(19.50 hodin)
(pokračuje Novotný)

Já tím chci říct, že tento zákon je natolik významný, že přesahuje dokonce i resortní úroveň, a že je to zákon, který je zkouškou politického leadershipu. A bohužel je symbolické, že v době, kdy ho začínáme projednávat, tak pan premiér, který by to měl slyšet od této Sněmovny nejvíc, tady v tuto chvíli není.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. Další dvě faktické poznámky, pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Podivínský, pan poslanec Birke - tři. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Chci zareagovat na pana kolegu Podivínského, protože se odmítám nechávat citově vydírat. Já potom chci mít klidné spaní a klidné svědomí.

Tenhle zákon bude mít negativní fatální dopady. A já bych na jeden takový příklad, už jsem to některým kolegům říkal, upozornil. Koalice tady tvrdě přes naše námitky a upozornění protlačila novelu zákona o výkupech pozemků, když to zkrátím - pan Prachař. Bylo to nedomyšlené. Upozorňovali jsme ho tady, mnoho kolegů a kolegyň upozorňovalo, že je to špatně, je to fatálně... Ještě nejsou analýzy, ale tušíte, kolik ten člověk způsobil škody? (V sále je neklid.)

Ono se to totiž týká pouze státu, nicméně média, tak jak o tom psala, zřejmě ne dostatečně vysvětlila, takže dneska se lidé i při komunálních investicích domnívají, že se jich to bude týkat, takže nejenom že se zastavily výkupy na státu, ale zastavily se i na úrovni obcí a krajů. Anebo jsou s tím výrazné problémy, protože všichni říkají, že si počkají na ten šestnáctinásobek. A tohle bude další verze tohoto zákona. Já se cítím citově vydírán, já toto citové vydírání prostě odmítám. To je skutečně strašně hazardní.

Ke kolegovi Urbanovi. Já jsem nějak nepochopil, jak se bude chovat při hlasování. Ono to vždycky je politikum a opozice má komfortní postavení, sociální demokracie měla v předchozím období, když tady byla hrozná ptákovina - energetické štítky -, a i když už jsme byli ve fázi infringementu Evropské unie, tak přesto nám opozice nepodala pomocnou ruku a řekla: prohlasujte si to, vy nesete vládní zodpovědnost. Já bych upozornil, že teď jsme se dostali do podobného modelového příkladu.

A úplně poslední záležitost. Pan kolega Zahradník, Stanjura a další, paní kolegyně Pěnčíková - klobouk dolů, který nemám, tady upozorňují, že si myslí, že z hlediska výstavby infrastruktury je tento předklad špatný. Pak se ptám, proč resort dopravy a pan ministr Prachař, který nevím zase, kde je, když je to pro něj fatální záležitost, tento zákon, k tomu dal kladné stanovisko, protože tady bylo řečeno... (upozornění na čas) Pardon. Poslední věta. Protože tady bylo řečeno, že vláda se o tom rozhodla jednomyslně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Podivínský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Jan Podivínský: Děkuji. Pane místopředsedo, já bych se vaším prostřednictvím chtěl důrazně ohradit vůči výroku pana kolegy Laudáta, že někoho vydírám. Nevydírám! Prosím, aby to tady zaznělo naprosto důrazně. A už vůbec ne citově. A už vůbec ne pana poslance Laudáta, ke kterému opravdu nechovám naprosto žádné city. To tady mohu naprosto říci se vší odpovědností.

Vaším prostřednictvím k panu poslanci Novotnému. Ono na EIA bylo odpracováno skutečně už hodně a není pravda, že se neangažovali nejvyšší představitelé této země, angažoval se premiér Rusnok, angažoval se pan prezident Zeman, mimo jiné samozřejmě. Odpracovalo to hodně, hodně úředníků a je na tom opravdu udělané hodně práce. Neházejme to, prosím, pod stůl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Podivínskému. Teď pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Pfléger, po něm pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, nebudu teď mít nějaké laciné projevy a nebudu znevažovat té politické situace a politického tématu, které je velmi vážné. Já jsem vás všechny velmi pozorně poslouchal a v podstatě jsem si trošku odpověděl na svoji otázku, která byla zhruba před rokem, proč jsem vlastně kandidoval do Poslanecké sněmovny. A tohle je možná jeden z důvodů. Čtyři roky dělám starostu, za 14 dní to bude čtyři roky, a to jsou přesně ty momenty, kdy starosta města, primátor si prostě neví rady - územko, stavebko, ekologové, různá občanská sdružení a podobně.

Dovolte mi, abych velmi zdvořile, a já si myslím, že oceňuji slova pana předsedy poslaneckého klubu, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pana Stanjury, který jasně vyjádřil, že je připraven ve výborech, v odborné diskusi, o čem hovořili jednotliví předsedové výborů, abych vás požádal jménem možná všech starostů, ne jenom těch, kteří jsou tady ve Sněmovně, abychom to prostě pustili do výborů právě na odbornou debatu a možná abychom taky požádali ministra dopravy a ministra průmyslu, aby více křičeli, protože jich se to taky týká. O to je to důležité a o to bych vás chtěl požádat. Děkuji moc. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Birkemu. Dále pan poslanec Pfléger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom upozornit na jednu podstatnou věc, která tady sice byla řečena několikrát, ale nikdo to nezdůraznil. Pakliže zákon shodíme, nebo vrátíme, tak od roku 2015 nedostaneme od Evropské komise ani euro. Čili doporučuji to, co říkal pan kolega Birke, pošlete to do výborů, projednáme to ve výborech, uděláme k tomu připomínky, pozměňováky a bude se stavět. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pflégerovi. Poslední faktická poznámka pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní a pánové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do říjnové schůze a v tomto termínu mezi koncem této schůze a zahájením říjnové schůze uspořádáme seminář k tomuto zákonu, protože já jsem přesvědčen, že ve výborech se tento návrh zákona nedá přepracovat způsobem, který bude odpovídat podmínkám Evropské unie. A navrhuji, aby do té doby, i do toho semináře na Ministerstvu pro životní prostředí připravili komplexní pozměňovací návrh, o kterém se bude moci jednat! Navrhuji o tomto návrhu hlasovat bez rozpravy, jak říká jednací řád.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já tak učiním bez rozpravy. Je to procedurální návrh. Mám tady žádost o odhlášení všech, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Filipa na přerušení projednávání tohoto bodu do začátku říjnové schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 235. Přihlášeno je 97 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Prosím o závěrečné slovo pana ministra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP