(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní... (Stále trvá potlesk.) ... poslankyně Zelienková, pak s faktickou poznámkou, resp. s přednostním...

Paní ministryně, mám otázku. Hlásíte se s faktickou poznámkou? S faktickou poznámkou po paní poslankyni Zelienkové. (Poslankyně Zelienková se vzdává poznámky.) Vy rušíte. Tak potom paní ministryně Šlechtová faktická poznámka. Prosím, máte své dvě minuty, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji za všechna vyjádření, která jsem si zasloužila vůči mému prvotnímu projevu. Já bych chtěla říct, že mě naopak překvapuje, že jste neuvítali, že někdo, kdo je tady opravdu nový, se dokáže vyjádřit nahlas bez nějaké bolesti a s odvahou. (Šum v sále.) Chtěla bych říct, že paní ministryně Šlechtová si sedla na tu židli a přijala nabídku být ministryní, a to z reálných důvodů. Já jsem si vědoma toho, do čeho jsem šla, četla jsem jednací řád Poslanecké sněmovny a vím, jak to tady chodí. Já jsem v úvodu sdělila, že si beru dvě minuty, abych vám sdělila svůj názor jako občan. Pokud Poslanecká sněmovna není schopna toto respektovat a akceptovat, když je tady někdo nový, tak já musím říct, že mě to trochu mrzí. Nicméně já jsem se poučila. Odteď se budu chovat jako všichni poslanci, budu se chovat jako ministr a tímto způsobem budeme nadále komunikovat. Považuji svoje jednání a svůj úvod celkem za korektní vůči vám všem a chápu i vaše připomínky. A jsem ráda, že se tak stalo, a děkuji za to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak paní ministryně si tady šeptá, že je miláčkem médií - tak možná tím, jak tady vystoupila.

Kdyby byla pravda, co paní ministryně řekla, jak si to nastudovala a jak to zná, tak by věděla, že nemůže zahájení bodu začít faktickou připomínkou v délce dvě minuty. Já jí to nevyčítám, ona sama tady otaxtovala, jak se všechno naučila, jak ví. A že tady vystoupila jako občan. Občan nemá právo vystoupit v Poslanecké sněmovně s faktickou připomínkou. Tu výsadu má poslanec a ministr. Tak to tady nehrajte. Jednací řád. My jsme to tolerovali. My jsme mluvili o obsahu, ne o tom, že jste jako nováček v Poslanecké sněmovně začala faktickou připomínkou v okamžiku, kdy být nemůže. A vy se jako omluvíte, ale současně nás pozurážíte znovu. Já takovou omluvu nepřijímám. Já jsem tady odvážně řekla, co si o vás myslím. No tak ti chlapi si tady mleli o tom rozpočtu... Paní poslankyně Němcová správně řekla - tak proč jste nevystoupila k tomu rozpočtu? Po rozpravě, která má x hodin, nám řeknete: příště k tomu vystoupím. Ale to jste mohla v těch sedmi osmi hodinách, které jsme tady spolu trávili. Možná by nás to zajímalo. Vy jste zdědila tu kapitolu, tomu rozumím, že jste ji nemohla ovlivnit. Ale nic jste nám neřekla. Ale po bitvě každý generál. A říkám, poprvé a doufám, že naposled, někdo rozdělil členy Poslanecké sněmovny podle pohlaví a říkal, kdo vystupovat má a kdo vystupovat nemá! (Potlesk z levé a pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní, pokud se mi to podaří, bude řádně přihlášená paní poslankyně Fischerová. Pardon, omlouvám se, s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura. Kolegyni Fischerové se omlouvám, já jsem to hlásil dopředu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se taky chci omluvit paní poslankyni Fischerové, protože dvacet let spolu pracujeme v jedné asociaci cestovních kanceláří, nicméně já jsem se hlásil skutečně seriózně už dříve, a proto bych si dovolil vystoupit. Je mi to líto, Jano, já tedy prosím prostřednictvím pana předsedajícího.

Tak. Já jsem se do těch faktických poznámek skutečně nezapojoval, jak jste viděli. Připadalo mi to skutečně neadekvátní celkově. Já jsem zvyklý se k ženám chovat galantně. A jak jsem říkal, jak i této vládě jsme dávali sto dnů hájení a poctivě jsme to jako Úsvit dodrželi, vzpomeňte ty měsíce zpátky, poctivě jsme sto dnů hájení dali a nijak jsme se nevymezovali, stejně tak paní ministryni. Někdo je vždycky jednou nový, takže já bych rád navázal věcnou spolupráci a určitě sto dnů hájení nejenom dáme. A jako gentleman, aspoň se o to snažím, rozhodně se do paní ministryně odmítám nějak osobně navážet. Takže to bych k tomu řekl. A já si počkám spíš na reálnou práci než tady zas na nějaké divadýlko a komedii, která je tady opakovaně předváděna všemi stranami.

Co se týče konkrétně toho návrhu, abych už se mohl vyjádřit, k cestovnímu ruchu. Já bych nejdřív trošku uvedl na pravou míru to, když se tady hovoří o vládním návrhu. Ono to totiž vzbuzuje dojem, že tato vláda snad bojuje za práva spotřebitelů a že snad dělá něco jiného než jiné vlády a že snad přináší nějaké změny v tomto ohledu. No tak ten zákon o cestovním ruchu - já se na Ministerstvu pro místní rozvoj pohybuji dobrých patnáct let z pozice člověka, který je ve vedení největší asociace cestovních kanceláří v České republice - ten zákon se tam táhne mnoho a mnoho let. Takže to není návrh této vlády, je to návrh vlády, už nevím ani jaké, a táhne se to skutečně neuvěřitelně dlouho.

Další věcí je, proč to opět trvá tak dlouho. Protože pravdou je, že už jsme ztratili skoro další rok, a chtěl bych říci, že ten zákon skutečně je důležitý, byť cestovní ruch se mnoha lidí tady netýká. Ale jenom bych řekl jedno číslo, které hovoří za vše. V České republice se ročně prodá 2,2 mil. zájezdů. V desetimilionové České republice. Prosím vás, týká se to prakticky všech občanů České republiky to, co tady budeme projednávat, dřív nebo později.

Já bych jenom stručně a velice krátce shrnul to, protože paní ministryně tady už řekla celou řadu věcí, proč my i profesionálové v cestovním ruchu, já jako viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, toto vítám, je především ta zvýšená ochrana spotřebitelů. Proto my rozhodně podporujeme to, abychom zákon o cestovním ruchu přijali.

Určitě podporujeme taky tu záležitost - a máte s tím zkušenosti mnozí z vás, že si kupujete zájezdy u cestovní agentury a horko těžko se dozvídáte, která cestovní kancelář to reálně organizuje. To tento zákon také řeší, tu lepší informovanost.

Dále mnoho spotřebitelů se vždycky ptá na naší asociaci, jestli je cestovní kancelář pojištěna a u koho. Dnes to bylo pouze na seznamech pojišťoven, nově by to mělo být centrálně v seznamu ministerstva, což je určitě také výborný posun. A hlavně to, co je tím zásadním posunem, je, a to tady skončila v nelibé situaci celá řada spotřebitelů a řeší se to každý rok, že pojišťovny stoprocentně neplní. V případě krachu cestovní kanceláře že tam nedochází ke stoprocentnímu plnění, pojišťovny se tomu brání a tento zákon nově nastoluje, že má pojišťovna plnit všechny oprávněné nároky. To znamená, tady ta práva spotřebitelů skutečně posouváme celkem důležitým a zásadním způsobem.

To, co tomu zákonu vytýkáme, a bohužel jsme se ani na podvýboru neshodli, je, že není řešeno neoprávněné podnikání. Slováci to v zákoně vyřešeno mají, nevím, proč to pořád v České republice nejde. To znamená zájezdy organizované načerno. A tím nemyslím samozřejmě školy, tím nemyslím žádná taková zařízení. Tím myslím takové ty podnikatele, kteří pod rouškou živnostenského listu na cestovní agenturu organizují zájezdy a nechtějí se pojišťovat a obcházejí to.

To, co by mělo být teď obsahem pozměňovacího návrhu, na kterém jsme se zcela apoliticky a odborně dohodli i na podvýboru, jsou dvě otázky - úprava pojistných limitů, víc bych to tady už nerozebíral, tak, aby nebyla diskriminace menších cestovních kanceláří nebo těch, které třeba dovážejí turisty, ale prodávají zájezdy na jednu stranu jenom jako, řekl bych, takovou okrajovou činnost a přitom jsou to profesionálové a jsou to funkční agentury. Druhá věc je také ta možnost zakázat cestovní kanceláři bez předchozího upozornění uzavírat smlouvy o zájezdech, což si myslíme, že je neadekvátní a že by tam měla být nějaká lhůta na nápravu. Takže zde už jsme se shodli. Doufám, že i společně s paní ministryní a s podvýborem tento návrh bude v tomto smyslu předložen a projednáme ho a Sněmovna by ho měla bez problémů předpokládám přijmout, protože na podvýboru v tuto chvíli tu shodu celkem máme.

Takže tento zákon je zcela apolitický. Pracovali jsme na něm léta, spadlo to tedy této vládě. Určitě je potřeba ho přijmout. Určitě, co se týče toho zkráceného projednávání, celkem dobré by to bylo, protože sezóna se blíží a klienti by mohli být chráněni lépe. Čím dříve, tím lépe. Nicméně je tady samozřejmě na stole ta otázka, proč tady na to zase čekáme rok. To je samozřejmě pravdou, ale čím dřív to bude přijato, tím to bude opravdu lépe, protože prodej zájezdů na následující sezónu už začíná a zase miliony spotřebitelů můžou být v neadekvátní situaci a my bychom rádi v hnutí Úsvit ty spotřebitele určitě ochránili, aby za ty peníze, které si horko těžko ušetřili během roku, skutečně měli stoprocentní jistotu, že za to dostanou služby, nebo budou když tak adekvátně nějakým způsobem jejich práva chráněna.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP