(20.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, já také pevně věřím, že každý z nás umí správně zmáčknout tlačítko.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura. Pardon, tady jste přihlášen - tak řádně, s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan místopředseda sněmovny si myslí, že děsíme paní senátorku, ale ona děsí rodiče těch dětí a říká, že když projde sněmovní verze, tak ohrožujeme tři tisíce dětí a deset tisíc děti. To prostě není pravda. Jasně tady od mikrofonu zaznělo, že když projde sněmovní verze, tak to jsme schopni do 1. ledna 2016 vyřešit.

Nicméně popíšu modelový příklad toho, na co senátoři zapomněli. Říkají - musí mít aspoň střední školu. Ale ta dikce je jiná. Musí mít střední nebo vysokou školu v oborech, v oblastech pedagogiky, psychologie, zdravotnictví nebo sociální péče. Já jsem hrdý absolvent gymnázia a moje spolužačky či kolegyně, které absolvovaly gymnázium a potom vyšší odbornou školu, podle toho, co navrhují senátoři, to dělat nemohou. Protože nemají středoškolské vzdělání z oblasti pedagogiky, psychologie, zdravotní péče a sociálních věcí. Protože je to všeobecné vzdělání. Ještě se k tomu říká, že jsou to elitní střední školy, já s tím souhlasím, nicméně absolventi těchto elitních středních škol, pokud dělali třeba VOŠku, tak nebudou schopni poskytovat ty služby, které už dneska velmi úspěšně mnozí z nich a mnohé z nich poskytují. To je na vysvětlení toho, jak říkáte - to prostě není pravda, že každý kdo má maturitu, ano, musí mít vyšší odbornou školu a maturitu, ale podle té dikce zákona, pokud nemá zdravotní školu střední, tak nemůže poskytovat, pokud nemá vysokou školu, ty služby. Takže není pravda, že senátoři na to mysleli.

A pak jenom poznámka k tomu, já bych tedy fakt, když slyším, že někdo navrhuje stykový zákon, tak už jenom ten název ve mně budí rozpaky. Fakt bych poprosil, abychom říkali... Takové malé překvapení. Tak za prvé - ty důvodové zprávy jsou na našem webu. A za druhé - my třeba svým kolegům v Senátu ty zprávy posíláme a poskytujeme, včetně důvodových zpráv k pozměňujícím návrhům, a nepotřebujeme na to zákon. Je to v rámci normální politické komunikace uvnitř politické strany. Takže já si nemyslím, že zase musíme přijímat další zákon, který bude řešit komunikaci mezi Sněmovnou a Senátem. Ale pokud uděláme džentlmenskou dohodu, že do Senátu půjdou zvlášť pozměňovací návrhy, které byly schváleny, i s odůvodněním, které velmi často je vloženo v systému, a naopak že džentlmenskou dohodu, že nám to Senát pošle s odůvodněním, tak to pro nás všechny bude jednodušší. Myslím si, že když se sejde vedení Sněmovny a Senátu, tak se dá domluvit, zadat tyto úkoly administrativě obou komor, a nemusíme si tady lámat a zkoušet další zákon a mohlo by to fungovat. Ale souhlasím s tím, že to je pro obě dvě komory výhodnější, když budou mít - protože vy zase v tom textu nepoznáte co byl původní návrh a co bylo prohlasováno jako pozměňující návrh. My to svým kolegům posíláme. A když to bude dělat administrativa Sněmovny, tak pro nás to bude jednodušší, pro všechny. A naopak když administrativa Senátu nám k tomu pošle nějakou důvodovou zprávu - jde o to, abychom my, kteří předkládáme pozměňující návrhy k tomu, kromě toho textu napsali i pár slov, pár vět, pár odstavců, co vlastně navrhujeme. Jde o to, aby to dělali naši kolegové v Senátu. Pak to bude pro všechny jednodušší. Ale myslím, že to můžeme vyřešit bez zákona. Stačí, když se sejdou na kafe, protože máme malé výdaje pro Sněmovnu i Senát, takže když se sejdou na kafe, ne na oběd, a domluví se, dají pokyny, a určitě to naše administrativy zařídí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dále prosím paní senátorku Gajdůškovou, po ní paní zpravodajka Jírovcová.

 

Senátorka Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, džentlmenskou dohodu předložím v Senátu a myslím si, že by to bylo velmi dobré a pomohlo by to všem. Neřekla jsem ani půlslovíčkem něco o stykovém zákoně, to si pan předseda jenom takto přeložil. Ale tu džentlmenskou dohodu beru. To za prvé.

Za druhé. Ještě k těm kvalifikacím. Ano, můžete mít pravdu, jestliže hovoříte o tom, že absolvent gymnázia nemůže podle té formulace, jak jsme navrhli v Senátu k těm jednotlivým oborům, že zřejmě kdybychom zase striktně se drželi výkladu, tak to asi tak bude. Ale problém je, že on to nemůže ani podle té Poslanecké sněmovny, protože tam je taxativní výčet - taxativní výčet oborů, profesí, které mohou pracovat v dětské skupině, včetně zdravotnického záchranáře. Ale pak tam třeba není učitel druhého stupně základní školy. Takže asi takto.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní senátorce. Nyní se o slovo přihlásila paní zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Hana Aulická-Jírovcová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Já děkuji, pane předsedající za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem původně nechtěla vystoupit, ale dovolte mi, abych řekla alespoň pár poznámek. Musím říct, že jsem pozorně poslouchala veškerá vystoupení, která tady zazněla. Také musím říct, že s obdivem i údivem jsem poslouchala klub ODS a že se plně ztotožňuji s jejich dnešními názory na tento předložený návrh zákona.

Jinak mi dovolte k senátnímu návrhu. Já bych tady chtěla paní senátorce říci, že my jsme dostali nějaké vysvětlení k předloženému senátnímu návrhu. Musím říct, že například k bodu 6, a co se týče § 5 odst. 5 návrhu zákona, byla taxativně stanovena odborná způsobilost pečující osoby přesně vymezenými hledisky. Senátu se takto pojatá úprava jevila jako příliš restriktivní, a proto kritérium pro odbornou způsobilost pečující osoby nastavil na středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání z oblastí - a ty jsou vyjmenovány. Já musím říct, že pokud se to zdálo Senátu příliš restriktivní, tak takto předložený senátní návrh je ještě daleko zužující a restriktivnější. Takže možná by bylo lépe si přečíst původní znění, jak to bylo.

Musím také říci, že mě velice mrzí, že tento zákon je vůbec na plénu této Sněmovny, protože říkáme od začátku, že my ten zákon opravdu nepotřebujeme. Jenom mi dovolte říci, že pokud bude přijata dneska jakákoliv verze tohoto zákona, tak já apeluji na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby striktně trvalo, aby v názvu ostatních vznikajících subjektů dětské skupiny nebo dalších alternativ, jak to nazýváme, které nejsou v registru mateřských škol, nebyl vůbec název mateřská škola nebo školka. Protože takto dochází právě k matení rodičů, kteří si vybírají pro své děti předškolní vzdělávání.

Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce a ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přivolám naše kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Nejprve vás tedy všechny odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 82/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 82/6."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 114, přihlášeno 153 poslankyň a poslanců, pro 55, proti 75. Znění schválené Senátem jsme nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Paní ministryně prosí o něco? Ne. Jen gestikuluje, děkuji. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance. Prosím, aby bylo nastaveno potřebné kvorum. Stalo se.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: " Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 82/5." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP