(Jednání zahájeno v 9.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vážený člene vlády - vážení členové vlády, pardon -, zahajuji další jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Poprosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. První náhradní kartu číslo 9 bude užívat pan poslanec Josef Novotný.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali pana předsedu tito poslanci: pan poslanec Vojtěch Adam - ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec - bez udání důvodu, pan poslanec Jiří Běhounek - z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Jana Černochová - z pracovních důvodů, pan poslanec René Číp - ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Holík - z pracovních důvodů, paní poslankyně Jaroslava Jermanová - z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec David Kádner - z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Martin Kolovratník - dnes od 15 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Helena Langšádlová - z osobních důvodů, pan poslanec Stanislav Mackovík - z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Nina Nováková - z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Pastuchová - z pracovních důvodů, pan poslanec Lukáš Pleticha - z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Sedlář - z pracovních důvodů, pan poslanec Antonín Seďa - z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Pavel Šrámek - z pracovních důvodů, pan poslanec František Vácha - dnes do 16 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Roman Váňa - od 14 hodin bez udání důvodu a pan poslanec Jiří Zemánek - od 11.30 z pracovních důvodů.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka - z pracovních důvodů, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek - z pracovních důvodů, paní ministryně Věra Jourová - z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Marian Jurečka - do 16 hodin a od 18.30 hodin z pracovních důvodů, pan ministr dopravy Antonín Prachař - od 14 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Helena Válková - z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek - z důvodu zahraniční cesty.

Dnešní den bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, tak jak jsme včera hlasováním rozhodli.

Dále oznamuji, že paní poslankyně Anna Putnová má náhradní kartu číslo 11.

Na programu dnešního dne jsou třetí čtení těchto bodů: 120, 121, 122, 134, 135, 136, 126, 127, 128, 133, 137, 123, 124, 145, 138, 140. Poté bychom pokračovali dalšími pevně zařazenými body: 59, 46, 47, 67, 30 a 175. Ve 12.30 hodin bychom se měli věnovat pevně zařazeným volebním bodům: 148, 152, 149, 150 a 151. Tolik k dnešnímu programu schůze a já si dovoluji zahájit prvním pevně zařazeným bodem...

Pardon, pan ministr Stropnický se hlásí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o vyřazení z programu této schůze sněmovního tisku 57, to je vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy a stanovení hranic vojenských újezdů ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Takže vyřadit tisk číslo 57. Ptám se, kdo další chce ještě něco k pořadu schůze. Pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Mám dva alternativní návrhy, respektive jeden ve dvou alternativách. Navrhuji, abychom pevně zařadili bod číslo 90, což je návrh poslanců Anny Putnové, Karla Schwarzenberga, Vlasty Bohdalové a mnoha dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o předškolním a základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o pedagogických pracovnících a změně některých dalších zákonů, tzv. zákon o pedagogických pracovnících. Jedná se o české školy v zahraničí. Je to poslanecký návrh zákona v prvém čtení a navrhuji, abychom jej zařadili dnes jako první bod po bloku třetích čtení. V případě, že to neprojde, tak navrhuji, abychom ho začali v pátek jako první bod programu jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Tak pokud se nikdo další nehlásí k pořadu schůze, dám hlasovat o návrzích tak, jak byly předneseny.

 

Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu pana ministra Stropnického, který si přeje vyřadit tisk číslo 57, vojenský újezd Brdy, z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 119, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 6, návrh byl přijat.

 

Dále si pan poslanec Stanjura přeje, aby bod číslo 90, změna zákona o základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a o pedagogických pracovnících, jeho první čtení, byl zařazen dnes po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 120, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 53, návrh nebyl přijat.

 

V takovém případě je tady druhý návrh pana předsedy Stanjury, aby tento bod číslo 90 byl projednán v pátek jako první bod našeho jednání.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 121, přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 50, proti 55. Tento návrh taktéž nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se změnami pořadu schůze a nyní se budeme věnovat prvnímu pevně zařazenému bodu, jímž je

120.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 252/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Karel Rais. Obdrželi jste sněmovní tisk 252/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Tomio Okamura s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: ("Au."Pan poslanec se zraněnou rukou v závěsu bolestivě dotkl řečnického pultu a chvíli vyčkával.) Tak já poprosím pana předsedu, jestli byste trošku zjednal tady klid.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si dovoluji požádat Sněmovnu o klid, věnujme jsme se zákonu o dani z příjmů, abychom se pak nedivili, jaké daně z příjmů budeme všichni platit. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP