(13.00 hodin)

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, asi před rokem vydal Nejvyšší kontrolní úřad svůj kontrolní závěr, který se týkal nákladů na výstavbu českých dálnic a rychlostních komunikací v letech 2008 až 2012. A já si z něj dovolím odcitovat: "Síť dálnic a rychlostních silnic měla být podle koncepčních materiálů Ministerstva dopravy z 90. let už dostavěna. Pokud vše půjde tak jako dosud, bude dokončena za 32 let a bude to stát 520 miliard korun, což je o 64 procent víc, než se předpokládalo v roce 1999. Je to mimo jiné způsobeno nedostatky v koncepční a řídicí činnosti Ministerstva dopravy. Od roku 2007 nemá Česká republika žádný závazně schválený střednědobý ani dlouhodobý koncepční materiál, který by vymezil priority a naléhavost dokončení jednotlivých staveb v závislosti na dostupných finančních zdrojích." Tolik tedy citace ze závěru rok staré kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Já vnímám, že to je jen střípek v té složité mozaice problémů v resortu dopravy, ale já ho zmiňuji proto, abychom si uvědomili, kdo že to nese reálnou zodpovědnost za stav v resortu dopravy. Které politické síly to jsou.

Samozřejmě v resortu dopravy je asi více než kde jinde velká setrvačnost a ta se počítá ne na měsíce, ale na roky. V takových podmínkách nejde změnit kurz ze dne na den a samozřejmě každý ministr dopravy sklízí následky rozhodnutí, které udělali jeho předchůdci dávno a dávno před ním. To tedy není omluva současného ministra, ale to je prostě realita. Proto musím říct, že když jsem poslouchal své kolegy z pravé části spektra, tak já považuju za určitou otrlost takovýmto způsobem chtít pranýřovat současného ministra. Když se podíváme na tu plejádu ministrů v minulých vládách, například zmíním pana Aleše Řebíčka a jeho miliardové zakázky pro firmu Viamont, nebo v minulém volebním období pana ministra dopravy Víta Bártu, to byl ten odborník zřejmě, který zastavil svým rozhodnutím 27 připravených rozestavěných silničních a železničních staveb.

Ale dobře, to je tedy minulost. Tématem této chvíle je otázka zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny v rezortu dopravy v oblasti veřejných zakázek. A já nechci být nějak neobjektivně loajální k panu ministru. Já jsem při sestavování vlády oceňoval přístup hnutí ANO, které deklarovalo, že na tento post posadí krizového manažera, který začne postupně všechny dlouhodobé problémy resortu řešit. Bohužel musím konstatovat, že pan ministr Prachař v tomto ohledu moje očekávání naplnil jen do určité míry. Bohužel například v personálních otázkách bych řekl, že přímo navázal na tápání svých předchůdců. Stále před ním stojí další výzvy - vyhlášení tendru na nového provozovatele mýtného systému nebo převod majetku Českých drah na Správu železniční a dopravní cesty. Byla zde o tom řeč. Bude třeba maximálně urychlit čerpání evropských peněz ze současných operačních programů. Pokud vím, je zajištěno čerpání pouze ze dvou třetin celkové částky. Vidím rezervy v přípravě zákona o liniových stavbách. Je to klíčový zákon, který zjednoduší povolování dopravních staveb a urychlí budování dopravní infrastruktury, tedy tím nejen že dá práci lidem, ale přiláká další investory, přispěje ke tvorbě pracovních míst a tak dále. Bohužel zatím tedy máme pouze obecný věcný záměr. Ale přes to všechno jsem optimista a předpokládám, že Ministerstvo dopravy bude schopno začít do konce roku všechny tyto věci řešit, a myslím si, že my zde bychom se měli přece jen věnovat spíše legislativní činnosti.

Protože poslanci sociální demokracie zde nechtějí tvořit nějakou lacinou stafáž v antikampani před druhým kolem senátních voleb, nepodpoříme program této schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, nezlobte se na mě, ale co je na tom, že to je otrlost? Já vám tady znova zopakuji, vy se zaštiťujete - teď mluvím k sociální demokracii, odboráři, jenom když se vám to hodí - já jsem schválně sáhl po těchto dokumentech, ne nějaká podloudně vytahovaná čísla, kolik se proinvestovalo, neproinvestovalo, taky jsem to panu ministrovi tady nevytknul, nevím, jak to chodí, kdy se vyúčtovávají stavby v tom roce a podobně. Nicméně prosím vás, jestli vám někdo napíše a podepíše se pod to pan Skoupil, šéf odborů: Za celou dobu existence naší organizace nedošlo k takovéto doslova personální genocidě. Dochází k úsměvným situacím, kdy sami zaměstnanci pátrají, v jakém úseku vlastně pracují.

Já jsem právě chtěl, aby například předseda klubu sociálních demokratů nenaplnil definici Murphyho zákonů, jak tedy jasně říká: Optimista je člověk, který nemá dostatek informací. Nám nejde o nic jiného, my jsme nechtěli vyvolat schůzi, já jsem chtěl zařadit bod projednání a upozornit na to, že situace je alarmující. Jestli vám přijde normální... Vám asi možná jo. Tak si zkuste po té D1 jet. Nevím, jestli řidiči a uživatelé dají za pravdu mně, nebo vám.

Jakou virtuální realitu vlastně chcete v téhle zemi vytvářet? Děláte si z lidí srandu? Nebo já tomu nerozumím.

K panu Okamurovi - éra Řebíčka, TOP 09. TOP 09 v té době neexistovala. Pamětníci vědí, jak ať koalice, či opozice, řádil jsem spíš v koalici v hospodářském výboru, nadával jsem, v jakém stavu jsou dálnice, silnice, jak je tragicky špatná cenová politika. Ale kdo z vás reálně teď tady může jít a omlátit tyto nedostatky panu Prachařovi o hlavu? On vás pošle taky kamsi. A už se tak i stalo, co vím. Takže prosím, každý má jenom takové nástroje a možnosti, jaké má. A to ostatní už je na vás.

Já si myslím, že vedle legislativní činnosti máme i kontrolní funkci. Jestliže tady zjevně hrozí zhroucení klíčové státní organizace, chaos v klíčových strategických projektech... A my tady máme mlčet? Vždyť přece voliči říkají poslancům: Vy jste ti darebáci, vy jste ti mafiáni, vy jste ti bílí koně těch mafiánů. Prosím vás, my jsme zodpovědní. Kdo si co vezme z pana Prachaře?

Já předpokládám, že pan premiér tady vystoupí a řekne, jak bude tu situaci řešit.

Já jsem si nevymyslel termín mezi prvním a druhým kolem senátních voleb. Já si myslím, že tragický nárůst tragických nehod na našich silnicích za posledních devět měsíců prostě není volební téma. Já s tímhle nechci hrát. Já nechci hrát s krví kvůli vašim mandátům v Senátu. Nechci! A tohle mě tady prosím nevykládejte.

Pan Schwarz - pracovní skupina. Ono se totiž ukazuje, že kdyby to byly jenom ty smluvní závazky, u kterých možná v minulosti někdo podepsal dodatek na Opencard na překlenovací období, a už tam byla policie. Já nevím, jestli se bude o to teď zajímat, protože tam zjevně někdo poslal stát - nebo zjevně, to musí říct právníci a kriminalisté - do nevýhodné podoby. Tak jestli začnou šetřit, tak já nevím, pak nemusí být poslanecká vyšetřovací komise. Když někdo řekne prostě "my nebudeme uplatňovat oprávněné nároky, a pak si to rozdáme u soudu dalších patnáct dvacet let nebo deset let", já nevím. Prostě pokud stát někdo dostává do jednostranně nevýhodné pozice, no tak prostě já nevím, jak jinak to řešit. Buď budou konat jiné orgány, nebo my jako politici jsme za to zodpovědní morálně, začneme se o to zajímat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP