(11.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

Pane ministře, můžete potvrdit, že na post provozního ředitele jste přijal jistého pana Maříka? Můžete sdělit, zda se jedná o tutéž osobu, která v minulosti působila na správě Chomutov, dále na generálním ředitelství, provozní úsek, a následně jako poradce generálního ředitele Poruby? Víte, co se v té době na inkriminovaných místech dělo? Podle mých informací již dotyční odešli. Je to pravda?

Pane ministře Prachaři z hnutí ANO, můžete vyloučit, že nový šéf právního oddělení ŘSD Petřík nemá nic společného s losovačkami pro ROP Severozápad? Je už dotyčný mimo pracovní poměr? Ano, či ne?

Pane ministře, nevíte náhodou, zda se okolo vašeho resortu nepohyboval člověk známý svojí vazbou na pana Rittiga? Pány kolegy z ANO bych upozornil, že se údajně zaštiťoval jedním z vás. Můžete vyloučit, že se nevrátí lidé z poloviny minulé dekády s nevalnou pověstí?

Pane ministře, vycházím ze zápisu odborářů. Jak je možné, že do chodu organizace ŘSD ingeruje i váš poradce Tomeš a údajný poradce pana Jančury pan Petrák? Můžete nám říci, zda se jedná o téhož Petráka, který stál v čele firmy Mott MacDonald v době, kdy se stavěl Trojský most, který místo 400 milionů vyšel Pražany na 1,3 miliardy? (Náhlé zvýšení hluku v sále.) Je to tentýž Petrák, který figuruje v kauze D1 - přerušení rekonstruovaného úseku u Jihlavy? Považujete možné vazby podnikatele Jančury v dopravě za normální? Nebojíte se, že až tohle všechno zjistí orgány Evropské unie, zastaví nám čerpání všech dotací?

Shrnutí. Existují indicie, že dochází k obnově šedé zóny. Situace je o to horší, že Ministerstvo dopravy už zřejmě zcela ztratilo kontrolu nad ŘSD. Do personálních otázek samostatné organizace zasahují lidé vně této instituce bez zákonných pravomocí a odpovědností. Nelze vyloučit střet zájmů. Za éry pana ministra Prachaře z hnutí ANO, bude líp už na některých místech je dokonce i třetí vlna zaměstnanců.

Pane nepřítomný premiére vlády - přítomný, omlouvám se. Co se ještě musí stát, abyste situaci řešil? Proč tolerujete potenciální budování korupčního prostředí v rezortu dopravy? Jak dlouho ještě?

Za další. Legislativa - chaos v přípravě nových staveb, destrukce dlouhodobě připravovaných investic. Legislativní úsilí Ministerstva dopravy a vládní koalice. Projektová, majetková a dodavatelská příprava nových investic je u akcí v gesci Řízení silnic a dálnic v naprostém chaosu. Jako velké vítězství koalice bylo ohlášeno protlačení novely zákona o urychlení výstavby liniových staveb. Pan ministr se do novelizačního úsilí vrhl skutečně s velkou energií. Svůj záměr nejdřív kvůli PR veřejně vyhlásil, tím zastavil veškeré výkupy pozemků, dokonce došlo ke stornování už dojednaných smluv. Majitelé oboustranně podepsané smlouvy údajně již neodeslali investorovi. Následně pan ministr zastavil všechna vyvlastňovací řízení. Pan ministr z důvodu neznámého zastavil zpracování znaleckých posudků na cenu pozemků. Koalice arogantně odmítla pozměňovací návrhy Stanjura-Laudát, odmítla návrh poslance Šidla. Pochybuji o ústavnosti této novely. Zakládá nerovné postavení majitelů při výkupu pozemků. Obsahuje v sobě velký korupční potenciál - při indikaci regenerace šedé zóny velmi aktuální.

Poslanci a poslankyně za hnutí ANO, ČSSD a KDU, dovoluji si vám sdělit, že svou nechutí naslouchat racionálním argumentům opozice nesete přímou politickou a občanskou odpovědnost za paralyzaci krajských a obecních investic. Občané totiž nerozlišují, zda přicházejí o pozemek v zájmu státu, kraje, nebo obce. Mám velké indicie, že při komunálních investicích teď odmítají jednat, pokud nedostanou šestnáctinásobek. Svou novelou jste zřejmě zároveň zapříčinili paralyzaci vyvlastňovacího procesu. V zákoně o vyvlastňování je totiž uvedeno, že vyvlastňovat lze až po vyčerpání všech ostatních možností. Konečnou reálnou možností je přece vyvlastnění až po nabídce šestnáctinásobku.

Pokud jsou moje informace správné, jednomyslně prošel vládou návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Ale vládo, včetně pana Prachaře z hnutí ANO, bude líp, skutečně myslíte, že tento atrofovaný pokus rozhýbe české stavebnictví? Jak jste, pane ministře, hájil potřeby rezortu? Proč jste se alespoň nepokusili prosadit odečítání méněprací od víceprací? Proč jste jasným způsobem nedefinovali péči řádného hospodáře? Proč jste po vzoru ostatních zemí nezvýšili limity víceprací? Kolik dalších měsíců budete potřebovat na prosté parametrické změny zákona? Kolik roků budete potřebovat na implementaci nové evropské směrnice, která výrazně liberalizuje podmínky při zadávání a realizaci veřejných zakázek? I když je to v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, proč na současnou nedostatečnou technickou novelu mlčíte? Tak co to vlastně v té legislativě vaše ministerstvo dělá?

Jak se shodují vaše stesky na legislativu s hlasováním o novele zákona o vlivu staveb na životní prostředí? Vždyť to, co doputovalo do Sněmovny, je další ranou rezortu stavebnictví v krizi. V jakém stavu je prosím příprava vámi ještě letos slibovaného zákona o liniových stavbách? Co si vlastně, pane premiére, na těch všech vašich tripartitách vykládáte? Vždycky vyjdete před kamery vysmátí a spokojeni, jak vám to šlape. Možná ano. Odborářům to také šlape. Vám také. Panu Hanákovi asi taky. České ekonomice ale nikoliv.

Pane premiére, domníváte se, že pan ministr Prachař bude schopen zajistit legislativní proces u zákonů podstatně složitějších, než jsou zákony o zadávání veřejných zakázek, značky na přání a podobně? Jak chcete lidem garantovat, že zvládne například velice komplikovanou legislativu kolem bezpilotních letadel?

To, že někdo má úspěšnou speditérskou firmu, ještě neznamená, že rozumí dopravě. Všichni, kteří se v oblasti výstavby liniové infrastruktury pohybují delší čas, vědí, jak věcně a zejména časově náročné je získání územních rozhodnutí o umístění stavby, stavebních povolení, výkupy potřebných pozemků. Tomu však předchází často úmorné projednávání zásad územního plánu a vlastního územního plánu. Dnes bez konsensu s politickými reprezentacemi obcí a krajů nemáte prakticky šanci v požadovaném časovém úseku stavbu zrealizovat. Tohle však pan Prachař z hnutí ANO zřejmě nechápe, jinak by se nenechal strhnout k neuváženým výrokům a krokům. (Šum v sále.)

Za mnohé. Pražský okruh - stavba 511. Jedná se o navazující pokračování okruhu mezi brněnskou dálnicí D1 a Běchovicemi. Trasování je stabilizované. Na projektovou přípravu byly vynaloženy desítky milionů korun. Před časem Nejvyšší správní soud zrušil zásady územního plánu pro tuto stavbu, mimo jiné, což je nyní řešeno, a územní plán ale ponechal v platnosti. Aktivisté využili jako v mnoha jiných případech formálního pochybení. Nyní se pan Prachař z hnutí ANO nechal slyšet, že lepší bude vzdálenější varianta kolem Říčan. Tím by de facto zničil klopotnou práci snad dvaceti roků a odsunul realizaci okruhu do bodu nula až o patnáct roků. (Šum v sále se zvyšuje.)

Myslíte, pane předsedo, že by poslanci z hnutí ANO mohli buď být ticho...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak oni to nejsou jenom poslanci z hnutí ANO, tady vidím dva koaliční poslance v družné debatě. Tak je prosím, aby ji přesunuli do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Pane ministře, pokud jste odborník na svém místě, jistě nám sdělíte, jaká je klíčová role pražského okruhu. Dám vám vybrat: objízdná trasa pro (nesroz.) tranzitní dopravu, nebo přenesení části vnitroměstských dopravních vztahů na tuto komunikaci? Kolik myslíte, že bude z dopravní zátěže na 511 tvořit tranzit? Pokud na obě otázky odpovíte správně, uvidíte, jaké nesmysly hlásáte.

Pominu kuriózní argument vašeho šéfa z televize, že důvodem je skutečnost, že v trase stávající varianty vlastní pozemky Pavel Bém.

Dámy a pánové, dopravní stavby se připravují pro horizonty společnosti dvě stě roků. Myslíte, že už krátce za to, nevím, jestli Bém má pozemky v trase 511, ale domníváte se, že máme statisticky zvyšovat dopravní zátěž uvnitř města, počet dopravních nehod a další a další věci jenom proto, že údajně tam má možná někdo pozemky? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP