(11.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A myslím, že ta informace je poměrně zajímavá, protože jak ministr zdravotnictví a lidé z těch nemocnic, ale i náměstek ministra financí Wagenknecht, všichni mluví o možné ztrátě peněz, Jenom jedna skupina obviňuje tu druhou, že to jsou oni, kteří tu ztrátu způsobí. Ministerstvo zdravotnictví a ředitelé nemocnic říkají: to způsobí finance, a náměstek ministra financí Wagenknecht říká: to způsobují ti ředitelé, kteří to nestandardně komunikují přes média. Nicméně i v tom vystoupení, zřejmě pod tíhou nervozity, najednou pan první náměstek ministra financí říká: ale já jsem nadstandardně jednomu z těch, kteří vystoupili, umožnil - nadstandardně, jsou to jeho slova -, aby dopředu viděl a dopředu konzultoval u nás, jak ten audit vlastně probíhá. Takže minimálně v tomhle bodě, když to je sice na svou obhajobu, to říkal náměstek ministra financí, tak v zásadě dává za pravdu těm ředitelům nemocnic. No a kdo se v tom má vyznat? Opozice určitě ne, pokud nezazní jasné informace zde v Poslanecké sněmovně.

Takže dneska navrhuji jako poslední bod, abych nenarušil tu dohodu jak z minulého týdne, tak z dnešního rána, abychom zařadili bod, který by se jmenoval Informace ministra zdravotnictví a ministra financí o průběhu auditu ve vybraných nemocnicích. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Pan poslanec Votava, potom pan poslanec Laudát, potom pan poslanec Váňa.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dobré ráno přeji všem. Já bych si dovolil navrhnout zařazení dvou bodů na dnešní jednání. Zdůrazňuji, že tyto body byly původně v programu, pak byly vyřazeny. Já jsem je tehdy zařazoval, protože zítra je výjezdní jednání rozpočtového výboru a rozpočtový výbor je potřebuje na výjezdním jednání projednat. Jedná se o dva celní zákony, resp. celní zákon a zákon související, a to tisk 267, zákon o celní správě, a tisk 268. To jsou související zákony k celní správě. Navrhuji je zařadit po třetích čteních, protože jsem slyšel, že ta dvě třetí čtení budou předřazena, budou jako první dva body, to znamená, že tyto body by byly jako třetí a čtvrtý bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, k vystoupení mého předřečníka. My jsme se tady v pátek domluvili na nějakých dohodách. Po projednání s panem předsedou klubu hnutí ANO jsme ochotni připustit, byť paní ministryně není a nová ještě není jmenována, že uděláme zcela výjimku, pustíme novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Ale pan předseda klubu sociální demokracie Sklenák nám slíbil opakovaně, že nikdo nebude načítat další body.

Jinak já tedy zcela podporuji zařazení bodu, který se týká auditů, protože to, co se děje, tak už mám jistou zkušenost z jiné instituce. Ti, co byli na exkurzi na stavbě metra z hospodářského výboru, tak - a to jsem netušil, co se semele - tak jsem tam říkal, že nějací dva trablmejkři odešli z městské instituce, z městské firmy, k panu Babišovi, a už je to tady. Skutečně, přesně ten vzorec je úplně stejný. Jakýsi audit, předpokládám, že to je draft, nikoliv konečný audit, že ho dřív dostanou novináři než ti, kterých se to týká. Protagonista je stejný. Takže já si myslím, že jestli chcete nějakou zemi, nějaký resort rozvrátit, tak jen do toho.

To znamená, že myslím, že by tady pan ministr financí měl obhájit ty kroky. Není možné, aby byli ředitelé nemocnic takovýmto způsobem ztrapňováni. Už vůbec nekomentuji, že týden a něco před volbami. Takže ten bod by se měl ocitnout vzhledem k nějaké možná obsáhlé diskusi asi na konci sněmovny, ale znova důrazně se chci ohradit proti tomu, abyste tady načítali proti dohodám další body. To potom nemá smysl, a pak tedy nebudou platit zřejmě žádné dohody. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Kováčik s přednostním právem? (Ne.) V pořadí. V tom případě pan poslanec Váňa, potom pan předseda Kováčik a pan předseda Okamura.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, bylo tady řečeno, že byla určitá dohoda o tom, které body budou dnes projednány, a že se shodujeme na zařazení toho jednoho o veřejných zakázkách, skutečně tedy výjimečně. Klub sociální demokracie nepodpoří zařazení jiných bodů. Chtěl bych vás informovat, že jménem dvaceti poslanců klubu České strany sociálně demokratické dáváme námitku proti zařazení bodu informace ministra zdravotnictví a ministra financí, jak byl přednesen panem předsedou Stanjurou.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak to je veto na nový bod. Pan předseda Kováčik, potom pan předseda Okamura a potom pan poslanec Votava. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Skoro zbytečně, potom co pan kolega Váňa jménem poslanců sociální demokracie vznesl veto k zařazení nového bodu, ale musím aspoň těch několik málo slov k tomu říci, protože já jsem byl docela vyděšen z těch zpráv, které poslední dny jdou z médií, co se týká auditů v nemocnicích. Týká se to i jihlavské nemocnice v Kraji Vysočina, kde bydlím a žiju.

Docela bych býval uvítal, kdyby tento bod byl zařazen a mohli jsme se dozvědět něco více o tom, jestli ty nemocnice skutečně podle auditu, o kterém je řeč, tak špatně hospodařily, anebo jestli jde jenom o nějaký, jak to někteří komentátoři také označili, pouhý předvolební tahák nebo předvolební boj nebo předvolební postrkování se uvnitř vládní koalice. Škoda toho veta, si mohu jen tak teď postesknout a popřát vám hezký den.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Okamura, potom pan poslanec Votava, potom pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, my jako hnutí Úsvit, když jsme sledovali tyto hádky mezi hnutím ANO a ČSSD, tak jsem se chtěl vyjádřit, že rozhodně podporujeme zařazení toho mimořádného bodu, které by vyjasnilo hospodaření v českých nemocnicích. Točí se tam miliardy korun z veřejných peněz. Myslíme si, že je potřeba vyjasnit toky peněz, hospodaření, týká se to cca dvaceti nemocnic, aby bylo jasné všem občanům i nám, o co vlastně jde. Zaslechli jsme něco v televizi, ale myslím, že tady v Poslanecké sněmovně i vzhledem k těm částkám, o které se jedná, by mělo veřejně zaznít, a tato diskuse by tady měla být, jak to tedy s tím hospodařením v českých nemocnicích je. Pro nás je důležité, a proč to říkáme, aby občané měli jistotu, i my v Úsvitu, že ty peníze tečou správným směrem, že nejsou zneužívány a že jsou využívány ku prospěchu.

To znamená, my rozhodně budeme hlasovat pro to, aby tento bod byl zařazen na schůzi této Poslanecké sněmovny. Není co zatajovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě omluva pana poslance Petra Adama - ze zdravotních důvodů.

Pan poslanec Votava, potom pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane předsedo. Stahuji tedy ty dva body, které jsem navrhoval k projednání dnešního dne, týkající se celního zákona. Byly učiněny nějaké dohody, nechci je narušovat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dámy a pánové, já bych bez ohledu na veto sociální demokracie chtěl poprosit ve vztahu k té potenciální debatě o zdravotnictví a nemocnicích, abychom vyčkali na ukončení auditu, protože ten audit je ze strany Ministerstva financí v běhu. Já tady nechci hovořit za pana ministra, který je na cestě, nicméně minimálně 14 dnů to bude ještě trvat a ty informace, které se dostaly ven, ať už je vynesli ředitelé nemocnic, nebo z druhé strany, to v tuto chvilku není podstatné, jsou pouze nějaké dílčí kusé informace. Počkejme si na konečné výsledky. To ad 1.

Ad 2. Kdo bude mít zájem, samozřejmě je to na každém z nás, zkusme se na tu diskusi potom kvalifikovaně připravit. Já bych doporučoval, abychom se všichni podívali na veřejný portál, kde visí všechna výběrová řízení na veřejné zakázky. A zkusme se podívat, na co na všechno se vyhlašují výběrová řízení v resortu zdravotnictví. Opravdu to stojí za to. Včera když jsem se na to díval, tak jsem tam našel asi jenom tři takové drobnůstky za několik málo desítek milionů korun, kdy... Připravme se prostě na tu diskusi kvalifikovaně. Děkuji moc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP