(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobré ráno. Já chci jen upřesnit zařazení, které navrhoval už kolega Fiedler na začátku změn v programu dnešní schůze. Klub hnutí Úsvit navrhuje zařadit tento bod jako první bod na dnešní projednávání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji hezký dobrý den. Já bych chtěl vyslovit uznání práce policistů a hasičů, kteří zasahují, a vypadá to, že ještě dlouho budou zasahovat v oné činné sopce, která se tam evidentně vytvořila a která neustále hrozí dalšími a dalšími iniciacemi munice. Chtěl bych skutečně uznat práci policistů a hasičů, abychom i my, když se budeme ve výborech tou věcí různě zabývat, měli na mysli to, že oni jsou teď v první linii.

Ale jinak jsem, přátelé, hluboce zděšen. Jde pouze o typicky český chlívek, v rámci kterého se tady přistupuje k munici, ke skladování munice, k zacházení s municí, s tímto materiálem, který je sám o sobě velmi nebezpečný a také nebezpečně zneužitelný, s lehkostí, s laxností, která zaráží. Je to schválně? Nebo je to jenom nějaké pochybení? Řekl bych nějaké pozapomenutí věcí, které je třeba také hlídat.

Kdysi dávno platilo a v civilizovaných zemích po celém světě také platí, že muniční sklady patřily k nejhlídanějším, k nejstřeženějším objektům z mnoha důvodu, z nichž ten bezpečnostní, myslím teď bezpečnost občanů této země nebo té příslušné země, je jeden z důvodů nejúhlavnějších, nejprvnějších. A my se tady dozvídáme, že zacházení s tímto materiálem je svěřeno soukromé firmě. Nic proti, pokud si stát tu soukromou firmu zkontroluje tak, abychom se nemuseli dozvídat, že v plotě jsou díry, že tam má v podstatě přístup kdekdo. A já se ptám, co dělala nejen tato vláda, ta je tady krátce, ale je to alarmující, už mohla - ale co dělaly i ty předchozí vlády, když se neustále snižovaly vojenské rozpočty až tak, že naše armáda je v podstatě pouze nějakým výsadkovým sborem pro pomoc tu či tam? A vnitřní bezpečnost a vnitřní řád chodu armády a zacházení s jejím materiálem úplně padl. (Rychle stoupá hladina hluku v sále.)

Nejsou na to peníze, tak se odvolá střežení objektů, a pak se tady bavíme o tom, jestli takových rizikových míst v České republice za zády obcí a občanů není ještě daleko více, jestli těch děr v plotech a děr v legislativě, která nutí ke kontrole a ke střežení a k hlídání této nebezpečné věci, není tolik, že možná někde v Beskydech, možná někde na Šumavě, možná někde na Vysočině jsou také takové objekty, kde stačí nějaký zkrat na domovním zvonku a nahlásí se další požár muničního skladu.

Já bych chtěl v této souvislosti požádat, abychom ten bod zařadili. My, klub KSČM, určitě podpoříme zařazení tohoto bodu. Ale abychom měli zároveň na paměti všechny bezpečnostní aspekty. Nemusíme kdekomu vyzrazovat, kolik a kde máme muničních skladů, a navádět tam případné, zvláště když říkáme, že máme díru v plotě tam a tam, tak si pro to pojďte, navádět tam nejrůznější teroristické skupiny. Ale prosím pěkně, učiňme tak rychle. A první musí být ne možná svolání nějakého jednání zde, ale první musí být okamžitý zásah, a to třeba i bez příslušné legislativy, jenom se zdravým rozumem.

U všech ostatních objektů, které munici a podobný nebezpečný materiál, například chemikálie, skladují, aby se zabezpečilo střežení, aby se zabezpečily revize elektroinstalace a podobných rizikových záležitostí, protože také bůhví jak dlouho ty revize třeba nebyly dělány a sklad sám o sobě může být tím nebezpečím. Abychom prostě učinili preventivní zásahy včas, plošně a všude tak, abychom vyloučili podobné riziko pro budoucno.

Je to ale také upozornění nás všech, zejména státních orgánů, zejména příslušných povinných osob, jak se říká, abychom si s podobnými riziky nezahrávali, naopak, abychom se podobná rizika pokoušeli předem vyloučit. A to není ani pravicové ani levicové ani vládní ani opoziční. To je prostě věc, která je velmi nutná.

Vyzývám k tomu, abychom zaprvé zařadili tento bod, abychom ho řádně projednali, aby se příslušné výbory o té věci bavily s kompetencí sobě vlastní, aby legislativa, která by upravovala a vracela zpátky řád do tohoto chlívu, byla připravena co nejrychleji, ale aby předtím ještě byly provedeny nezbytné preventivní zásahy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan předseda Okamura. Po něm ještě jednou vystoupí pan ministr vnitra.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já musím říci, že páni ministři se zřejmě nesoustředili na mé otázky. Stále slyšíme hodnocení stavu odteď. Ano, dobře. Bude zasedání vlády. Může být nějaká úprava legislativy. Budou konkrétní kroky. Ale znova opakuji, co tu čekáme, je komentář ministrů, a na to doufám nepotřebuje nikdo čas, když je ministr, kde jsou ty systémové příčiny tohoto stavu, toho pochybení, ke kterému došlo. Vždyť my ani nevíme, český stát ani neví, která munice byla delaborována, která ne, v jakém je to vlastně stavu. Objevuje se tam nějaká dělostřelecká munice, což je velká ráže, nějaké protiraketové střely a podobně. A my se teprve teď dodatečně dovídáme na základě stávající legislativy nebo stávajících informací, co, kde a jak je.

Znova říkám a potvrdil to tady i pan předseda Kováčik, co už jsem říkal v úvodu, že ty sklady jsou i jinde po celé České republice. To znamená, to, co my tady chceme rozebrat, je, a tu informaci bych rád tady teď skutečně slyšel, co je tedy podle názoru pánů ministrů příčinou, nebo kde je potřeba legislativně upravit parametry stávající legislativy, aby se toto nestávalo. Já už nebudu opakovat ani otázky. Už tady bylo řečeno i předřečníky, ještě doplněné, co jsme říkali v úvodu.

Znova žádáme, aby už v této fázi byl tento bod zařazen jako první bod na dnešní jednání. A pakliže to nebude odsouhlaseno jako první bod, tak mám druhý návrh, aby byl zařazen jako první bod, pakliže jsou tady nějaké pevné body, aby byl zařazen ihned po nich. Protože přece, vážení přátelé, analýzu stavu odteď už jsme tu slyšeli mnohokrát. Ale nás zajímá doteď. Kde jsou ta systémová pochybení, kde jsou ty příčiny, aby se to zítra nestalo v jiném muničním skladu v České republice, kde bydlí lidé. A tuto informaci jsme ani od jednoho z ministrů tady neslyšeli. Připadá mi, že chodíme trošku kolem horké kaše. Nerad bych, aby se to v této fázi zametlo do výborů. Ano, to udělejme jako krok dvě. Ale teď potřebujeme informovat občany a celou veřejnost v České republice už dneska, že jim toto za zdmi jejich domu skutečně nehrozí, a jaké jsou vlastně skutečné příčiny, co všechno je příčinou, že se to stalo. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi Okamurovi: Na včerejším nočním jednání s Policií České republiky, když jsme se vrátili z předmětné diskuse s občany a se starosty dotčených obcí, jsem požádal policejního prezidenta, aby policie vyhodnotila veškeré objekty, které jsou užívány ke skladování podobného materiálu. Mohu vám říci, že v České republice je přes dva tisíce licencí. A myslím si, že podobných objektů může být několik desítek, tipl bych si do třiceti. Policie ČR v těchto objektech ze své pravomoci a v gesci zákona začne okamžitě provádět zvýšený dohled. To je to, co můžeme udělat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP