(13.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já tady nebudu předkládat píchací hodiny ministru Prachařovi, tak jak on nemá doklad, kdy tam byl. To je prostě dětinské. Tak jenom nebylo to šestého, bylo to dvanáctého. Byl jsem ministrem šest měsíců ve vládě s důvěrou a pak jsme měsíc fungovali v demisi. A myslím, že je logické, že v demisi každý normální politik nečiní žádná strategická rozhodnutí, jenom ten úřad udržuje v chodu šest měsíců.

My jsme tady jasně ukázali na zpoždění různých věcí a zdrželi jsme se osobních útoků. Ten, kdo vám to psal, používal lži, osobní útoky a urážky. A možná vás to překvapí, já takhle postupovat nebudu. Já si myslím, že ten rezort opravdu není politický, že je více odborný, že tady musíme nalézt shodu. Neřekl jste nic o té D trojce, proč jedenáct měsíců. Pan kolega Schwarz - já ho neoslovuji, jenom jmenuji - se divil. Já jsem citoval pana ministra. Já tomu nevěřím, že není možné svolat komisi a rozhodnout. On to ale takhle říkal na tom semináři, že nemá lidi, že ti lidi se tam bojí přijít a rozhodovat. A mě to nijak netěší. A navíc na rozdíl od pana ministra si nemyslím, že všechno má řídit ministr. Všimněte si té ich formy: já jsem zrušil náměstka v SŽDC, já jsem vydal v ŘSD metodický program atd. Jediné, v čem se fakt lišíme, je, že já jsem po svém nástupu na ministerstvo neprováděl ukvapené personální změny. Neprováděl. Všechny manažery jsem zdědil, snažil jsem se jim definovat nové úkoly, nové přístupy, někteří to pochopili, ale v tak krátkém období ani nebylo rozumné k těm personálním změnám přistupovat. A mně by ani nevadilo, kdyby pan ministr udělal jednu personální změnu, to je naprosto logické vůbec po nástupu nové vlády, a v okamžiku, když novináři po mně chtěli komentář, když se měnilo tu vedení Českých drah, tu vedení ŘSD, tak jsem říkal: ministr na to má plné právo a já budu hodnotit to vedení podle výsledků, nebudu říkat dopředu, jestli ten je dobrý, ta je dobrá nebo ten je špatný nebo špatná. Problém je v tom, že personální změny neustále pokračují, a to nezdůvodníte tím, že bylo něco špatně v roce 2007. A já ten rok 2007 nebo 2008 nehájím, ani to nebylo předmětem jednání. Je zajímavé, že jiní tady byli voláni k tomu, aby mluvili k věci, a pan ministr četl připravený projev, nebo napsaný projev, který k věci nebyl. Ale budiž. Já chci jenom říct, že když chcete citovat fakta, tak ať vám ty lidi ta fakta zdůrazní.

Možná ještě dvě poznámky. Já jsem žádné studie na mýto neobjednal. Já jsem zjistil, že to všechno objednáno bylo, já jsem neutratil ani korunu. Já jsem na základě informací, které byly dostupné a které zpracovali moji předchůdci, připravoval materiál vládě k rozhodnutí. Jestli někdo objednal špatné služby, tak to byli jiní. Já jsem si myslel, že podkladů máme dost, a myslím si to pořád, a proto jsem kritizoval vůbec existenci té zakázky na nového poradce.

A ty pohádky - a říkám to s úsměvem a v dobrém a nechci, aby to bylo kritické - pohádky o tom zákonu o dráhách, já tím nebudu zatěžovat Poslaneckou sněmovnu. Ty, kteří za tato zpoždění mohou, ty si tam pan ministr nechal, ty nevyměnil, a jak se pokoušeli mě opít rohlíkem, jak na tom tvrdě dva roky pracují, tak teď už na tom pracují stejně tvrdě čtyři roky. Jsou to ti samí. Já je tady nebudu jmenovat, protože si myslím, že ministr nemá házet vinu a odpovědnost na úředníky. Buď si v rezortu udělá pořádek a pak nese odpovědnost za to, co ten úřad vyprodukuje, nebo ne a nemá cenu tady říkat: tenhle úředník nebyl dobrý nebo ten byl špatný, něco takového.

Takže pane ministře, příště vás požádám, držte se v těch rozpravách tématu, odpusťte si ty osobní útoky, lži a nepravdy. Já vám to takhle vracet nebudu, já takhle nejsem zvyklý polemizovat. Mně jde o věc. A já se mohu mýlit, já netvrdím, že mám ve všem pravdu. Já jsem jen upozorňoval na problémy, které vidím, a chtěl jsem už na minulé schůzi, teď na téhle schůzi, abychom o těch problémech debatovali. A pokud jsem kritizoval vás, tak ne jako osobu, vaše charakterové vlastnosti, kompetenci, nekompetenci. Kritizuji konkrétní kroky a konkrétní řešení. Například u těch výkupů - ano, čas ukáže, jestli naše obavy, že ta zvolená metoda není správná, se naplní, nebo ne. Možná se nenaplní. Měli jsme ale cíl stejný. Já jsem nekritizoval cíl, já jsem kritizoval metodu, kterou jste zvolil, a pokud se za rok ukáže, že ta metoda, kterou vy jste prosadil - a to jsem tady řekl, ne že bych vám upíral nějakou zásluhu -, se ukáže jako funkční, tak to samozřejmě přiznám v té rozpravě. Není žádný důvod, abych to nepřiznal. Nemám z toho radost. A skončím tím, co jsem říkal na začátku. Po vašem jmenování se mě ptali novináři, co bych vám přál. Já jsem vám přál, abyste pokud možno v tom funkčním období žil co nejdéle. Takže nejsou to žádné osobní útoky, skutečně starost o věc, a snažil jsem se i v tom dnešním vystoupení vyvarovat se osobních útoků a mohl bych je také jmenovat, mohl bych vysílat jedovaté šípy a podobné věci. Každý podle svého naturelu. Vy jste zvolil tuto metodu. V mých očích vás omlouvá to, že vám to někdo napsal, protože evidentně s některými výrazy nebo některé stránky jste slyšel poprvé a měl jste problém to tady vůbec přečíst. Příště bych poprosil, abychom debatovali věcně, abychom dávali argumenty, a uvidíme, který argument, které řešení se zvolí.

Ale jednu jedinou věc musím zmínit. Budeme za pár týdnů slavit 25 let od výročí revoluce. Ta vaše interpretace, že za 25 let se nic neudělalo, prostě neodpovídá pravdě. Nechci omlouvat chyby, přehmaty, případně zlodějny, které se staly. Nechci a nebudu, to ať se (nesrozumitelné) ti, kteří je prováděli. To je naprosto v pořádku. Ale ta interpretace, že se tady nic za 25 let neudělalo, prostě neodpovídá realitě. A já vím, že i vy to víte, jenom se vám politicky hodí říkat něco jiného.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, za váš příspěvek. A nyní pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom na několik málo věcí pan Prachař odpověděl, na drtivou většinu otázek neodpověděl. Tudíž zvažte znova, zda mají být nějakým způsobem vyšetřeny. Fakt je, že rozsah toho průšvihu v rezortu dopravy je takový, že kdo ví, jestli je to jenom vůbec na vyšetřovací komisi. Já jsem také před těmi 14 dny nevyzýval pana ministra, aby odstoupil, nicméně když nic jiného - a pan ministr tady vzal z jedné vody právě ERÚ, ministra Řebíčka. On si tam přivedl těch údajně 12 lidí, možná jich bylo o něco míň, nebo více, já skutečně nemám přístup k nějakým personálním databázím - ale pak by bylo docela zajímavé, oni už tam zase nejsou. Proč? Řada z těch lidí byli právě z té éry pana Řebíčka. Oni tam pracovali nebo pracovali na Ministerstvu dopravy. Jedna věc.

Druhá věc. Když pan ministr říká, jak to bylo všechno katastrofa, tak já se ptám, proč vládě v březnu dal balíček nějakých zakázek v rámci -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče. Poprosím kolegyně a kolegy, aby snížili hladinu hluku v sále, abychom se dobře slyšeli. Děkuji vám, že to budete respektovat.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. ... v režimu JŘBÚ, a když víte, on do toho zatáhl celou vládu dneska a je to veřejně dostupný zdroj. V JŘBÚ si prostě můžete vybrat, komu to dáte. Tak proč to dostala firma, od níž personálně vedou kroky k jistému, dneska asi nejvíce skloňovanému člověku, kterému média dávají nálepku kmotr? Já jsem dalek toho, abych řekl kmotr, protože zatím ho ještě soud neodsoudil. Takže to jsou věci. Děje se pravý opak toho, než pan ministr tady říkal.

A když pominu úplně všechno, dobře, svět se nezblázní, že nebudeme stavět dálnice, resp. republika, ekonomika je na tom hůř, ta bude frflat, ale pro boha živého, proč tam držíte ministra, za jehož vlády z mého pohledu dramaticky narostly nejvážnější dopravní nehody? To s vámi už ani nepohne ta krev na silnicích? Já jsem vám tady řekl jasná čísla, jasné vyčíslení ekonomických škod, což trošku je narcismus ve světle těch lidských tragédií. Proč proboha někdo ruinuje bezpečnostní opatření, která byla sjednána? Ptám se, proč pan ministr neodpoví, jaký je investiční chaos na D1. Já myslím, že pan Babiš, ministr financí, na to má jednoho velkého odborníka, který v tomhle - a on ho všude vyzdvihuje, pana Wagenknechta, tak ať ho pošle, ať udělá audit na ty úseky. Co napíše pan Wagenknecht na to, že vlastně po dálnici se jezdí, po rekonstruovaných silnicích, a teprve teď se vyrábějí, nebo kompletují, já nevím, v žádném případě nejsou schváleny, změnové listy? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP