(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Já upřesním. Právníci mě možná opraví, ale orgány činné v trestním řízení jsou povinné konat, i když se jenom něco doslechnou nebo dozvědí z nějakých médií, že se něco takového děje. Nemusíte oznamovat. A ten notýsek, možná by nám řekl pan ministr, kde ten notýsek je, to já nevím. Ale to bylo regulérní. Ať ho někdo zapře. Pokud někdo řekne, že neexistoval... Ale já bych rád věděl, jestli existoval, a jestli existoval, tak kde je. To je všechno, co jsem řekl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji i za dodržení času. A nyní budeme pokračovat řádnou rozpravou. (Hlásí se poslanci s faktickými poznámkami, mj. už delší dobu poslanec Faltýnek.) Faktická poznámka? Pane ministře, taky faktická poznámka, nebo přednostní právo? Tak nejdřív faktická poznámka pana poslance Gabala.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Dobrý den. Já to nechci protahovat, kolegyně, kolegové, vládo. Já jsem jenom panu kolegovi Birkemu prostřednictvím předsedajícího chtěl říct: Zkušenost z vyšetřovací komise kauzy Opencard je, že můžete podat trestní oznámení - zdůvodněné, fakticky podložené - a nestačí to. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Faktickou poznámku má ještě pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se omlouvám, že jsem změnil své řádné vystoupení na faktickou poznámku, protože bych se asi nedočkal. Nicméně já jsem chtěl říct jen jednu větu, že náš poslanecký klub podporuje zřízení této vyšetřovací komise. Omlouvám se kolegovi Birkemu, já jsem vůbec nepochopil ten jeho předvolební nebo povolební projev, ale myslím si, že postupně tato komise přijde na ty věci, které se tam děly, a rozkryje i nějaké další záležitosti. A klidně může v rámci D47 vyšetřovat i D1, protože D47 je pokračováním D1. Takže pojďme tu komisi zřídit a pojďme dál prosím k programu. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Chci si akorát upřesnit, pane předsedo Faltýnku - z řádné rozpravy vás tedy můžu škrtnout? (Poslanec Faltýnek souhlasí.) Dobře, děkuji. S přednostním právem pan ministr Chovanec.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Dobré poledne, dámy a pánové. Já nevím, na které filmy se někteří kolegové z Poslanecké sněmovny dívají, ale ministr vnitra ze zákona nemůže ingerovat do živých kauz, což znamená bohužel. Žádný notýsek nemám, nevím, jestli existoval, ale předpokládám, že existoval-li by, tak by orgány činné v trestním řízení použily při dokazování v kauze dotčeného pána. To znamená, v současné době vás musím zklamat, ale o žádném notýsku nic nevím. A doporučuji vám se znalostí věci, tak jak tady říkal jeden z kolegů, že nestačí mnohdy podat odůvodněné trestné oznámení. Abyste ne úplně věřili všemu, co se píše v některých novinách... V některých novinách. Děkuji. (Smích některých přítomných.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní neeviduji žádnou faktickou poznámku. S přednostním právem se hlásí pan ministr Prachař. Pane ministře, já se omlouvám, ještě pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Já děkuji za pochopení, pane ministře. Vážená Sněmovno, dámy a pánové, pane místopředsedo, prosím vás, držme se tématu. Říkám to tady poprvé. Vím, že můžeme mluvit o čemkoliv a dlouho, ale začínám mít dojem, že tento bod začíná velmi silně připomínat divadelní hru Ztráta třídní knihy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a nyní už s přednostním právem pan ministr Prachař.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem už tady dlouho poslouchal o tom, v jaké situaci je Ministerstvo dopravy, jak se nic nedělá, nekoná, ať už to bylo před volbami, nebo ten folklór pokračuje i po volbách. Já bych k tomu chtěl říct několik málo poznámek. Z krizového manažera je manažer krize, tak uvidíme, kam to až dovedeme. Nechci se k tomu vyjadřovat dál. Já si myslím, že děláme maximum pro to, abychom ten stav, který jsme převzali, nějakým způsobem posunuli dál.

Co se týká D47. Za mé éry D47 rozhodovaly čtyřikrát arbitrážní soudy ve věci valorizací a zjistili jsme k našemu velkému překvapení, že část prostředků, která byla ve valorizacích zaplacena, je tzv. promlčena a není možné tyto prostředky získat zpět, byť je na ně nárok, ale promlčený. Toto bylo pro mě velkým překvapením a v těchto sporech pokračujeme dál.

Na Ředitelství silnic a dálnic je nový restart útvaru kontroly a kvality staveb. Dodáváme právním zástupcům, kteří byli řádně vysoutěženi, veškeré podklady a probíhá už zahájené arbitrážní řízení ve věci vad. Každý týden pravidelně monitorujeme mosty, na kterých jsem nechal omezit provoz na 50km rychlost a vyloučil vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Tyto mosty jsou v kategorii 6. Zhotovitel říká něco jiného, nechť o tom rozhodne odborná komise.

Co se týká návrhu na zřízení vyšetřovací komise, já jsem se k tomu vyjadřoval už krátce po svém vstupu na Ministerstvo dopravy. Já takovouto iniciativu jednoznačně vítám. Ať už v souvislosti s platnými rozsudky, které dneska máme, ať už s pochybnostmi, že stát předkládá veškeré důkazní materiály v čase a kvalitě právním zástupcům státu. Tato dálnice byla uvedena do provozu v roce 2008. Tuto dálnici dozoroval tzv. vládní zmocněnec. Tuto dálnici řešila tzv. majetková komise, která byla poradním orgánem bývalých generálních ředitelů, a přitom tam byly zadávány zakázky právním kancelářím a posudky. Toto všechno jsou veřejně známé věci, které jsem už několikrát prezentoval. Proto se přimlouvám, aby Poslanecká sněmovna takovouto komisi zřídila, aby tam bylo transparentní zastoupení a ze strany Ministerstva dopravy i Ředitelství silnic a dálnic budou poskytovány takové podklady, které stávající právní spory nemohou v žádném případě ohrozit. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu ministrovi. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já se tady vyjádřím k vystoupení pana kolegy Birkeho.

Doprava je složitý rezort? Není. Ten je hodně sofistikovaný a poměrně jednoduchý proti jiným. Já jsem ochoten vzít to, že finance jsou složitý rezort, protože tam někdo zahýbe na druhém konci světa nějakými úrokovými sazbami a vzhledem k tomu, že jsme malá ekonomika, tak to sem doletí a může se ministr financí stavět na hlavu a často už jenom řeší následky. Doprava je sofistikovaná. Kde je český problém, to je skutečně to, že doprava vyžaduje dlouhodobou stabilitu. Já si troufám říct, že v lednu jsme byli krok před propastí, co se týká situace tohoto rezortu, a za pana Prachaře jsme ten krok udělali dopředu.

Co se týká podkladů. Samozřejmě už je to nějaká doba, ale ve stavebním zákoně jsou dané jasně podstatně delší než záruční doby pro řadu věcí, kde není promlčená doba. Ty běží, ale chce to znalost stavebního zákona v zásadních věcech. Samozřejmě se počítá nějaká životnost staveb a tam, kde nebudou doklady, které samozřejmě někdo rád stornoval, mám ty osobní zkušenosti z jiných akcí v hlavním městě Praze, tak prostě nastupují analýzy. A bylo by asi zajímavé vědět - já jsem tady marně volal na mimořádné schůzi po tom, aby tady padla odpověď na to, zda byly některé analýzy, které zpracovávala např. pardubická univerzita, ignorovány, či dokonce zastaveny. Jak to vlastně s tím zjišťováním toho skutečného stavu je.

My jsme se připojili k tomu, aby komise byla zřízena. Podepsala to většina členů klubu. Pokud někdo nebyl podepsán, tak jenom proto, že paní předkladatelka říkala, že bude mít dostatek podpisů, a ti naši kolegové tady v tu chvíli nebyli, ale nějakých dvacet, nebo přes dvacet to bylo.

Vyšetřovací komise je bohužel smutným vyústěním toho, že Ministerstvo dopravy se chová divně. Já si myslím, že by nebyla potřeba, pokud ministr dopravy v okamžiku, kdy paní Havlová přišla s touto iniciativou, by sem dal zprávu, jak věci běží. Nic takového se tady neocitlo, takže o to více ta komise je naprosto oprávněná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP