(9.30 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Dále je zde návrh, aby jako sedmý a osmý bod dnešního jednacího dne byly body číslo 49 a 52. I o těch budeme hlasovat jednotlivě.

 

Táži se, kdo je pro, aby jako sedmý pevně zařazený bod dnešního dne byl zařazen bod 49, sněmovní tisk 277. Táži se, kdo je pro.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, tak zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování 138, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 84 poslankyň a poslanců, návrh byl přijat.

 

Dalším je návrh aby jako osmý bod byl zařazen bod číslo 52, sněmovní tisk 296.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento pevně zařazený bod, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Máme hlasování 139, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro návrh 84, návrh byl přijat.

 

Dále, aby jako devátý bod v bloku smluv v druhém čtení byl pevně zařazen bod číslo 71, je to sněmovní tisk 136, kde předkladatelkou návrhu je ministryně práce a sociálních věcí.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zařazení tohoto bodu pevně na dnešní program, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 140, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro návrh 95, návrh byl přijat.

 

Dále je to návrh pana poslance Tejce, který chce po již pevně zařazených bodech zařadit bod číslo 181, regulace exekucí.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. (Šum v jednací síni.) Je to bod 33. Kdo je proti?

Máme hlasování 141, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 133, návrh byl přijat.

 

Potom je zde žádost pana poslance Kolovratníka, aby volební bod, který se týká vyšetřovací komise D47 a volby této volební komise, byl pevně zařazen na 12.30.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 142, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 146, návrh byl přijat.

 

Další v pořadí je pan poslanec Radim Fiala, který žádá vyřadit z dnešního programu sněmovní tisk 145 z důvodu, že pan předkladatel pan poslanec Kádner je na zahraniční cestě a není přítomen. Jedná se o bod 27.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 143, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 145, návrh byl přijat.

 

Další návrh, který zde má pan poslanec Fiala, je, aby po pevně zařazených bodech byl zařazen tisk číslo 313, bod 57.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Neklid a šum v pravé části jednací síně.)

Je to hlasování 144, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 39, tento návrh byl zamítnut.

 

Dále zde máme návrh pana předsedy Stanjury. Jen zde potřebuji upřesnit, protože vy jste říkal, že to chcete jako čtvrtý bod, což vzhledem k tomu, že jsme zařadili ty předchozí body pana předsedy Faltýnka - tak navrhuji, aby byly zařazeny po již pevně zařazených bodech.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, pane místopředsedo, já myslím, že nemůžete modifikovat můj návrh. (Předsedající: Je to návrh, já se ptám.) Já jsem chtěl, aby to bylo po těch dluhopisech, a protože jsem slíbil a doporučovali jsme, ať se dluhopisy projednají co nejdříve - v této chvíli podle mě ty dluhopisy jsou druhý bod, takže navrhuji jako třetí bod, anebo pokud na tom budete trvat, tak jako čtvrtý, nemám s tím žádný problém. Takže necháme jako čtvrtý bod, tak jak byl původní návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je zde tedy návrh, abychom bod číslo 32, je to sněmovní tisk 180, o pozemních komunikacích, zařadili na dnešek jako čtvrtý bod.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 145, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro návrh 49, návrh byl zamítnut.

 

Je zde tedy návrh, aby tento bod byl zařazen zítra jako druhý po písemných interpelacích.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 146, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro návrh 98, návrh byl přijat.

 

Dále zde je návrh, aby zítra ve 14.30 jako první... (Hlas z pléna: Dnes.) Dnes ve 14.30 byl pevně zařazen bod číslo 28.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 147, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 41, návrh byl zamítnut.

 

V tom případě je zde druhý návrh, aby tento bod číslo 28 byl zařazen zítra jako první bod po písemných interpelacích.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 148, přítomných poslankyň a poslanců je 149, pro návrh 111, návrh byl přijat.

 

A máme zde poslední návrh a to je, aby zítra jako třetí bod byl pevně zařazen bod číslo 75 - po písemných interpelacích, ano.

Takže já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Máme hlasování číslo 149, přítomných poslankyň a poslanců je 149, pro tento návrh 51, návrh byl zamítnut.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy na změnu programu schůze. (Předsedající se obrací s dotazem na poslance Okamuru.) S přednostním právem se hlásíte, pane předsedo? Dobře.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom jsem chtěl říci, že jsem absolutně šokován arogancí vládní koalice, protože tady to není o Okamurovi ani o Úsvitu, který nemáte rádi (smích a šum v jednací síni), ale je to o tom, že tady bylo... No tak já také nemám rád třeba mnohé z toho, co tady prosazovaly dosavadní strany. Takže to je zcela v pořádku, já to neberu v osobní rovině. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP