(11.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Pan doktor Nykl bude aplikovat kardioverter a nebude mít k dispozici správný kardioverter. A řekne: "Nevadí, já tam dám nějaký jiný a on přijde za čtrnáct dnů a já mu ho vyměním." Tohle, kolegové, opravdu vy chcete udělat. A já se vás proboha ptám proč. Tady neexistuje žádné nebezpečí z prodlení! Kdyby to byl, řekněme, zákon o dani z příjmů, který když neplatí k 1. lednu, tak může začít platit zase až za rok, tak mám pro to jisté pochopení a chápal bych vás, že to prostě teď chcete schválit, aby to bylo účinné k 1. 1., a pak se to rychlou novelou opraví. Tomu bych rozuměl. Ale u tohohle zákona je přece úplně jedno, jestli vstoupí v účinnost teď, nebo 1. února, 1. března, 1. dubna. Když to počkalo tolik let, tak to ještě ty dva tři měsíce na pořádnou legislativní práci počká. Takže tady neexistuje žádný časový důvod! To je jedna věc, na kterou chci upozornit.

Druhá věc, na kterou chci upozornit, je, že všichni si tady občas stýskáme, jak zaplevelujeme právní řád nekvalitními normami. A vy tu teď stojíte a říkáte: Vy, vy, kteří kritizujete a kritizovali jste - a někdo z vás to měl i ve volební kampani, kritizovali jste politické strany, které byly ve Sněmovně, že zaplevelují právní řád špatnými normami, tak se tady teď bijete v prsa a říkáte: Jsme připraveni zaplevelit náš právní řád špatnou normou. Normou, o které víme, že je špatná, ale my ji teď schválíme a pak ji opravíme. Proč? Protože můžeme. Jsme připraveni, máme dost energie, odvahy a síly k tomu, abychom si schválili věc, o které sami říkáme, že to je pitomost. Prostě jsme ve většině, tak to můžeme udělat. Tam neexistuje žádný jiný důvod než prostě vaše přesvědčení, že když je vás víc, tak i když o tom tvrdíte, že to je hloupost, tak prostě můžete tu většinu projevit tím, že to prostě schválíte. A pak to tedy možná opravíte.

A třetí poznámka, proč tenhle postup pokládám za mimořádně nebezpečný, je, že právním řádem nestanovujeme jenom nějaká pravidla, podle kterých se pak musí řídit celá společnost, ale schváleným zákonem posíláme nějaký signál té společnosti, která je povinna se podle našich pravidel řídit. A vy prostě chcete schválit zákon, kde posíláte vzkaz občanské společnosti, že ji chcete naprosto nesmyslným způsobem regulovat a způsobit těm lidem potíže. A pak jim budete říkat - ale my to rychle opravíme. Ale proč je té situaci vůbec vystavíte? Od okamžiku, kdy ten zákon začne platit a vstoupí v účinnost, uplyne nějaká doba do okamžiku, než vstoupí v účinnost novela, o které tvrdíte - my vám můžeme věřit, nemusíme -, že ji chcete schválit. A tu dobu, i kdyby to byl den, vystavíte ty subjekty do naprosto nesmyslného, neprávního prostředí a pošlete tento signál celé společnosti. Proč? Protože můžete. Žádnou jinou logiku to nemá. Kdybych uslyšel jeden jediný důvod pro nebezpečí z prodlení, nebezpečí prekluze, tak bych se to pokusil chápat. Ale ten důvod tady neexistuje. Žádné nebezpečí z prodlení ani z prekluze nehrozí, naopak. S pravděpodobností blížící se jistotě se lesní školky po nějakou dobu - a tvrdím, že jakákoli doba je zbytečná - dostanou do právně nekomfortního až likvidačního prostředí. K tomu vy nám řeknete: no my nad tím budeme zamhuřovat oči. Proč chcete vytvořit situaci, kdy tady bude neprávní prostředí, nad kterým budete zamhuřovat oči? Jsme Poslanecká sněmovna! Jsme garantem kvality zákonů, které schvalujeme. Jsme garantem kvality legislativního procesu a z toho legislativního procesu byste si neměli dělat srandu. A neměli byste si dělat srandu ani z lidí, pro které ty zákony schvalujete! (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku. S tou se hlásí pan poslanec Laudát a po něm s přednostním právem pan předseda Mihola. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mobil má také tichý chod. A já, když jsem přemýšlel nad tím, kde bych viděl nějaký vzorec chování pana předsedy Miholy, tak jeden mě napadl. Kdysi byla na Kubě tiskovka amerických novinářů, vzácná, s Fidelem Castrem. A oni se ho ptali - no a co aktuálně děláte a řešíte? On povídá - napravuji omyly minulosti. Co budete dělat zítra? Budu napravovat dnešní omyly...

Skutečně má smysl znepokojovat velmi významný segment občanské společnosti? Jak známo, ve Sněmovně se může cokoli semlít, nemusí se rychle podařit novela toho zákona. Můžeme narazit v Senátu, u pana prezidenta. Kde berete jistotu, že teď už půjde všechno hladce?

To, k čemu tady vyzývá nebo co říká pan předseda Mihola, je strašně nepříjemný, hazardní stav. Já myslím, že dnešní společnost je hodně rozčeřená, neklidná. Byť výzkumy říkají, že přesný opak je pravdou, já si to nemyslím. Ale prosím, vy zodpovídáte za 10,5 milionu lidí. To není na to, abyste tady něco zkoušeli a s něčím experimentovali.

Paní ministryně tady byla upozorněna na to, že tak jak to tlačíte Sněmovnou, je to špatně. Přesto to naprosto natvrdo tímto způsobem prohlasovala. I ten moudrý Senát to neopravil tak, aby to odešlo v pořádku. Takže já nevidím žádný důvod, proč bychom se tentokrát zcela výjimečně neměli postavit za názor pana prezidenta a přijít rychle s komplexní novou novelou. To riziko je řádově menší, než když tady dojde k nenaplnění slibu pana Miholy. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní s přednostním právem pan předseda Mihola.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, já musím reagovat na své předřečníky. (Ukazuje a dívá se na své hodinky.) Jednak ty hodinky, docela dobrý nápad. Jsem se zamýšlel, že už je mám dost dlouhou dobu, mají šrámy různé atd., zamyslím se, jestli nepůjdou do hodinářství. Ale to teď tady nebudu rozebírat.

Já bych chtěl jasně zdůraznit to, co už jsem ve svém vystoupení řekl. (Rázně.) Osobně jsem pracoval - i náš klub - se dvěma variantami. Já jsem obhajoval i na koaliční radě, konkrétně já, který tady najednou slyším od pánů kazatelů z pravé strany, jako bych o téhle variantě nevěděl nebo s ní nechtěl mít nic společného. Na iDNES si dohledáte, že jsem toto prohlásil, že bych preferoval řešení poslanecké verze napříč kluby. Na druhé straně jsme v demokracii, respektuji demokratickou většinu, zůstal jsem v tomto ohledu osamocen a to respektuji. A vím, že to druhé řešení je také řešení. Ne že není řešení.

A děkuji za připomínku panu předsedovi Kováčikovi. Nechtěl jsem tady předčítat doslova a do písmene, komentoval jsem to a vzhledem možná i ke své indispozici jsem asi opomenul zdůraznit ten časový horizont. Máme to v té dohodě přímo, že se kluby zavazují podat - cituji doslova - "poslanecký návrh novely zákona o dětských skupinách, jakmile zákon vyjde ve Sbírce zákonů, a podpořit přijetí novely při jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky". Takhle to bylo řečeno na koaliční radě, že je to nejbližší možný termín. A takhle ho tady zdůrazňuji.

A ještě bych chtěl znovu k dětským skupinám. Za A. KDU-ČSL, jak už jsem říkal, to má ve svém programu a chce napomoci řešení stále ještě palčivé situace nedostatku míst v mateřských školách. Měli jsme to ve svých předvolebních programech snad úplně všichni zase, odleva doprava. Ptám se tedy, proč, když tady dnes slyšíme různá moudra, různé příměry, proč ten dlouhotrvající problém nevyřešily nějakým brilantním způsobem už předchozí vlády. Nerad se odvolávám nebo poukazuji na to, co předchozí dělaly a nedělaly. Ale v tomto případě se ptám, protože baby boom tady netrvá jeden a půl roku, ale zhruba tak deset let, a dokonce se to podle různých demografických materiálů dalo předvídat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP