(Jednání pokračovalo v 10.43 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie. Než budeme pokračovat v našem jednání, nejprve přečtu omluvy. Z dnešního jednání se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Jan Volný a od 10 do 11.30 se omlouvá pan ministr Stropnický - ale já ho tady vidím, takže ta omluva patrně neplatí.

Dalším přihlášeným do diskuse je s přednostním právem předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan poslanec Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, jenom krátce směrem k poznámce pana předsedy hnutí Úsvit přímé demokracie, kterého tady ale nevidím, tak doufám, že se to k němu dostane, nebo mu to kolegové vyřídí.

Mě trošičku mrzí - já tady nechci zavádět debatu na to, komu se Úsvit líbí nebo nelíbí. Za klub KDU-ČSL jako jeho předseda říkám, že komunikuji se všemi kluby, to znamená i se sousedy z Úsvitu, jak s panem předsedou hnutí, tak s panem předsedou klubu, což jistě může potvrdit kolega Fiala. Mrzí mě proto taková nepřesná paušalizující tvrzení typu o aroganci vládní koalice. Když se podívá na hlasování v bodě, který chtěl zařadit, tak klub KDU-ČSL tento bod podpořil, mimo jiné i proto, že máme dva kolegy, kteří jsou ze Zlínského kraje, kde je obzvlášť tato problematika zajímavá, a zajímá nás to všechny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Dále je s přednostním právem přihlášen pan ministr Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jen zdůraznit, že se rozhodně nevyhýbám žádné debatě nebo diskusi o tom muničním skladu, ale byli jsme vedeni snahou postupovat podle toho, jak se situace vyvinula po příslušném usnesení vlády, kdy došlo k poměrně razantní změně režimu prací přímo na místě. Dohodli jsme se také, nebo požádal jsem příslušný výbor, aby mi bylo umožněno na příští schůzi výboru pro obranu informovat poslance tohoto výboru. Považoval jsem to za, řekněme, dostatečnou reakci. Asi to tak pan předseda Okamura, vaším prostřednictvím, pane předsedající, nevyhodnotil.

Ale já bych se moc přimlouval za jednu věc, abychom oprávněnou obavou o bezpečí občanů nevytvářeli atmosféru paniky nebo totální nejistoty. Není tomu skutečně tak. To, co vládní usnesení nařídilo, to Armáda České republiky splnila obratem. Na tom místě už působí. Dále se situace, mohu říci, zklidňuje, nikoliv že se nějakým způsobem vyhrocuje. Jenom bych prosil, abychom třeba nepřilévali oleje do ohně. Dělá se v tuto chvíli maximum, co je možné.

Nechci tady zneužívat svého přednostního práva, ale dovolím si říci ještě jednu větu. Všechny činnosti na místě probíhají pod velením Policie České republiky, a tak bych považoval za logické, že budou dotazy směřovány především tím směrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji panu ministrovi za to vystoupení. Jenom velmi krátce bych chtěl říci, že to není, co si myslí Tomio Okamura. Já jsem zastáncem přímé demokracie a já jsem tady sdělil, co si myslí občané, a doložil jsem to 800 podpisy občanů Vlachovic a okolí. To znamená, prosím, nepodsouvejte mi, že Okamura tady něco říká. Já jsem pouze v zastoupení zoufalých občanů, kteří vedle toho bydlí, a bohužel oni nejsou spokojeni s vašimi odpověďmi, s odpověďmi vlády. To není o mně. Prosím vás, aby mě někdo manipuloval do toho, že já jsem něco vyhodnotil, nebo ne. Já v té dané obci nebydlím. Bydlí tam velké množství občanů a petice narostla na čtyřnásobek.

Proto děkuji panu ministrovi, že vystoupil, ale znovu žádám vládu, aby ty občany ubezpečila a dala jim informace. Oni je nemají, a proto já v jejich zastoupení jsem se vás tady zeptal, zoufalých občanů. A znovu říkám - není to žádné vyhodnocení Tomia Okamury. Je to vyhodnocení občanů, kteří tam žijí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Protože nejsme v rozpravě, omlouvám se všem, kteří nemají přednostní právo a žádají o faktickou poznámku. Nemohu jim udělit slovo.

 

Pokud nikdo s přednostním právem nebude dále vystupovat, tak si dovoluji zahájit bod, který jsme zařadili na program našeho jednání.

143.
Stanovisko Poslanecké sněmovny k zahraniční cestě
místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa

Dovoluji si vyzvat pana poslance Kalouska, který tento bod navrhl, aby jej uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já děkuji za zařazení tohoto bodu na program schůze a slibuji, že budu velmi stručný.

Myslím, že ta situace je nám všem naprosto jasná. Nejde tady vůbec v zásadě o to, že byl obejit organizační výbor, byť nás to velmi mrzí jako neférové a nekolegiální jednání. Už vůbec nejde o to, že bychom snad nepřáli panu místopředsedovi Filipovi výlet nebo pokládali za rozmařilost náklady spojené s tím výletem. To, o co opravdu jde a proč jsme přesvědčeni, že Poslanecká sněmovna má zaujmout stanovisko, je prestiž České republiky jako věrohodného partnera v rámci Evropské unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP