(12.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ale aby poslanec či poslankyně, kteří nejsou přihlášení, nám pak na mikrofon říkali, jak hlasovali? To já bych mohl u každého z nepřihlášených hlasování říct, jak bych hlasoval, kdybych to stihl doběhnout, nebo kdybych (nesrozumitelné). Mně to nepřipadá jako opravdu legrační, úsměvné. Za podobné věci se tady skládaly mandáty v předminulých volebních obdobích a podobně. Opravdu to považuji za závažnou věc a žádám všechny, aby se toho vyvarovali a nelhali jak malé děti. Navíc to bylo úplně zbytečné. Koalice dosáhla svého. Nebylo to žádné bojové hlasování. Ale prostě není možné říkat, jak kdo hlasoval, když nebyl přihlášen. My to považujeme opravdu za závažný faul a rovnou říkám, že z toho nemám žádnou radost. Není to žádný osobní útok, ale pravidla musí platit pro všechny. A věřte, že my si to sledujeme, protože tentokrát to bylo hlasování, které nebylo důležité, které nebylo těsné, ale pokud bychom to připustili, tak se to příště může stát v hlasování, které bude důležité nebo které bude těsné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Děkuji. Nyní přistoupíme k projednávání bodu 5, což je přerušené projednávání bodu

5.
Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi),
ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
/sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Prosím pana navrhovatele pana poslance Foldynu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a prosím, aby taktéž učinil zpravodaj ústavněprávního výboru pan Bronislav Schwarz. Konstatuji, že tento bod jsme přerušili v obecné rozpravě.

S přednostním právem eviduji do obecné rozpravy přihlášku pana poslance Laudáta. Prosím, aby se připravil pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já budu pokračovat v tomto bodě ve své jízdě. Nechci paralyzovat jednání Sněmovny, tudíž dávám procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do doby, než bude k jeho projednávání přítomen pan ministr zemědělství a zejména pan premiér. Při projednávání v prvním čtení jsme tady požadovali po panu premiérovi, aby jednal s Ekumenickou radou církví, zeptal se jich na jejich názor a zda je nutné lhůty prodlužovat, anebo že tam bude vzájemná džentlmenská dohoda. Jelikož tuto odpověď neslyšíme, tak proto vznáším tento procedurální návrh. V případě, že tento procedurální návrh nebude přijat, tak potom žádám o přestávku jménem klubu TOP 09 v délce 18 minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vzhledem k tomu, že to je procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Prosím všechny, odhlásím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartičkami.

 

Vzhledem k tomu, že se počet ustálil, zahajuji hlasování o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do doby přítomnosti příslušných ministrů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování končím a konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Laudát s přednostním právem.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dovolte, abych požádal jménem klubu TOP 09 o přestávku v délce trvání 16 minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá tedy. Já přerušuji jednání do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat interpelacemi.

 

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP