(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Teď tu mám jednu omluvu. Od 11 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 5, ve kterém byla přerušena rozprava.

5.
Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi),
ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
/sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Prvního tu mám nejprve s faktickou poznámkou pana poslance Jeronýma Tejce. Po něm s přednostním právem pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych jako jeden z předkladatelů tohoto návrhu zákona využil pouze ony dvě minuty a požádal vás o to, abychom dnes konečně doprojednali druhé čtení, a varoval před tím, pokud by se dělo to, co se dělo, v minulých dnech, kdy tento zákon byl obstruován, resp. jeho schvalování bylo obstruováno tím, že byly neustále vznášeny požadavky buď na přerušení, a pokud nebyl návrh zákona přerušen, bylo žádáno ze strany pravicových stran o pauzu na jednání klubu. To by znamenalo fakticky to, že zákon nedoprojednáme na této schůzi. Ten zákon má jedno zásadní místo. To říká, že se prodlužuje lhůta pro kontrolu vydávaného majetku. Zákon o majetkovém vyrovnání zde v této Sněmovně byl schválen v noci, nad ránem, přes odpor Senátu o jeden nebo dva hlasy. Já jsem přesvědčen, že je naprosto nutné, aby byl dostatek času pro kontrolu vydávaného majetku, protože zákon je enormně špatně nastaven. A nemá smysl se bavit o tom, jestli to byl záměr nebo neschopnost. Každý, kdo bude bránit projednání tohoto zákona, říká, že mu nezáleží na tom, aby kontrola vydávaného majetku proběhla v pořádku, protože kapacity oněch státních úřadů, které se tím zabývají, prostě nejsou schopné v časové lhůtě, která je zákonem daná, tuto kontrolu provést. Proto vás žádám o to, abychom projednali návrh zákona dnes, abychom ukončili druhé čtení a abychom během příštího týdne byli schopni zvládnout čtení třetí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl tady zareagovat na to, co tady řekl kolega Tejc. Přestože je spolupředkladatelem tohoto zákona, já tomu, pane kolego, nerozumím. Vy jste minulou schůzi hlasovali proti tomu, aby tento bod byl pevně zařazen na projednávání minulé schůze. A tuto schůzi tady brečíte, že vám letí čas! Víte vy vůbec, co děláte? Minulou schůzi tento bod, který už byl na programu této schůze, propadl celou schůzí, propadl ven, mimo jiné vládní koalice hlasovala proti pevnému zařazení bodu, to jste neodsouhlasili. A dnes tady brečíte o tom, že vám utíká čas?! Tak se zamyslete sami nad sebou! Děkuji. (Nesouhlas zleva, poslanec Zavadil z lavice: Neřvi! Mírný potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já jenom k tomu, co tady řekl pan kolega Tejc, tak vaším prostřednictvím. Já jsem podpořil ve výboru prodloužení lhůt. Chápu, že vládní koalice se snaží všechno zkontrolovat 40krát. Chápu, že tady byla nějaká přechodná vláda, předčasné volby, různé další důvody, které k tomu jsou. Ale prosím netvrďte, že ten zákon byl enormně špatně nastaven. To je fakt úplný nesmysl. Velmi vás prosím, abyste toto neříkali. Je to prostě standardní, tak jak byly restituce vždycky. Vždycky! Naopak ty lhůty jsou tam dramaticky delší. A jestli to státní úřady nestíhají, tak je to problém v těch státních úřadech. Ne problém v tomto zákoně. Tak jenom abychom - můžete vykládat, jestli jsme kompenzace provedli správně, nebo nesprávně, ale netvrďte, že na tom zákonu je něco divného. Když jsme ho dokázali provést před dvaceti lety vůči všem restituentům - fyzickým osobám za mnohem kratších lhůt, tak netvrďte, že dnes státní aparát je tak neschopný, že toto není schopen zvládnout. (Potlesk některých poslanců zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nemá smysl extendovat debatu. Už jsme si toho tady zejména v minulém období řekli mnoho. Ale já trvám na tom, že ten zákon není standardní. Není vyrovnání jako vyrovnání. Zmírnění některých majetkových křivd, které probíhalo na začátku 90. let, mělo jiná pravidla. Tento zákon mimo jiné přímo výslovně zakazuje aplikaci ustanovení o neplatnosti občanského zákoníku pro případ, že by se ukázalo, že například některá ustanovení a některé smlouvy by byly neplatné, tak je není možné podle občanského zákoníku zneplatnit. To přímo říká zákon o majetkovém vyrovnání.

Takže já jsem přesvědčen, že ať už výše vyrovnání, tak způsob vyrovnání je prostě jiný, odlišný. Je podle mého názoru ve prospěch církví. Vy budete říkat, že je v neprospěch církví, ale to není to nejpodstatnější. Teď musíme zabránit tomu, aby byl dostatek času pro ty orgány, které tuto věc chtějí kontrolovat. A to, že zákon záměrně podle mého názoru nastavil krátké lhůty pro kontrolu, to není moje chyba, to je chyba těch, kteří pro ten zákon hlasovali.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Už úpornost, s jakou se snažíte oddálit projednání tohoto zákona, mně říká, že tady je nějaký problém z vaší strany. Neřkuli způsob a okolnosti, jakými byl zákon sám schválen, co se tady odehrávalo, a noční hodiny samy o sobě říkají co pro koho tento zákon znamená. Já tvrdím: Je to největší nespravedlnost po listopadu 1989 potvrzená zákonem, kterou jste provedli v této zemi! Odebrat lidem 170, 150 miliard korun, dát valorizaci církvi, kterou nikdo jiný nedostal, jenom ta církev! Kroutíte hlavama! Je to pravda! Zeptejte se lidí! Byli jste někdy na náměstích? Asi moc ne, protože tolik ochranky nemáte! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslancovi. Teď pan poslanec Laudát, pan poslanec Benda, pan poslanec Fiedler. Všechno faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Sami vidíte, pokud v tomto budeme pokračovat, tak se tady budeme hádat do dvou hodin, potom půjdeme domů. Neprojednáme řadu dalších důležitých bodů. Z toho důvodu navrhuji, a protože tohle je asi na jednání zástupců jednotlivých klubů, co dál s tímto bodem, tak dávám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili do příštího týdne.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Do příštího týdne? Prosím o konkrétnější, co to je do příštího týdne. Prosím dobu a den.

 

Poslanec František Laudát: Do čtvrtka.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Do čtvrtka kolika hodin? Devíti hodin ráno? To jsou interpelace, to nejde.

 

Poslanec František Laudát: Do 11 hodin.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře. Je tady procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy, na to, abychom tento bod přerušili do čtvrtka příštího týdne 11 hodin dopoledne.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 58, přihlášeno 147 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Marek Benda, po něm pan poslanec Karel Fiedler.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já už jsem fakt v téhle Sněmovně zvyklý skoro na všechno. Ale neuvěřitelná neomalenost pana poslance Foldyny, myslím, že fakt je úplně za hranou. Ale úplně za hranou! To tady snad nikdy neřekl nikdo ani z představitelů komunistické strany. Že vrácení majetku je odebrání 130 nebo 150 miliard. Navíc to číslo ani nevíte! To fakt nemůžete myslet vážně!

Vy tvrdíte a říkáte tady na mikrofon, že se to všechno mělo nechat, protože všechno je to v pořádku! To říkáte stejná slova jako Klement Gottwald! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Omlouvám se, pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Foldyna.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz na kolegy spolupředkladatele, protože tam jsme ze dvou politických klubů. Říkáte, že potřebujeme to rychle projednat. A já s tím souhlasím. Ale vidím tu dnes pana ministra zemědělství. Opět tady postrádám pana ministra (premiéra) Sobotku, ke kterému jsem měl mnoho dotazů, dvakrát jsme to přerušili, protože tu nebyl. Dnes tu opět není. Čili já se ptám na vládní koalici: Jste připraveni nebo máte odpovědi na to, co s tím? Protože v dopise, který jsem tady při tom, když jsme začali tento bod projednávat, zmínil, že na řadu věcí, na řadu otázek, které jsem položil panu premiérovi Sobotkovi, jsem nedostal odpovědi. A abychom to dnes projednali jenom proto, abychom to projednali, a nevěděli bychom, co dál, tak to je zbytečné, abychom to projednávali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP