme zapracovali řadu změn, koneckonců jste to viděli, že ten publikovaný článek pana profesora Jelínka, že už mezitím se zohlednila jedna z kritických připomínek ohledně trestného činu zabití. Nakonec získal většinový konsensus představitelů právnických profesí. Právě proto jsem ho předložila vládě a nyní jsem ho předložila k posouzení vám. Čili není to, jak by snad mohlo vypadat poté, co zde odezněly diskusní příspěvky, námět nebo návrh představitele akademické oblasti - jednoho, dvou nebo tří, kteří si myslí, že bychom měli jít revoluční cestou a kopírovat vývoj v jiných evropských zemích, protože je to tak správné.

Já jsem přesvědčena o tom, že by to byl pozitivní posun a že by nám to umožnilo lepší dodržování právních předpisů, i těch, které chrání trestní zákon, zejména těch, které chrání trestní zákon, a to znamená těch základních hodnot, protože trestní právo má chránit ty nejdůležitější právní statky, které v právním řádu České republiky máme zakotvené. Čili nemyslím si, že by tento zákon vedl ke zbytečné kriminalizaci, naopak si myslím, že by to bylo určitou symbolikou, že Česká republika se nebojí jít cestou, kterou už před ní šly a úspěšně ji využívají jiné evropské země.

Ostatní věcnou problematiku bych skutečně raději přenesla také na půdu ústavněprávního výboru.

Děkuji vám i za to, co zde odeznělo. Určitě budu mít možnost se k tomu vyjádřit za předpokladu, že tento návrh vámi bude postoupen do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Přece jenom musím zareagovat a využít přednostního práva. Moc se za to omlouvám. Nerad už něco komentuji, ale jiná šance není.

Víte, já bych byl rád, paní ministryně, aby v tomto případě významné slovo měli ti, kteří podnikají, kteří se setkávají s každodenní praxí, protože já bych varoval před tím, aby zrovna toto, pokud akademickou obcí jste rozuměla právníky, aby právníci určovali, jak se má v Česku podnikat. Oni přece o tom praktickém životě - a nedej bože, aby skutečně ekonomiku této země řídili právníci. Samozřejmě pro ně zřejmě bude při kriminalizaci firem obrovské ryto je zastupovat a žalovat, takže já chápu, že hledají další a další pozice, kde se živit a čím si vydělávat.

Nelze srovnávat právo s vyspělými zeměmi u nás. I zvykové právo nebo podnikatelskou etiku. Rozhodně jiná je v Německu. Já si myslím, že tam si dá hodně moc jakýkoli policista nebo soudce pozor na to, co je a co není trestným činem, protože tam je pod kůži zaryto, ve Švýcarsku také, prostě podnikatelský neúspěch. Dokonce to má své označení. Inteligentní nebo konstruktivní selhání. Už jsem to tady říkal několikrát. V České republice je v tuto chvíli společenská atmosféra zcela jiná. A myslím si, že ta společenská atmosféra, a určitě mi dáte za pravdu, se promítá potom i do rozhodování soudů, které se velice často dostávají pod gigantický tlak médií. Kolikrát i ten trestněprávní lynč je téměř organizován z pozice médií, která potřebují krev, potřebují negativní zprávy.

Já skutečně nevím, zda vůbec tato filozofie v tuto chvíli a v České republice... Až budeme mít německou podnikatelskou nebo švýcarskou podnikatelskou etiku, pak neřeknu ani slovo. Ale my tuto etiku prostě ve společnosti nemáme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu další omluvenku. Dnes od 18.30 hodin se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Antonín Pavel.

V průběhu rozpravy padl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli od pana poslance Blažka. To je první návrh, o kterém budeme hlasovat. Eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili. Dávám hlasovat... (V sále je ruch mezi poslanci ANO.) Dávám hlasovat. Funguje to? Dobře, děkuji.

 

Dávám hlasovat, kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 166, přítomných poslankyň a poslanců 121, pro návrh 28 (proti 73). Návrh byl zamítnut a návrh zákona byl postoupen do druhého čtení.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor jednak navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a poté pan poslanec Laudát přednesl žádost přikázat hospodářskému výboru. Táži se, zda máte ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl předložen k projednání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 167, přítomných poslankyň a poslanců 124, pro návrh 124 (proti nikdo). Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy dám hlasovat o tom, kdo je pro, aby předložený návrh byl projednán v hospodářském výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 168, přítomných poslankyň a poslanců 124, pro návrh 99 (proti 2). Návrh byl přijat.

 

V průběhu rozpravy padl ještě jeden návrh, a to žádost o prodloužení projednávání o 30 dnů. Vzhledem k tomu, že lhůta je delší než 20 dnů, navrhovatelka vyslovila souhlas s tímto návrhem.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro prodloužení lhůty projednávání o 30 dnů. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 169, přítomných poslankyň a poslanců 125, pro návrh 125 (proti nikdo).

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, dále hospodářskému výboru a lhůta na projednání byla prodloužena o 30 dnů. Tím končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP