(9.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Myslím, že možná pro nás mnohé je problematika investičních fondů poměrně vzdálená, tak jako jednoduchý příklad, kdy to takhle funguje, kdy lidé se rozhodují ekonomicky, je to, co známe určitě všichni - to jsou poplatky za psy. V okamžiku, kdy máte různé sazby pro různé občany, kteří případně žijí i v jiných typech ubytování nebo domů, tak najednou zjistíte, že všechny psy de facto přihlašují důchodci, protože mají nižší sazbu. V okamžiku, kdy tu sazbu sjednotíte, tak zase zjistíte, že se to rozprostře tak, jak je to ve skutečnosti, že každý, kdo má psa, ho přihlásí a nehledá příbuzného v rodině, který by měl nižší sazbu.

Tady je to něco podobného. Myslím, že by se to dalo poměrně jednoduše obejít přes příbuzné nebo spřízněné osoby, nějaké smlouvy, které by stát neviděl, a stejně by ten efekt 19procentní daně nebyl. Jenom by to bylo složité i z hlediska kontrolního systému a dokazování, jestli pět, nebo devatenáct.

Ten můj návrh, musím říct, kromě tohohle řeší i podle mě i chybný návrh Ministerstva financí, ale byl zdůvodněn proč. To znamená, kdy v tom návrhu zákona jsou rozlišeny tzv. lepší či bezpečnější investice a horší či méně nebezpečné, abych nepoužíval takové pejorativní označení jako horší nebo špatné, kdy říkám, pro mě překvapivě investice do finančních produktů jsou ty, které jsou státem podporovány ve smyslu pětiprocentní daně, a například investice do nemovitostí jsou nepodporovány a je navržena 19procentní daň. Slyšeli jsme vyjádření, které určitě vychází z nějakých zkušeností, že je to namířeno zejména proti developerům, kteří tohle využívají. Nicméně zase se může stát, že ta výstavba jako taková bude nižší. A pokud pořád říkáme o tom, že chceme investice a chceme oživit ekonomiku, tak myslím, že mnohem zdravější jsou privátní investice než státní investice. V případě, že zhoršíme daňové podmínky, což se tímto návrhem zhoršuje, tak neříkám, že hrozí nějaké zastavení či nějaké masivní zmenšení těchto investic, ale může se stát, že neporostou investice privátní do bytového fondu, bydlení, tak, jak by mohly růst v okamžiku, kdy je nižší sazba.

Takže prosím o zvážení podpory pozměňovacích návrhů, které máte pod písmenem I, a dopředu říkám panu zpravodaji, že ony spolu souvisí, takže tam se dá hlasovat najednou o všech třech podbodech toho usnesení. Nemá cenu hlasovat o každém zvlášť, respektive bylo by velmi problematické, kdyby některý bod prošel a některý neprošel. Takže má smysl buďto přijmout jako celek a zachovat pětiprocentní zdanění investičních fondů, anebo to odmítnout a ponechat vládní návrh, kdy těch pět a devatenáct se liší podle dvou kritérií - za prvé podle množiny investorů a za druhé podle typu investice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se tady ve druhém čtení docela významně zastával živnostníků a nabádal jsem vás k tomu, abyste nepřikračovali k omezení výdajových paušálů. Zdůvodňoval jsem to postavením živnostníků a drobných podnikatelů vůči zaměstnancům. Já bych vás rád na toto své minulé vystoupení odkázal. Ještě bych k tomu chtěl něco přidat.

My teď od vlády slyšíme v souvislosti s přípravou nového rozpočtu, jak bude nejrůznějším skupinám zaměstnancům přidávat, co všechno rozdá, komu všemu se navýší mzdy, kdo všechno bude zvýhodněn. A ta skupina, která je pro naši prosperitu, pro život v našich obcích mimořádně důležitá, to jsou živnostníci a drobní podnikatelé, tak právě v souvislosti s tímto navyšováním a zlepšováním podmínek pro zaměstnance, proti kterým nic nemám, tak bude dál a dál znevýhodňována. A my se tady ještě chystáme přijmout opatření, které i tu malinkou výhodu, kterou riskující živnostníci mají, a to jsou výdajové paušály, tak je ještě chce omezit a zrušit. To mi připadá jako naprosto nespravedlivé a opravdu cítím povinnost se těchto aktivních lidí, živnostníků, zastat a znovu vás vyzvat, abyste si takový krok dobře rozmysleli.

Máte k tomu úplně jednoduchou možnost, když podpoříte můj pozměňovací návrh pod písmenem G. Týká se strašně jednoduché věci, že se vypustí bod 41, který se právě vztahuje na omezení výdajových paušálů živnostníků.

Dámy a pánové, ta nerovnost mezi těmi, kteří jsou zaměstnáni, a těmi, kteří podnikají, se tím, co dnes se tady chystáte schválit, bude jenom zvyšovat. Rozmyslete si to. Netrestejte ty, kteří jsou aktivní a na kterých závisí naše prosperita. (Potlesk z lavic napravo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Ptám se, jestli někdo další se hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím. Protože během druhého čtení padl návrh na zamítnutí, tak nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Kdo je pro zamítnutí, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 122. Přihlášeno 159 poslankyň a poslanců, pro 27, proti 111. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím ještě pana zpravodaje, jestli má kartu, aby se přihlásil.

 

Poslanec Karel Rais: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, navrhuji následující postup hlasování.

Jako první bych doporučoval hlasovat návrh poslance Volného uvedený pod písmenem H I-1. Potom bych doporučil hlasovat usnesení rozpočtového výboru, a to A1 až A15, protože A16 podle toho, jak dopadne hlasování poslance Volného, bude zbytečné. Dál bych pokračoval A17 až A26. A pak v podstatě tak, jak je to uvedené, tzn. B - to je pan poslanec Fiala Radim, pak C. G je vlastně identické, to je zase od Petra Fialy, čili podle toho, jak dopadne B, tak tím vlastně hlasujeme i o G. Dále pak C, které bych doporučoval hlasovat jako celek, čili C1 až C4. Obdobně pana poslance Dolejše D1 až D3, pana poslance Vilímce E1 až E3 bych doporučoval jako celek. E4 dál předložil pan poslanec Vilímec ve variantách, tak je potřeba hlasovat o variantách E4 varianta 1, varianta 2. To stejné E5 - varianta 1, varianta 2. Pak E6. Potom pan poslanec Uhlík - jeho návrhy jsou uvedeny pod F, čili F1 a F2 také doporučuji jako celek. Potom bych doporučil hlasovat H II body 1, 2 a 3 pana poslance Volného. A poslední pan poslanec Stanjura, tak jak navrhoval jako celek I1 až I3. A potom tedy bychom měli odhlasovat zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Ptám se, kdo z poslanců se hlásí k proceduře. Hlásí se pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, nemám návrh na změnu procedury, ale přání, požadavek, prosbu, aby před hlasováním o každém pozměňovacím návrhu pan zpravodaj řekl velmi stručně charakteristiku pozměňovacího návrhu, aby bylo zřejmé, o čem se bude hlasovat. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Předpokládám, že vám pan zpravodaj rád vyhoví. Pokud nemáme jiný návrh k proceduře - pan poslanec Stanjura má návrh k proceduře. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych jenom požádal u návrhu pana kolegy Vilímce, aby se o bodech E1, E2, E3 hlasovalo zvlášť, protože neřeší a netvoří logický celek a řeší něco jiného. Takže E1 zvlášť, E2, E3 i E4. Myslím, že tomu nic nebrání.

Připojuji se k tomu, co říkal pan poslanec Urban. Docela bych požádal, jestli by pan zpravodaj mohl poměrně podrobně říct ten návrh, o kterém hlasujeme jako první. Tady je poměrně složitá problematika, to je H1 pana kolegy Volného. Týká se to výplat z našetřených částek u životního pojištění, kde podle našeho názoru dochází k novému zdanění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP