(15.40 hodin)
(pokračuje Havlová)

Je třeba si uvědomit, že státní rozpočet, který tady schválíme, má na situaci v těch méně rozvinutých regionech největší vliv ze všech zákonů, které tu projdou. Proto je nutné debatovat zejména o parametrech, jako jsou investice, a ve druhém čtení i o konkrétních opatřeních, která mohou regionu pomoci. Lidé zde na zásadní zlepšení čekají už dlouhá léta a tento rozpočet v podstatě znamená jen další odsouvání. Zase se Moravskoslezský kraj dostává na vedlejší kolej.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Havlové za její příspěvek. Než předám slovo panu poslanci Kučerovi, který je dalším řádně přihlášeným, přečtu ještě omluvy. Dnes od 16 hodin se omlouvá ministr vnitra Milan Chovanec a dále od 17.15 se omlouvá pan poslanec Podivínský.

Prosím, pane poslanče Kučero, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, již mí předřečníci upozorňovali na nekorektní příjmy a výdaje, které jsou součástí návrhu rozpočtu ministra Babiše na rok 2015. Chtěl bych upozornit na jeden z mnoha příjmů státního rozpočtu, který je postaven na vodě, nebo lépe řečeno na uhlí.

Ministerstvo financí České republiky zapracovalo do návrhu státního rozpočtu navýšení příjmů na 580 mil. Kč v kapitole MPO v položce 234 - příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, a to i přesto, že dosud nebyl zpracován ani návrh novelizace horního zákona, který je oporou pro navýšení úhrad plynoucích do státního rozpočtu. V návrhu státního rozpočtu položka 580 milionů představuje skokové navýšení příjmů v této oblasti na téměř sedminásobek oproti minulým rokům. Samozřejmě tomu odpovídá i navýšení nákladů těžebních společností o tuto částku, kterou nakonec zaplatí občané.

Uvedený razantní záměr také postrádá odpovídající posouzení makroekonomických dopadů a vlivů. Bez takové analýzy nelze návrh akceptovat. K takové analýze či diskusi vůbec zatím nedošlo a navíc v tuto chvíli není oficiálně znám, a už vůbec ne schválen návrh novely horního zákona, který by byl oporou předloženému návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015. Dokonce dosud nejsou ani zahájeny práce na zadání velké RIA, která je pro přípravu této legislativní změny naprosto nezbytná.

Na těchto neprojednaných a neschválených příjmech je postaven váš rozpočet, pane ministře Babiši. Já toto navýšení příjmů z úhrady za nevytěžený nerost beru také jako vzkaz. Vzkaz nejenom pro těžební společnosti, ale především pro obce, zejména z Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Pokud totiž bude navýšena v budoucnosti úhrada za vytěžený nerost, tak tato částka musí být především příjmem obcí a krajů dotčených těžbou, nikoliv pouhým příjmem státního rozpočtu.

Já se vás musím zeptat, pane ministře Babiši, jak využijete oněch 580 milionů, o které navyšujete státní rozpočet. Nikde totiž nevidím výdaj 580 milionů, o který by se navýšila pomoc obcím dotčeným těžbou. Ovšem vidím zde jiné výdaje, které budete muset pokrýt, třeba navýšení platby za zelenou naftu pro Agrofert. Někdo by dokonce mohl říct - zelená nafta pro Agrofert za vytěžené obce v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Navázal bych možná na to. Rozhodně předpokládám nějakou závěrečnou řeč pana ministra Babiše, takže asi k tomu, co tady říkal můj předřečník, by bylo dobré, abychom slyšeli, zda tedy ta částka, o kterou chce navýšit poplatky za těžbu, je podložena nějakou detailní analýzou, protože když prostě například v Moravskoslezském kraji ještě přidáte do té mizérie, která se tam ekonomicky kolem dolů odehrává, další, tak to může být poslední kapka. Pak tam budete lít ty stovky milionů na sanaci, udržení pracovních míst a tak. Nedělám si iluze, nejsem znalec detailně situace, potřeby investic v českém těžebním průmyslu, ale doufám, že za tím máte analýzu. Jestli je to nastřílené od boku, tak vás varuji, abyste nezpůsobili větší škody, než je nezbytně nutné, ať už se jedná o ekonomiku, o profit dotčených obcí, o ekologii atd.

Pokud tady paní kolegyně Havlová říká, že posíláte tímto rozpočtem Moravskoslezský kraj na vedlejší kolej, já s ní naprosto souhlasím. Doplnil bych: Vy posíláte čtrnáct krajů České republiky na vedlejší kolej. Je nějaký ekonomický růst. Vy jste začali zběsile rozdávat neinvestičně bez jakékoliv brzdy do budoucna. Přece musíte vědět, pane ministře, vážená koaliční vládo, že sunete opět republiku do velice labilní polohy. Bude stačit, když dojde k ekonomickému ochlazení. Těch signálů je celá řada. Nevím, kde je ekonomický potenciál pro nějaký větší růst v zemích Evropské unie, které začínají být ve svém celku strašákem světové ekonomiky. A pak tady máme znova situaci z roku 2009, 2010. Pak tedy asi začnete zvyšovat daně a rabovat lidem peníze, kde se dá.

Pokud se týká vědy, tak naprosto souhlasím s panem kolegou Pilným, až na to, že vaše hlasy koaliční - a nejvíce si myslím v tu chvíli hlasy ANO a sociální demokracie jste tady schválili změny, které se týkají jednotného inkasního místa, třetí sazby DPH a zrušení již platné jedné sazby. A v tom balíčku bylo také schováno zdanění investičních fondů, regulovaných fondů. Jestli jste chtěli zasadit ránu budoucnosti, tak to se vám dokonale podařilo. Samozřejmě máte šanci na reparát případě, že - pokud se nemýlím - tak tento legislativní bič na české občany a podtržení budoucnosti leží v Senátu, takže vám to možná vrátí s tím, abyste to vrátili zpátky, a tam, kde jsou tyto nástroje inovací zneužívány, tak že tomu drobnými úpravami zabráníte. Ale to, co jste udělali, tak to je opravdu řízené zaostávání České republiky.

K efektivitě investic. Podvýbor pro letectví, kosmonautiku a inovace požádal Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby udělalo jakési hodnocení efektivity investic. Slíbili, že to bude někdy v lednu. Požádali jsme, aby udělali konkurenceschopnost finančních nástrojů pro inovace, to také má být zhruba v tomto horizontu. Samozřejmě situace se změní, pokud si dáte říct a vrátíte to tam, kde to bylo, alespoň to zdanění na pěti procentech.

Co je velká pikantérie, že ještě jako že se českým občanům vysmívá tato vláda, tak ty spekulativní investice, to znamená investování do různých akcí, což já považuji za jistou míru spekulace, tak vzhledem k chátrající české burze jenom vybízíte české občany, aby své peníze, svůj kapitál odlili prostě na zahraniční burzy a tím pádem byly motorem cizích ekonomik. Docela tímto nástrojem bych si dokázal představit, kdybyste dostal zadání zlikvidovat do budoucna českou ekonomiku a kapitálově ji vyhladovět.

Myslím si, že rozpočet - jak je vidět, tak už se neshodneme ani na číslech, zřejmě se za čas neshodneme ani na tom, odkud kam teče Vltava, jak se máme chovat v národních parcích apod. Je mi to líto, ale nerad bych se dožil, že skutečně přijde další šleha v podobě ochlazení světové ekonomiky, a vracíte tuto zemi do řešení stejných problémů, které tady nastaly po světové krizi 2008, a pak další cyklus. Bohužel nejsem si tak jistý při zadlužených státech v obrovském rozsahu veřejných ekonomik v zemích Evropské unie, že toto nehrozí každým dnem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP