(Jednání pokračovalo v 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání. Než budeme pokračovat v programu, načtu jednu omluvu, která ke mně dorazila. Dovolte, abych omluvil pana poslance dr. Pavla Havíře z dnešního jednání, a to od 14.30 hodin z pracovních důvodů.

Než začneme projednávat pevně zařazené body, poprosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Jedná se o dva body, první je návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, druhý je návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Takže máte slovo, pane poslanče,

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne přeji. Jak bylo avizováno, mám tu pro vás výsledky oněch dvou tajných voleb, které jsme realizovali v obědové pauze.

149.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Co se týká stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, bylo vydáno 144 hlasovacích lístků, odevzdán byl stejný počet, tedy 144 lístků. Volen byl pouze jeden kandidát, a to pan poslanec Milan Šarapatka. Z toho počtu vyplývá, že kvorum bylo 73. Pro Milana Šarapatku hlasovalo 41 poslanců a poslankyň. V této volbě tedy nebyl zvolen nikdo.

151.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Co se týká druhé volby, volby člena NKÚ, zde jsou počty lístků stejné, 144 vydaných i odevzdaných, stejné kvorum - 73. Konstatuji, že pro Hanu Pýchovou bylo odevzdáno 95 hlasů. Hana Pýchová tedy byla zvolena členkou Nejvyššího kontrolního

149.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

A teď bych se s vaším svolením ještě chvíli vrátil k té první volbě stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. My jsme teď ve volební komisi řešili jednací řád, který konstatuje, že tajná volba se koná nejvýše ve dvou kolech. Takže může, nebo měla by proběhnout ve dvou kolech. Je to v těch případech, kdy se volí z více kandidátů, než je počet neobsazených míst, a pokud v prvním kole nezískají nadpoloviční počty hlasů, tak postupují do druhého kola. Ovšem vzhledem k tomu, že v tomto případě byl pouze jeden jediný kandidát, který získal čtvrtinu všech hlasů, tak bychom rádi jménem volební komise navrhli, aby druhé kolo už neproběhlo, nechci říct, aby bylo zrušeno, ale aby prostě neproběhlo, ta volba byla ukončena a abychom mohli vyhlásit lhůtu novou. Ovšem z procedurálních důvodů to chápeme tak, že by měl být ode mne podán procedurální návrh, o kterém by teď měla Sněmovna hlasovat.

Prosím, pane předsedající, abyste vyzval k rozpravě a poté k hlasování o tomto procedurálním návrhu na ukončení této volby po prvním kole.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, já na základě návrhu předsedy volební komise otevírám rozpravu k navrženému postupu, tak jak bylo předneseno. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu ukončím. Předtím než dám hlasovat, tak vás všechny odhlásím a požádám vás, kolegyně a kolegové, o opětovnou registraci.

Nyní vás poprosím, pane předsedo, o návrh, abyste ho přednesl a já o něm dám hlasovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže ten návrh zní: Poslanecká sněmovna ukončuje volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie v 1. kole. Nebo po 1. kole.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 190, přítomných poslanců je 116, pro takto navržené usnesení je 102 poslankyň a poslanců. Návrh usnesení byl přijat. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, to je teď k volebním bodům všechno. Ještě vás prosím o pozornost, hlavně předsedy klubů a přes záznam vaše tajemníky. Tato informace se týká nových lhůt pro nominace. Připomenu, že jsem před dvěma hodinami vyhlásil novou lhůtu na volbu vedoucího stálé delegace do Středoevropské iniciativy, to byl ten neprojednatelný bod. Je to lhůta do pondělí 29. září do 12 hodin. Protože jsme teď ukončili volbu do Meziparlamentní unie, vyhlašuji lhůtu i pro návrhy na tohoto vedoucího, tedy vedoucího stálé delegace do Meziparlamentní unie, opět stejné datum - 29. 9. 2014 v pondělí do 12 hodin. A do třetice, to je nový bod, už jsem zaznamenal impuls od některých poslaneckých klubů, opět vyhlašuji novou lhůtu na podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny, tedy standardní změny v orgánech Sněmovny, bude to zase lhůta do pondělí 29. 9. do 12 hod. Takže tři nominace, všechny v jeden čas. Klasicky prosím k nám do sekretariátu volební komise.

To je pro tuto chvíli vše. Hezké odpoledne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Dorazila ke mě další omluvenka. Po zbytek dnešního jednacího ne se omlouvá pan ministr Dienstbier.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu pevně zařazenému bodu dnešního jednání. Tím je

127.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 255/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová a zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Gabriela Pecková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovní tisku 255/2. Otevírám rozpravu, do které mám přednostně přihlášeného pana předsedu Okamuru. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi za hnutí Úsvit úvodem říct, že každou podporu rodiny vítáme a budeme hlasovat pro zavedení porodného nejen na první dítě, ale nově také na druhé dítě, tak jak navrhuje vláda. Zároveň si ti z vás, kteří zákony tady sledují, všimli, že je tady jeden jediný pozměňující návrh, o kterém bychom měli v rámci tohoto zákona hlasovat. Chtěl bych vás požádat o podporu tohoto našeho jedinému pozměňujícího návrhu, který hnutí Úsvit podalo. (Neustálý hluk v sále.)

Rád bych vám krátce vysvětlil, proč by to byl velice důležitý návrh a také svým způsobem převratný.

Naše republika vymírá a vládní návrh, který dává porodné pouze maximálně na druhé dítě, problém neřeší, jelikož podle analýzy Sociologického ústavu Akademie věd musí v naší republice rodit ženy minimálně 2,14 dítěte na matku, jinak vymírání našeho národa nezastavíme. Pakliže nenastartujeme porodnost, a samozřejmě my jsme hlasovali i pro ty daňové úlevy, ale nenastartujeme-li ji všemi mechanismy tak, aby se rodilo minimálně 2,14 dítěte na matku, tak nezbude, protože potřebujeme pracující občany, to znamená, aby svou prací přispívali na odvody do průběžného důchodového systému, tak nezbývá, než abychom v relativně blízké budoucnosti... řešili... (Řečník se odmlčel pro hluk v sále.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP