(22.30 hodin)

 

Senátor Petr Vícha: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě si nemohu nechat ujít reagovat na některé připomínky a musím na úvod říct, že tolik veselí v Senátu nezažijeme.

Poznámka číslo jedna. U stolku zpravodajů někdo zapomněl nabíječku, a ač obsahuje kovové předměty, zatím tam pořád je.

Na kolegu Okamuru, bývalého kolegu senátora, který tady v Poslanecké sněmovně evidentně ožil (smích v sále), on hovořil o tom a pak to tady bylo ještě několikrát opakováno, že postihujeme tímto zákazem i slušné lidi. Ono je to trošku jinak. Oni nás právě slušní lidé o to žádají, abychom to řešili, protože ono jim už nic na těch zahrádkách také brzy nezůstane, protože oni jim to všechno vezmou.

Druhá věc. Já jsem původně nepochopil, proč Ministerstvo životního prostředí s odkazem na Evropskou unii říká, že je třeba povinně separovat kovy, protože si myslím, že jestli u nás v České republice něco je separováno dokonale, tak to jsou právě kovy. Ty prostě někde v lese, v příkopech atd. nikde nenajdete. Ale dobře - jestli nám to Evropská unie nařizuje, tak tedy to tam bylo zakomponováno. Konstatuji, že jestliže se obcím nařizuje separovat kovy, tak není možné jim nařídit, aby do kontejnerů, kam lidé dají zdarma kov, tak jim to někdo ukradl a odvezl do sběrny. Některé obce ze zoufalství dělají podobné kroky. Třeba u nás v Bohumíně máme vypsánu soutěž "Chyť si svého magneta!". Kdo vidí někoho s vozíkem, tak to nahlásí městské policii, ta přijede, a pokud je to slušný občan, tak mu pomůže odtlačit vozík do sběrny, a pokud je to občan, který bydlí na ubytovně a mohl přijít k tomu šrotu pouze dvěma způsoby, buď je hloupý a přizná se, že jej ukradl, anebo jej našel, a pak se dopouští přestupku neohlášení nálezu a je mu zabaven i vozík. Ale kolegyně, kolegové, není možné, aby obce ze zoufalství dělaly tyto kroky a aby městská policie stála jenom u sběren, protože má spoustu dalších úkolů.

Sběrny, ty budou postiženy a přijdou o deset tisíc zaměstnanců, tady zaznělo. Víte, já jsem očekával, že sběrny naopak s jásotem podpoří tento návrh. Vždyť přece ony dneska nevykupují žádný kradený šrot, jenom ten, který v domácnostech nějakým způsobem zůstává. A ten jim přece do posledního kilogramu zůstane. A ti lidé jim ho teď budou podle tohoto zákona odnášet dokonce zdarma! Vždyť jim porostou zisky! Proč oni nejásají? No protože pravděpodobně ta svodidla už jim tam nikdo neponese, protože jim tam nikdo neponese ty součásti mostů, protože nikdo nebude rozmontovávat semafory atd., atd.

Zapomněl jsem v úvodním slově ještě na jednu důležitou věc, kterou senátní změna přináší. Vy jste schválili, že od 1. 1. mají obce separovat biologicky rozložitelný odpad. Když jsme hovořili na výboru u nás v Senátu se zástupci Ministerstva životního prostředí, oni řekli, že připraví pro obce vzorovou vyhlášku, jakým způsobem to od 1. 1. mají udělat, a ta vyhláška bude k dispozici snad koncem listopadu. Tak si dovedete představit, jak obce mohou v prosinci přijmout vyhlášky, které by měly platit od 1. 1., a měly by ten biologicky rozložitelný odpad podle ní třídit. To není možné ani legislativně, protože musí požádat Ministerstvo vnitra o souhlas, musí to na 15 dnů vyvěsit a tak dále. Proto jsme odložili účinnost od 1. 4., pokud se týče biologicky rozložitelného odpadu.

Bylo tady řečeno, a já jsem to přiznal, že je to lobbistický návrh Svazu měst a obcí. Garantuji vám, že obce by byly přešťastné, kdyby nemusely nic takového tady předkládat, kdyby nemusely vůbec nic takového řešit. A jestli pan ministr slibuje, že se rychle přijme vyhláška a že možná v dalším kroku, když to nebude účinné, tak přistoupí i tady na tuto verzi, tak jej žádám, aby posílil kontroly! Není možné šetřit pár milionů korun na lidech, kteří by posílili kontroly, když nám vznikají miliardové škody! Kdyby ty škody nevznikaly, vůbec bychom tady nebyli a nepředkládali bychom takovýto návrh.

Pan poslanec Korte říkal, že je tady omezeno právo nakládat si se svým plotem, se svým kovem dle libosti. Není! Každý si může ten plot uložit na půdě, do sklepa, může si s ním dělat co chce. A může jej taky prostřednictvím firmy dát do sběru. Nikdo tady nikoho na právech neomezuje.

Kladiva ani sekery zakazovat není potřeba, protože jsou zakázány vraždy jako takové. Máme naprosto levicový zákon, který říká, že je zakázáno jezdit vlevo, a taky platí. Myslel jsem, že tady nezazní argument, že musíme přece nechat lidi krást šrot, protože jinak budou přepadávat lidi a okrádat něco jiného. Tak to věřím, že tudy cesta nevede.

Nebudu zdržovat dále, žádám vás o podporu a jsem si vědom, jak to asi dopadne.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď mám žádost o přednostní vystoupení pana předsedy Kalouska, tak mu dám slovo. S tím, že stále pan senátor Zeman má právo na případné závěrečné slovo po něm.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já nemohu nemít dvě poznámky k vystoupení pana senátora Víchy. Chodil jsem, chodím a pravděpodobně ještě nějaký čas chodit budu mnoho let jako předkladatel návrhů do horní sněmovny, ať už jako člen dolní sněmovny, či jako člen vlády. Já si nepamatuju, že by kterýkoli člen dolní sněmovny zahájil svoji řeč v horní sněmovně tím, že zlehčí a vysměje se diskusi, která v té horní sněmovně probíhala. Vy jste to udělal, pane senátore, a já vás moc prosím, abyste to už nikdy nedělal, protože jste tady host a hosté se obvykle nechovávají na návštěvách pejorativně a drze, a pokud ano, jsou vyprovázeni s příslušnou výslužkou. Tolik poznámka číslo jedna.

Poznámka číslo dvě k tomu, jak občané po nás vyžadují to řešení. Jeden z největších hříchů, kterých se politici, zvláště ti populističtí, pohříchu dopouštějí, je, že občanům tvrdíme, že máme jednoduché řešení na jejich problémy. Oni to samozřejmě podporují, protože mají svých starostí dost, než aby se zamysleli nad hloubkou toho problému. Ve finále ovšem pak občané zjistí, že to vůbec nevyřešilo jejich problémy, že ten problém trvá, akorát si na tom vydělalo několik šíbrů. A dál potom klesá důvěra v demokratické instituce a v politiky, kteří jim slibovali, že přece oni to řešení mají. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana senátora (Zemana.), nepřeje si závěrečné slovo. Tak v tom případě přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení jest zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Vyhovím návrhu na odhlášení, takže vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 153/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 153/5."

Kdo se chtěl přihlásit, již tak učinil, takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro a souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti tomuto zákonu?

Hlasování má číslo 116, přihlášeno je 151, pro 24, proti 102. Tento návrh nebyl přijat.

 

V tom případě budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, to znamená 101 poslance. Kvorum je nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 153/4."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 117, přihlášeno je 152, pro 104, proti 30. Tento návrh byl přijat. (Neklid v sále.)

 

Zaznamenal jsem reakci v sále, zeptám se, zda je zájem na kontrole hlasování. Není tomu tak, ale hlásí se pan předseda klubu TOP 09.***
Přihlásit/registrovat se do ISP