(9.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

To znamená, když vláda vždycky říká, že nezvyšuje daně, tak pravda - ta ji zavádí. Tak je toto zvýšení. Když nebyla žádná daň a daň se zavádí, tak je to zcela jednoznačně zvýšení daní, a že se to trošku liší od toho návrhu, který schválil rozpočtový výbor, tak bych poprosil zrovna u tohoto bodu možná o podrobnější informaci, co přesně H1 obsahuje. Jak proti rozpočtovému výboru, tak proti tomu stávajícímu stavu. Jenom podotýkám, že věci, které se danit do dneška nemusely, se, pokud to schválíte, danit musí. Takže dochází ke zvýšení daní a už je tedy čtvrté v tom zákoně kromě investičních fondů a živnostníků, a to že se ruší sleva 20 mld. nebo 15 mld., která měla být příští rok. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se pana zpravodaje, jestli souhlasí s návrhem, aby návrhy pana poslance Vilímce byly hlasovány jednotlivě - E1, E2, E3. Tím pádem nebudeme muset hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury. Ptám se, kdo další má něco k proceduře. Jestliže nemá, tak dám hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj.

 

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro proceduru tak, jak ji navrhl pan zpravodaj, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 123, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 158, proti žádný.

 

Poprosím tedy pana zpravodaje, aby vždycky uvedl stručně, o čem budeme hlasovat, o kterých bodech, a stručně ty body představil, pak přednesl on i pan ministr své stanovisko a pak dám hlasovat o tom návrhu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Takže jsme se domluvili, že prvně budeme hlasovat o návrhu pana poslance Volného HI bod 1, který je v usnesení minulé schůze, a tak jak tady bylo řečeno, je to pozměňovací návrh, který se týká životního pojištění a v podstatě výplaty příjmů z pojistných smluv.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Týká se zavedení zdanění životního pojištění, jestli to dobře chápu. Návrh pana poslance Volného, o kterém teď budeme hlasovat. Prosím o stanovisko pana zpravodaje. (Souhlas.) Stanovisko pana ministra. Prosím, aby si pan ministr zapnul mikrofon. (Ministr Babiš: Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování návrhu pana poslance Volného. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 124, přihlášeno 160 poslankyň a poslanců, pro 124, proti 31. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Nyní bychom hlasovali o návrhu usnesení rozpočtového výboru pod body A1 až A15, protože A16 je teď už zbytečný. A v podstatě tady to není jedno téma, to je prostě téma, které řešil rozpočtový výbor a kde se rozpočtový výbor domluvil, že toto dá jako změnu návrhu zákona. Čili tady je od pojištění až -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Myslím, pane zpravodaji, že to takto stačí. Je to usnesení rozpočtového výboru A1 až A15. Vás poprosím, abyste si trochu snížil mikrofon, aby vám bylo lépe rozumět. Děkuji.

Pan poslanec Stanjura má nějakou nejasnost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Požádal bych pana místopředsedu, aby nechal pana zpravodaje domluvit. Protože nás to zajímalo. Vám tedy stačilo, že obsahem pozměňovacího návrhu je to, že to projednal rozpočtový výbor. No mně to tedy nestačilo a pan zpravodaj to chtěl podle naší žádosti doplnit, tak prosím, kdyby to mohl doplnit. Myslím, že to je lepší pro orientaci před hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Myslím, že usnesení rozpočtového výboru A1 až A15 je poměrně jasné, nicméně poprosím pana zpravodaje, jestli by to mohl na žádost pana poslance Stanjury doplnit.

 

Poslanec Karel Rais: Je tam celá řada návrhů. Jeden, A1, se týká v podstatě pojištění. A3 se týká, toto je formální záležitost, kde jde v podstatě odkup pro zjištění základu daně se snižuje o zaplacení pojistného, čili zase se to týká pojištění.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane zpravodaji, není vám rozumět, prosím trochu nahlas.

 

Poslanec Karel Rais: Opět se to týká pojištění. A4 je výměna slov. "Evropský hospodářský prostor" se nahrazuje slovy "státy tvořící Evropský hospodářský prostor", čili to jsou formální záležitosti. Co se týká účetnictví, tak pak za slovo "účetnictví" se vkládá slovo "daňová evidence" a tyto víceméně formální věci. Takže stačí, děkuji. Každý měl možnost si to přečíst, v podstatě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přesně tak. Jestli každý ví, o čem budeme hlasovat - budeme hlasovat o bodech A1 až A15, o usnesení rozpočtového výboru. Zahajuji hlasování o bodech A1 až A15, usnesení rozpočtového výboru. (Zpravodaj: Souhlas z mé strany.) Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, nezeptal jsem se na stanoviska. Takže ptám se na stanovisko pana zpravodaje. (Souhlas, pochopitelně). Pan ministr? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování o bodech A1 až A15. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 126, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 98, proti 30. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Nyní tak, jak jsme se domluvili, bychom hlasovali o bodech A17 až A26. Je tady úrok z daňového odpočtu a zase formální úpravy textu. Souhlas z mojí strany.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana zpravodaje je souhlas, stanovisko pana ministra souhlas.

 

Zahajuji hlasování o bodech A17 až A 26. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 127, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Tak jak jsme se domluvili, budeme hlasovat o bodu B, který podal poslanec Radim Fiala a týká se zrušení stropu výdajových paušálů. Slyšeli jsme k tomu velmi podrobnou diskusi. Souhlas z mojí strany. - Promiňte! Nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Aha, takže stanovisko pana zpravodaje je nesouhlas. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Radima Fialy. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 128, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 82. Tento návrh nebyl přijat. Prosím pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Další v pořadí je návrh uvedený pod písmenem C kolegy poslance Šincla, odstranění daňové nerovnosti. Taky jsme k tomu slyšeli. Navrhuji, aby tento bod byl hlasován jako celek, to znamená body C1 až C4.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme tedy hlasovat o bodech C1 až C4. Návrh pana poslance Šincla. Prosím stanovisko pana zpravodaje. (Nesouhlas.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o bodech C1 až C4. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 129, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 75, proti 63. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP