(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič, po něm pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím poděkoval svému předřečníkovi za to, že na závěr řekl pravdu, že šlo primárně o dohodu, primárně o dohodu o rozdělení vlivů na tzv. politické, či nepolitické, to je úplně jedno, náměstky v ústředních orgánech státní správy, protože to bude ta stabilní jistota, kterou si určité skupiny chtějí zajišťovat trvalý vliv na výkon státní správy. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Další s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: To jsem opravdu neřekl. A každý, kdo by si chtěl přečíst stenozáznam, to zjistí. Promiňte, že vás tím zdržuji, ale nechtěl jsem, aby ten omyl nebo nedoslýchavost pana poslance Grospiče zůstala viset ve veřejném prostoru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré dopoledne. Já jsem za celé to období služebního zákona k němu ještě nevystoupil. Ale teď nemohu jinak. Já některým momentům nerozumím. Přece politická dohoda, v tom souhlasím s panem poslancem Kalouskem, je to jediné a správné, jak taková věc může vzniknout. Politickou dohodou nás politiků, kteří jsme byli občany České republiky zvoleni a kteří jsme dostali mandát k tomu, ať spravujeme stát. Já se omlouvám za tu upřímnost, ale slova pana poslance Okamury mi zní velmi populisticky. A vadí mi rétorika jako političtí trafikanti, známí, přátelé apod. Přece politici spravují stát. Pro politiky je úkolem se o všechny tyto věci starat. My jsme ti politici. My respektujeme názor občanů, nebo měli bychom respektovat, a v nějakém poměru zastoupení politických stran po svobodné soutěži jsme byli zvoleni a vybráni, abychom ten stát spravovali. Pokud vím, tak Sněmovna je v tom procesu tím základním orgánem nebo prvním orgánem, který dává důvěru vládě, a vláda potom je tou výkonnou mocí. A je logické, že ministři reprezentují nějaký politický mix tak, jak se v tom daném volebním období občané rozhodli. Je tedy pro mě logické, že ministři si k sobě také vyberou aspoň v jednom, ve dvou, ve třech případech své blízké spolupracovníky, kteří opět respektují vůli občanů a politický mix tak, jak se občané rozhodli. Vyberou si ty své nejbližší spolupracovníky a třeba i křížem podle aktuálního nastavení vládní koalice.

Takže já vás chci poprosit, nepodléhejme této rétorice: "Je hrozné mít politické trafikanty! Vy neodpolitizováváte státní správu!" Naopak, propagujme svoji práci! Nebojme se, že jsme politici! Řekněme to nahlas! A řekněme, že my politici spravujeme stát a podle vůle občanů jako politici ten stát budeme řídit! (Potlesk zprava.) Mně vadí rétorika o tom, že se musí odpolitizovat a že nesmíme.

Děkuji kolegům za to, že s mým názorem souhlasí. Já to prostě takhle vidím. My bychom naopak svoji práci politiků měli propagovat a měli bychom za ní hrdě stát. Děkuji. (Potlesk zprava a středu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Než s faktickou poznámkou předám slovo panu poslanci Okamurovi, ještě oznámím, že pana poslance Václava Horáčka zdejší diskuse rozvášnila natolik, že si rozlomil kartu a má náhradní kartu číslo 18. (Smích v sále.)

Prosím, nyní faktická poznámka pana poslance Okamury.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážení přátelé, tak vy jste tady u mě smíchali jabka s hruškama a posunuli jste debatu. Ale my vám na to neskočíme. (Smích v sále.)

Za prvé. Politici že řídí zemi, to je v pořádku, protože jsme zvoleni občany a máme mandát od občanů ve volbách! My tady přece nemluvíme o zaplevelení politiky. My mluvíme o zaplevelení státní správy politickými nominanty, tzn. lidmi, jejichž jedinou klasifikací je stranická knížka, nikoliv odbornost. Takže nemíchejte laskavě jabka s hruškama. Že politici mají řídit, když mají mandát od občanů ve volbách, to jsem tady nezpochybňoval.

Druhá věc. K panu ministrovi Chovancovi. Omlouvám se, pan ministr asi přišel později, ale já jsem ve svém vystoupení nehovořil jenom o politických náměstcích, ale o čtyřech typech politicky ovlivnitelných pozic, které tento zákon o státní službě zavádí. Je to politický náměstek pro státní službu, a citoval jsem i ze zákona, nebudu to opakovat, političtí náměstci na ministerstvech, dále političtí tajemníci na ministerstvech a politický výběr státních zaměstnanců, kde, znovu zdůrazňuji, je tříčlenná komise, kde dva členy vybírá politicky jmenovaný tajemník, nevybírá dokonce ani nejlepšího uchazeče, ale tři nejlepší, aby se ještě dalo event. dovybrat. To je poznámka ještě k tomuto.

A závěrem ještě jednou prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Kolovratníkovi. Tak nevím, jestli umíte dobře počítat. A vy umíte, protože jste předsedou volební komise. Ale vážení poslanci ANO, i bez vašich hlasů by tuto politickou dohodu mohly ostatní strany prohlasovat. Takže vy kdybyste byli proti politizaci státní správy, vaše hlasy nejsou v tomto případě potřeba, protože zbylé čtyři strany bez problémů většinu dohromady dají. Takže se nevymlouvejte. Je to politická dohoda na politických trafikantech a vy svými hlasy jste ji podpořili. I mlčení je souhlas. A kdybyste byli proti, tak hlasujete proti nebo se toho nezúčastníte, a stejně to projde.

Takže děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne ještě jednou. Tak Tomio se trefil přesně do dvou minut, jak jsem sledoval, mně ty dvě minuty budou také stačit.

Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl odpovědět panu kolegovi Kolovratníkovi. A napadá mě, že v podstatě by to byla odpověď i pro pana ministra Chovance na tu jeho poslední větu, kterou tady řekl, že přece každý si vybere nějaké rozumné náměstky, které si tam s sebou přibere. Já bych prosil pana Kolovratníka, aby poslouchal (poslouchá s úsměvem), jak to budou řídit politici. Politici, to jsou ty politické strany, pane kolego.

Já jsem si to uložil 5. září, čili to bylo asi na teletextu České televize 4. září. Bylo to asi na té straně 151: Firmy, které darují peníze politickým stranám, získávají zhruba o 50 % více veřejných zakázek než srovnatelné společnosti, které politickým stranám nepřispívají. Uvádí to výzkum Centra aplikované ekonomie, podle něhož je ze studie zřejmé vysoké riziko střetu zájmů. Zpracovali úplnou databázi darů politickým stranám posledních let a propojili ji s informacemi o zakázkách, dotacích a jiných rizikových faktorech. Výsledky ukazují na zásadní problém v systému financování a kontroly politických stran. - Uvedl předseda sdružení Jiří Skuhrovec.

Tak tady, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vidíte, jak to vypadá, když to řídí ti politici. Hrají domů svým vlastním politickým stranám. To jsou ti političtí náměstci. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já bych řekl skutečně faktickou poznámku, protože poté, co se tady ve všech pádech skloňuje politizace, političtí trafikanti, kamarádi političtí, tak já musím fakticky tady všem připomenout, jaký je současný stav a jaký bude stav po přijetí zákona o státní službě. Přece dnes je to tak, že na všechny zaměstnance ve státní službě se vztahuje zákoník práce. Tím je řízen jejich pracovní poměr. Na vedoucích pozicích je možné jmenovat a odvolávat pracovníky v podstatě bez udání důvodu. A to je právě to, k čemu mnohdy docházelo, že byla odvolávána jedna skupina lidí a nahrazována druhou, a právě tam se hovořilo o tom, že je to zpolitizováno. V případě, že bude přijat zákon o státní službě, tak se na všechny bude vztahovat, a tam jsou přesně definovány postupy při jmenování a jsou taky zákonem dány důvody, kdy je možné toho člověka odvolat. Když bude mít negativní služební hodnocení, on tam má nějaké opravné mechanismy atd. O to jde především.

Čili pokud tady někdo říká názor, že po proběhnutých parlamentních volbách přijde na ministerstvo ministr a přivede si dva lidi, které si vybere, a v podstatě celý zbytek zůstane zachován, tak to je přece zásadní rozdíl od toho současného stavu. A je to jednoznačně právě ochrana před politizací. Pokud nám vadí i tohle, nebo někomu, pak by vůbec volby nemusely být, politiky bychom mohli vynechat a měli bychom tady tedy vládu úřednictva. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP