(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně za dodržení času. Další v pořadí je se svou interpelací přihlášený pan poslanec Petr Bendl, který interpeluje ministra zemědělství Mariana Jurečku.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jsem se už poněkolikáté snažil interpelovat pana ministra, ale protože on na interpelace zásadně nechodí a ignoruje je, tak si neodpustím alespoň položit otázku jakkoliv, vím, že na ni nedostanu odpověď.

Ministerstvo zemědělství převzalo koncepci, kterou vytvořili jeho, řeknu, předchůdci, pana ministra, koncepci zemědělské diplomacie a podpory obchodních vztahů se zeměmi na východě. Přečetl jsem si, že ministr zemědělství chce poslat své obchodní diplomaty na Ukrajinu a také do Ruska. Ale protože vím, že osobně věšel ukrajinskou vlajku na Ministerstvu zemědělství, chci se zeptat, co očekává od obchodních diplomatů vyslaných Ministerstvem zemědělství v Rusku nebo do Ruska. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že zde pan ministr není, tak vám bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí vylosovaný pan poslanec Zbyněk Stanjura, ale já ho zde nevidím. Takže v tom případě budeme pokračovat. Dalším přihlášeným je paní poslankyně Pěnčíková Marie, která má interpelaci na pana ministra Richarda Brabce. Máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, otázka plánu odpadového hospodářství je problémem, který se táhne ještě z minulé Sněmovny. Pouhé prodloužení jeho platnosti do konce loňského roku nebylo zrovna šťastným řešením a bohužel pro vás povinnost se s ním vypořádat padla právě na vás. Již v únoru jste nás tady při interpelacích informoval, že závazným termínem pro vás je konec letošního roku. Jsme na konci měsíce září, proto bych se ráda zeptala, v jaké fázi se nacházíme.

Dle mých informací proběhlo v úterý vypořádání námitek k plánu odpadového hospodářství. Mám tady dvě v podstatě jednoduché otázky: Kdy se dostane plán odpadového hospodářství do vlády a zda jste si jist, že konec roku je termín, ve kterém se plán odpadového hospodářství stihne přijmout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Poprosím pana ministra o odpověď. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Dobré odpoledne. Děkuji za ten dotaz, vážená paní poslankyně. Já jsem rád, že mohu být stručný a jasný. Takže tak jak jste správně avizovala, tak vlastně teď skončilo druhé kolo připomínkového řízení v rámci mezirezortu. Momentálně se připomínky, kterých přišla celá řada, ale myslím, že se ta klíčová část podařila vypořádat bez problémů, tak se zapracovávají do materiálu, s tím, že momentálně zároveň se dělá tzv. EIA, tedy vlastně dopad této koncepce na životní prostředí, a je momentálně ve stadiu, kdy bychom opravdu v průběhu listopadu chtěli dát materiál do vlády, tak aby nejpozději k 1. 1. 2015 se stal platným a účinným.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Chci se zeptat, zda budete mít doplňující dotaz. Není tomu tak. Dobře.

Dalším, a to 27. v pořadí byl vylosován pan poslanec Ludvík Hovorka, který interpeluje ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, podle nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu číslo 13/22 a podle deníku Insider, který se na něj odvolává, došlo ke zvýhodňování nemocnic sítě AGEL Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou rozsahu zhruba 180 milionů korun. Jednalo se konkrétně o nemocnice Třinec-Podlesí, Nový Jičín, Vítkovice. Chtěl bych vědět, jak se vypořádalo Ministerstvo s tímto nálezem NKÚ, co udělá pro to, aby takovéto zvýhodňování nebylo možné, a jak se postaví k tomu, že došlo dokonce k proplácení experimentální léčby, která vůbec nemá být hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Podle mého názoru jsou to velmi vážná zjištění z této kontroly a myslím, že Ministerstvo by mělo rázně zareagovat, protože jsme tady vedli debatu o tom, zda mají, či nemají být kontrolovány nemocnice a zdravotní pojišťovny ze strany Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí. Takže těším se na vaši odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Musím konstatovat nejprve, že ta tvrzení, která tady zazněla od pana poslance, už zazněla dříve, že jsem je nenašel nikde doložené. Já jsem si velmi pečlivě prostudoval nález Nejvyššího kontrolního úřadu 13/22 a informace o tom, že by tam byly zvýhodňovány konkrétní nemocnice, ten nález prostě neobsahuje.

Vážená Poslanecká sněmovno, ať se na mne nikdo nezlobí, já nebudu komentovat články v nějakém deníku Insider, nebo jak se to jmenuje. To opravdu ne. Já budu komentovat a Ministerstvo bude řešit nález Nejvyššího kontrolního úřadu. Takže dovolte mi, abych reagoval na oficiálně zveřejněný nález Nejvyššího kontrolního úřadu a na fakta, která se tam objevují.

Ministerstvo zdravotnictví pečlivě vyhodnotilo závěry NKÚ obsažené v tomto nálezu, a přestože NKÚ konstatuje, že nedošlo k porušení zákonů, přijme Ministerstvo zdravotnictví opatření směřující ke zvýšení transparentnosti úhrad za zdravotní péči a celkově finančních toků ve zdravotnictví. Je právě ve vnějším připomínkovém řízení návrh zákona, návrh změny zákona číslo 48, který dosáhne toho, aby smlouvy zdravotních pojišťoven na dodatky byly povinně zveřejňovány a včetně informace, zda jsou plně v souladu s aktuální úhradovou vyhláškou, či nikoliv.

Při kontrole hospodaření zdravotních pojišťoven bude Ministerstvo zdravotnictví klást zvýšený důraz na oblast poskytovatelů. Jako reakce na kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu v České průmyslové zdravotní pojišťovně proběhne v této pojišťovně kontrola Ministerstva zdravotnictví zaměřená na zjištění, zda byla na základě této kontroly přijata dostatečná nápravná opatření. Opět bude kladen zvláštní důraz na oblast úhrad jednotlivým poskytovatelům.

Pro doplnění uvádím, že od 1. ledna příštího roku bude výrazně zvýšen počet pracovníků, kteří na Ministerstvu zdravotnictví provádějí kontrolu zdravotních pojišťoven i kontrolu hospodaření přímo řízených organizací.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Budete mít doplňující dotaz, pane poslanče? Máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ano, budu. Pane místopředsedo, pane ministře, nevím sice, jak se deník Insider dostal k těm číslům, vy nám to samozřejmě nemusíte komentovat. Chtěl bych poprosit o to vysvětlení proplácení té experimentální léčby, která není v seznamu výkonů, protože i na to bylo upozorněno, a současně bych chtěl tedy říci, že skutečně v tom zákoně 48 se objevila věta v roce 2008, že pokud se pojišťovna dohodne nad rámec úhradové vyhlášky, tak to v podstatě je legální. Takže řekněme, že tady v tomto případě pojišťovna postupovala legálně.

Ten další problém je, že došlo ke zvýhodnění vlastních zdravotnických zařízení na úkor jiných zdravotnických zařízení. A to je ten podstatný problém, protože všeobecně se ví, jak vznikala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, kdy z miniaturní pojišťovny, která dosáhla předepsaný počet pojištěnců (upozornění na čas), a protože by normálně nemohla dál existovat, musela se sloučit se třemi dalšími pojišťovnami.***
Přihlásit/registrovat se do ISP