(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové, uplynula přestávka na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a my bude pokračovat dalším, tentokrát pevně zařazeným bodem, jímž je

2.
Zákon o státní službě
/sněmovní tisk 71/15/ - vrácený prezidentem republiky

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 71/16.

Nejdříve se táži zástupce navrhovatelů pana poslance Romana Sklenáka, zda se chce ke stanovisku prezidenta republiky vyjádřit. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jistě jste se všichni seznámili se stanoviskem pana prezidenta. On ve zdůvodnění svého veta zejména odkázal na svoje vystoupení, které měl zde v Poslanecké sněmovně ve druhém četní. Jeho výhrady se týkají zejména institutu náměstků členů vlády, tedy takzvaných politických náměstků. Také zde vyjádřil obavy o to, že tímto zákonem nedojde k dostatečné depolitizaci státní správy.

Já jako předkladatel i klub sociální demokracie se s tímto stanoviskem pana prezidenta neztotožňujeme. Naopak jsme přesvědčeni, že dojde k zásadní depolitizaci státní správy, a budeme tedy hlasovat pro sněmovní verzi, tak jak jsme ji zde schválili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi jako zástupci navrhovatelů. A nyní se dále táži, jestli se chtějí ke stanovisku rezidenta postupně vyjádřit zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jan Chvojka. Není tomu tak. Dále zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní poslankyně Věra Kovářová. Také neeviduji zájem.

Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přednostní práva. Nejprve pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, po něm pan předseda Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Zaberu méně času, než by zabrala faktická připomínka. My jsme uzavřeli politickou dohodu. Náš klub tu politickou dohodu dodrží a budeme hlasovat proti vetu pana prezidenta.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní další s přednostním právem, pan předseda Úsvitu přímé demokracie Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak víte, tak Úsvit hlasoval jediný v této Poslanecké sněmovně proti zákonu o státní službě. Já bych znova, ale velice stručně, zopakoval ty důvody, skutečně na pár minut. My za prvé odmítáme politické náměstky ve státní správě. Jenom řeknu dvěma větami.

Tady vládní koalice, respektive nová koalice ODS, TOP 09, ANO, ČSSD a KDU-ČSL, tvrdí, že tam nejsou političtí náměstci. Takže si připomeňme ty dvě větičky. V čele státní správy stojí náměstek ministra vnitra pro státní službu. Toho jmenuje vláda na návrh předsedy vlády na dobu šesti let. Nezávislost nula. Navíc, jakým způsobem může být tento náměstek odvolán? Náměstek pro státní službu může být odvolán, když poruší služební kázeň, nebo, a to je pozoruhodné, se dopustí zaviněného chování, jimž narušil důstojnost své funkce. A není už upřesněno jak. Neboli ho můžete odvolat kdykoli. Když prostě najednou je neposlušný a politicky neposlouchá. Takže to je ten politický náměstek pro státní službu, za prvé. To odmítáme. My jsme chtěli a navrhovali jsme, a tento pozměňovací návrh byl tady zamítnut, aby byl v té době generální ředitel pro státní službu, nyní nově náměstek pro státní službu, aby byl na návrh vlády jmenován prezidentem, abychom to oddělili, abychom to více osamostatnili, více depolitizovali.

Za druhé, hnutí Úsvit odmítá politické náměstky na ministerstvech. Těmi se to tam bude hemžit. A znova cituji tu větu ze zákona: Ministr může jmenovat dva svoje politické náměstky, na které se nevztahuje služební zákon. Je to tam jasně formulováno. Jsou to političtí náměstci a hnutí Úsvit, znovu říkám, odmítá politické náměstky, politruky, politické trafikanty, politické podržtašky na státních úřadech. Na státních úřadech mají být odborníci. Je to státní správa placená z daní daňových poplatníků. A vy, vy, pět politických stran v této Sněmovně, zahlcujete státní správu politickými nominanty. Zpronevěřili jste se mnozí z vás tomu, proč jste šli do voleb, co jste slibovali voličům. Je to pro mě obrovské zklamání a musím říci, že jediné hnutí Úsvit drží tuto linii a odmítá politizaci státní správy. Tam mají být odborníci. Má tam být dlouhodobá vize státní správy, profesionální státní správy, která se nebude měnit podle toho, jak se mění politická garnitura.

Za třetí, odmítáme také politické tajemníky na ministerstvech. Takže politický náměstek pro státní službu je tam, političtí náměstci na ministerstvech a také političtí tajemníci. O těch se tady moc nemluvilo. Těch už je celá řada. A já opět jenom přečtu ty dvě věty ze zákona. Jmenuje je vláda na návrh příslušného člena vlády. Tím se nezávislost státní správy samozřejmě zásadním způsobem snížila. Státní tajemník má na starosti organizační a personální otázky na ministerstvu. To znamená, opět politická funkce, opět politický trafikant, opět absolutní politický dohled na ministerstvech a ve státní správě.

A jako poslední, odmítáme také politický výběr státních zaměstnanců. O tom se také tady nemluvilo, takže jenom opět tři věty ze zákona. Tříčlenná komise, kde dva členy vybírá politicky jmenovaný státní tajemník, ze tří dva, pouze vybere tři nejvhodnější uchazeče. Aby se náhodou výběrové řízení nevymklo z ruky, tak pro jistotu nově se zavádí novinka, že výběrová komise neurčuje nejlepšího, ale pro jistotu tři, aby se to ještě v té fázi náhodou nevybralo špatně. A z těchto tří uchazečů vybírá zaměstnance politicky jmenovaný státní tajemník. Dříve byly výsledky výběrového řízení pro státního tajemníka závazné. Nově už nebudou. Je tedy otevřený prostor pro další politické trafikanty.

Já říkám, že my odmítáme, shrnuto, jak politického náměstka pro státní službu, tak politické náměstky na ministerstvech, tak politické tajemníky na ministerstvech, tak politický výběr státních zaměstnanců. Je to děsný zákon, je to šílenost, kterou tady předvedla nová koalice pěti stran, a hnutí Úsvit podpoří veto prezidenta republiky. My skutečně odmítáme hlasovat, zůstali jsme tady jako poslední mohykáni, odmítáme hlasovat pro politizaci státní správy. A pakliže toto prezidentovo veto tady bude přehlasováno a prezident republiky se rozhodne podat ústavní stížnost, hnutí Úsvit se k ní s radostí připojí. Budeme do posledního dechu bojovat proti politickým trafikantům ve státní správě. Zůstali jsme tady jediní, kdo hlasovali proti, ale to nevadí. Jsme sice nejmenší, ale budeme bojovat. Děkuji. (Potlesk poslanců Úsvitu přímé demokracie.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Přihlášen je pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Já doufám, že už v letošním roce naposledy tady před vás předstupuji se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM k projednávanému zákonu o státní službě. Nebudu zde úplně kritizovat služební zákon, jako to tady udělal předseda hnutí Úsvit, ale budu mluvit zde konstruktivně. Ale abychom si samozřejmě připomněli, co ten zákon přináší, jaké má chyby a samozřejmě i jaká má pozitiva.

Prezident Miloš Zeman před několika dny vetoval služební zákon a vrátil nám ho tak zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. Jedná se o jeho veto. Pokud veto projde, nastane menší problém. Pokud veto neprojde, bude platit služební zákon v podobě, jak opustil Poslaneckou sněmovnu.

Pro své veto měl prezident Miloš Zeman poměrně pádné argumenty. Vadí mu političtí náměstci, to, jakým způsobem byl služební zákon projednáván v legislativním procesu, a mnoho dalších věcí.***




Přihlásit/registrovat se do ISP