(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Skutečně jenom pár krátkých poznámek.

Když se podíváme, kolegyně a kolegové, do důvodové zprávy, tak se tam dočteme, že od roku 1999 pravidelně český rozpočet končí v deficitu, a to je důvod, proč se vydávají dluhopisy. Zejména vydáváním dluhopisů se financují dluhy. V zásadě si musíme uvědomit, že dneska je to de facto technické hlasování, že o vydávání dluhopisů v zásadě rozhodujeme v okamžiku, kdy zvedáme ruku pro rozpočet, protože z ničeho jiného než z půjček se to financovat nedá. Ale je hrozné, že si půjčujeme i na ty úroky. Česká republika nesplatila jednu korunu ze svého státního dluhu. A když říkám, že Česká republika, a je to de facto od 1. ledna 1993, tak to samozřejmě není útok na tuto vládu, ale konstatuji chování všech vlád a všech parlamentů. Přibližně je 65 mld. ročně na úroky a ty si zase půjčujeme.

My vlastně připravujeme rozpočet na rok 2015, protože de facto, pokud rozpočet bude schválen, jak je předložen, a de facto bude, protože za sebou máme prvé čtení a základní parametry máme, což znamená, že jsme už rozhodli o tom, že někdy za deset až dvanáct měsíců se budou vydávat další dluhopisy za 100 mld. My to budeme neustále opakovat. V období ekonomického růstu bychom se měli snažit schodky mít co nejnižší, abychom si na placení úroků mohli půjčovat o něco méně. Taková debata, že v roce 2016 bude stejný stav půjčených peněz přes dluhopisy jako v roce 2014, je taková účetní debata, nicméně kdyby byly schodky v rozpočtu nižší, než plánuje vláda, tak číslo bude taky na konci příštího či přespříštího roku nižší. A sami si řekněme, jak by dopadla domácnost, obec či město nebo firma, kdyby nikdy nesplácela ani korunu ze svého dluhu a na úroky si ještě půjčovala. Já si myslím, že to je na debatu celé politické scény, abychom trend pokud možno obrátili. Teď nevolám po tom, abychom začali splácet dluh, to je naprosto nereálné, ale abychom pokud možno každý rok generovali menší a menší dluh.

My se ze stejných důvodů jako klub TOP 09, protože kdyby se hlasovalo v roce 2013, tak bychom logicky museli hlasovat pro, protože jsem patřil k těm poslancům, a nepamatuji si to z hlavy, ale já osobně jsem hlasoval pro státní rozpočet na rok 2013, takže bych samozřejmě hlasoval pro dluhopisy, které vykrývají schodek, pro který jsem hlasoval, bohužel je to dohromady, takže i my se zdržíme hlasování. Stejně tak jsme vystupovali i u novely zákona o státním rozpočtu na rok 2014, protože to je naprosto logické. Současně říkám, že rozhodnutí de facto padlo při schvalování rozpočtu, nicméně vládní koalice rozpočet na rok 2014 schválila, přestože ho chystala jiná, Rusnokova vláda, bezesporu má dost hlasů na to, aby to nakonec ve třetím čtení prohlasovala, k tomu se teprve dostaneme, a to znamená, že nenavrhujeme ani vrácení ani zamítnutí, protože to nemá žádný smysl. Česká republika si ty peníze půjčit musí, jinak by nebyla schopna vykrýt deficit předchozích rozpočtů, to znamená za roky 2013 a 2014. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní pan zpravodaj Votava. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, jenom malé připomenutí. Pan kolega Kalousek se přihlásil k rozpočtu 2013, to si myslím, že je v pořádku. Měl by se přihlásit trochu i k rozpočtu 2014, protože na tom jste v podstatě začali pracovat vy a z velké části to byl váš rozpočet, možná s nějakou menší úpravou od Fischera. I to byl svým způsobem váš rozpočet. Vy kritizujete rozpočet 2015, kritizujete 100 mld. deficitu, ale přitom jste sami v rozpočtovém výhledu v roce 2013 navrhovali 120 mld. Takže je třeba také trošku soudnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ach jo. Já myslel, že si to pro tentokrát ušetříme. Neušetříme. Takže musím panu předsedovi Votavovi odpovědět. Ano, hlásím se k rozpočtu roku 2013. Zdůrazňuji, že v tomto roce také strukturální deficit skončil na čísle 0,3, zatímco my jsme ho přebírali na čísle 5 a vy si schvalujete rozpočet na čísle 1,8. 1 % je zhruba 40 mld., abychom se tedy bavili o tom, kdo deficity snižuje a kdo deficity zvyšuje. To za prvé.

Za druhé. K rozpočtu na rok 2014 se už přihlásit nemohu, protože, pravda, Rusnokova vláda střednědobý výhled naší vlády dokázala zkazit - všimněte si, že nereflektuji terminologii pana prezidenta - mnohem méně, než vy jste dokázali zkazit rok 2015, ale pořád už ho dokázala zkazit. A nebavme se o deficitu, protože do toho vnikají cyklické vlivy. Bavme se o výdajích. Vy jste schválili Rusnokově vládě o 24 mld. víc, než předpokládala fiskální politika naší vlády. To znamená, za 24 mld. výdajů navíc, které pokládám za zbytečné a které naší ekonomice nic nepřinesly, skutečně odpovědnost nést nechceme. A rok 2015 je o tom samém. Můžeme si povídat, kde vzniká výhled deficitu, jestli v tom, že se ekonomika vyvíjí lépe, což je fajn, jestli v tom, že oproti výhledu jste zvýšili daně, což není fajn, ale to se odehrává jenom na příjmové straně. Bavme se o výdajové. Na rok 2015 si chcete schválit o 36 mld. víc státních výdajů, než jsme navrhovali my, a za to také odpovědnost nést nechceme.

A znovu opakuji: slovo šetření chápeme ve slově výdaje. Jestliže v roce 2014 utrácíte o 24 mld. víc, než by bylo rozumné, a v roce 2015 utrácíte o 36 mld. víc, než by to bylo rozumné, tak je to navíc o 60 mld., které jdou na vrub deficitu a dluhu. Dobře, je to vaše politika. Ale nechtějte po nás, abychom za to nesli odpovědnost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já bych byl velice nerad, aby už tady toto dále znělo. Já se necítím jakkoliv zodpovědný za to, jaký rozpočet, byť převzatý od Rusnokovy vlády, jste si schválili. My jsme tady dávali celou řadu pozměňovacích návrhů poměrně ve velkých částkách a hlavně významných, přesun do investic, podpory vědy, vzdělání. Téměř všechno jste zabili. Tak proč my bychom měli za tento rozpočet plýtvavý, nezodpovědný nést zodpovědnost? A to, co děláte pro příští rok, je ještě horší. Vy Českou republiku ohrožujete, protože ji nepřipravujete na případnou krizi, na případnou recesi, která může přijít kdykoliv a velice rychle. Pan Babiš všude křičí, jak se dluh nezvýší. Kdybychom, nedej bože, spadli do recese, tak HDP sletí, a pak vám to ze dne na den nebo během měsíce vyskočí na míru zadlužení výrazně větší. Podstatný není průběžný poměr. Pro mě je podstatná absolutní hodnota, na co se chystáte, jak schválíte rozpočet. Pustili jste ho prvním čtením a to je vrcholně nezodpovědný a riskantní rozpočet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná je to zbytečné, ale požádal bych předsedu rozpočtového výboru, vaším prostřednictvím, aby se pořád neodvolával na materiál z roku 2012, výhledy na roky 2014 a 2015. My jsme také při přípravě vycházeli z prognóz i nezávislých institucí, jak vláda vycházela z prognóz makroekonomických veličin nejenom Ministerstva financí, ale České národní banky a dalších institucí. Je to v každém materiálu u státního rozpočtu. A pokud s tím chcete pořád operovat, jako že už jsem to slyšel asi třicetkrát, myslím, že pokaždé, když řekneme, že vláda má velké výdaje, tak debatujete o tom, co bylo v rozpočtovém výhledu. Rozpočet na rok 2014 nám prostě k odpovědnosti připsat nemůžete. My jsme proti němu vystupovali, my jsme proti němu hlasovali, vy se k tomu přihlaste, vy jste pro něj hlasovali. Ale já už jsem žádal dopoledne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP