(12.10 hodin)
(pokračuje Blažek)

Horší ale pro mě je, a tady zase chci říci, pan poslanec Ondráček kandidoval za komunistickou stranu a nepatří k těm, kteří z toho režimu tyli mnohem více, ale naprosto za každého režimu se uplatňují dále. Samozřejmě mám na mysli Andreje Babiše. Neexistuje režim, za kterého nebyl ve věrchušce, ať už to byl komunistický režim, nebo ta devadesátá léta, která tolik proklíná. A nejvíc na nich vydělal v momentě, kdy struktury, ve kterých byl, padají, on je opouští a pokračuje dál. Každý si může vybrat. A tady bych rád řekl také slovo o lidech, kterých si moc nevážím. Jestli bude třeba Danton nebo Robespierre, anebo bude Fouché nebo Talleyrand, to znamená - za každého režimu přežije a vždycky bude nahoře.

U Andreje Babiše jsem si jist, že kdyby nás obsadila - a mně od něho vadí ta morální kázání, on má právo říkat, co se udělalo špatně, ale nemá sebemenší právo tady morálně kázat. Myslím si, že kdyby nás obsadil nějaký islámský stát, tak jim vlastněné, dnes již velmi lidové noviny, napíší nějaký článek o tom, že se Andrej narodil v nějaké malé vesničce na Slovensku, kde s maminkou měli odmala tajnou mešitu a tam se všichni scházeli. (Pobavení v sále.) To je prostě naprosto zřejmý příklad. A znovu říkám, ať kritizuje, co bylo, ale ta morální kázání ještě jeho slovníkem ve srovnání s panem Kalouskem (upozornění na čas) vůbec nenaplní skutkovou podstatu u pana Kalouska ničeho. U pana Babiše je to horší.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak děkuji. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, po něm pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče. (V sále je velmi rušno.)

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, byl tady odkaz na slovníkový -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče Zlatuško, k slušnosti, o které tady diskutujeme je i vyslechnout svého kolegu samozřejmě. Děkuji. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Byla tady zmínka o slovníkovém významu. Chtěl bych zdůraznit, že slovník spisovného jazyka českého u fízl říká jasně hanlivě. V okamžiku, kdy to spojím s jakýmkoliv dalším adjektivem, ať už je to gestapácký nebo komunistický, hanlivé to bude tak jak tak.

Velice bych chtěl poděkovat kolegovi Fichtnerovi, za jeho proslov. Bylo to přesně to, čím bychom se měli řídit. Měli bychom žít ve státě řízeném zákonem a právem, nikoliv ideologií.

Po stránce ideologie, k tomu, co zde říkal předseda ODS Petr Fiala, bych jen podotkl, že kromě těch represivních složek zde byl i ten, komu represivní složky sloužily, což byly strany Národní fronty, a z tohoto hlediska mně spor pohůnka komunistů ze strany Národní fronty v té době, versus někomu, kdo tomu režimu sloužil v uniformě, připadá přinejmenším zvláštní i s tím pětadvacetiletým odstupem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Další faktickou poznámkou pan poslanec Tomio Okamura. Po něm pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pakliže někdo za jakéhokoliv režimu vztáhl na kohokoliv ruku kvůli názorům, tak je to absolutně odsouzeníhodné a absolutně neakceptovatelné. Ať je to kdokoliv a ať se to stalo kdykoliv. Samozřejmě, to je šílenost a už se to nikdy nemůže opakovat. Na druhou stranu jsme tady ve Sněmovně a máme ambici zvýšit politickou kulturu a jít příkladem. Proto se různé věci dají pojmenovat tak, aby to bylo tvrdě, razantně, jasně, bez vytáček, na rovinu, ale adekvátními výrazy. Takže s tím slovníkem, který tady byl použit na půdě Poslanecké sněmovny, také samozřejmě nesouhlasím.

A závěrem bych dodal, že v rámci této diskuse, když už mluvíme o režimu do roku 1989, a sám jsem z perzekvované rodiny, tak nezapomeňme na to, že to, co tady způsobil polistopadový režim, kdy země je po 25 letech totálně rozkradená a zadlužená až po uši, tak bychom také měli zdůraznit, a samozřejmě na tom po listopadovém režimu se podíleli zase jiní. A když se podívám na tento dnešní souboj, tak v podstatě všichni mají nějaké máslo na hlavě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké poledne, kolegyně, kolegové. Já jenom po vystoupení kolegy Pavla Blažka mám společnou prosbu na nás všechny, abychom to ještě čtrnáct dní do voleb vydrželi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Pokud není další faktická poznámka, tak s řádnou přihláškou pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Bylo řečeno mnohé, každý jste si řekl, co bylo potřeba. Čekal jsem na své vystoupení téměř hodinu a zazněla řada polopravd a nepravd.

Pohotovostní pluk Sboru národní bezpečnosti byla po roce 1989, respektive na jaře 1989, přejmenována na střední policejní škola. Náplní práce příslušníku pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti nebylo cvičit se na demonstranty. Nebylo vykonávat činnosti, které zde byly popisovány. Náplní prací všech příslušníků Sboru národní bezpečnosti, kteří byli zařazeni do pohotovostního pluku, a pohotovostním plukem Sboru národní bezpečnosti prošlo nejméně devadesát, ne-li devadesát pět procent všech příslušníků Sboru národní bezpečnosti, protože to byla nástupní policejní škola pro příslušníky, kteří vykonali náhradní vojenskou službu ve Frýdku-Místku a poté rok a půl nebo rok studovali základní právní předpisy pro výkon svého povolání. Dopravní službu, pořádkovou službu, kriminální činnosti a další. Tato škola zůstala dál i po roce 1989, i po roce 1990 a tato škola funguje dodnes. Obdobná škola byla také v Brně, střední policejní škola, která také funguje dodnes, kde studovali základní činnosti pro výkon příslušníka Sboru národní bezpečnosti již ti starší, kteří měli po základní vojenské službě.

Takže není pravdou, že pohotovostní pluk Veřejné bezpečnosti byl součástí jakékoliv formy Státní bezpečnosti. Byl to útvar policie, kterým prošli všichni. Podotýkám téměř všichni příslušníci Sboru národní bezpečnosti, kteří i po roce 1989 zůstali v řadách Sboru národní bezpečnosti a později Policie České republiky. Je mnoho příslušníků, kteří se mnou byli v uvedených letech, dodnes jsou příslušníky Sboru národní - pardon, Policie České republiky, vykonávají vysoké funkce u policie nebo ve státní správě. Já nikoho z nich nebudu jmenovat, protože samozřejmě nikomu z nich nechci ubližovat. Já se s těmi kolegy znám a vím, že to jsou profesionálové a jsou to správní chlapi.

Státní bezpečnost byla trochu něco jiného. Dnes již byl zmiňován slovník wikipedie, který za slova fízl uvádí obecně zhrubě, zhruběle jako příslušníka tajné policie, tzn. asi příslušníka státní policie, nebo hanlivě jako osobu, která udává jiné. Zopakuji to: zhruběle jako příslušníka tajné policie nebo hanlivě jako osobu, která udává jiné. Nikdy jsem nebyl příslušníkem Státní bezpečnosti, mám lustrační osvědčení. Nikdy jsem nikoho neudal, a pokud to někdo bude tvrdit, tak ať mně to dokáže. Takže mě se pojem fízl při výkladu tohoto pojmu s odkazem na wiki slovník, a tak jak zde bylo zmíněno, dotýká. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP