(19.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Vítám mezi námi senátorku Alenu Gajdůškovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila nejprve paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a potom vyzvu zpravodaje, aby se připravili, tedy paní kolegyni Hanu Aulickou-Jírovcovou a pana poslance Zdeňka Soukupa. Pak bych otevřel rozpravu.

Paní ministryně Marksová. A prosím Sněmovnu o klid. Paní ministryně má slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a poslanci, máme zde dvě verze zákona o dětských skupinách. Já velice stručně řeknu a připomenu, že ten poslanecký návrh vlastně chce, aby všechny aktivity, které v současné době probíhají mimo síť mateřských školek a které zajišťují hlídání dětí v předškolním věku, musely respektovat určitá pravidla, protože v současné době řada těchto skupin existuje, ale -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přeruším a znovu požádám Sněmovnu o klid. Prosím, pokud vedete jiné diskuse, než je zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, přeneste tuto diskusi do předsálí a nechte paní ministryni říct své stanovisko. Opravdu o to žádám všechny. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Tak další pokus. Děkuji. To znamená, že v současné době existuje už řada těchto forem hlídání dětí v předškolním věku, které nejsou zařazeny ani v síti mateřských školek a podléhají minimálně nějakým jiným pravidlům. Tento poslanecký, resp. vládní návrh jim tato pravidla chce dát. Objevily se zde názory, že tento zákon by pak reguloval také nejrůznější spolky, které v podstatě dělají kroužky pro děti, jako skauty či dobrovolné hasiče, a tak by je negativně postihl. Podle právního názoru ministerstva, my si to opravdu nemyslíme.

Další problém byl velký tlak ze strany tzv. lesních školek, který jste asi všichni pocítili na vlastní kůži. Já bych tady chtěla říci, že samozřejmě záměrem tohoto zákona v žádném případě není nějak ublížit těmto lesním školkám. Ta historie je taková, že tyto tzv. lesní školky, protože to není nic, co by bylo nějak definováno v zákoně, již několik let usilují o to, zařadit se do sítě mateřských školek pod Ministerstvo školství. Řada z nich to vlastně udělala tím, že založily tzv. lesní třídu a připojily se k nějaké již existující mateřské školce. Dá se říci, že tento proces je již započatý, jenom není dokončený. A my se domníváme, že ta lhůta jednoho roku je dostatečně dlouhá na to, aby se tato situace vyřešila. To znamená, že podle našeho názoru ta poslanecká verze je naprosto v pořádku.

Co se týče té senátní verze, tak ta vlastně mimo jiné udělala to, že registrace v dětské skupině, nebo jako dětská skupina je dobrovolná, to znamená, že to je zákon, ke kterému někdo, kdo bude chtít, se přihlásí, kdo nebude chtít, se nepřihlásí, a zároveň dává velice přísná pravidla pro to, kolik hodin týdně se musí splnit hlídání dětí, aby to ta dětská skupina byla. I když já osobně si myslím, že je lepší ta verze poslanecká, tak vám chci hlavně říci, že vás prosím o to, abyste přijali alespoň jednu z těch verzí, protože ti, kdo ve stávající době už ty dětské skupiny provozují, na ten zákon opravdu čekají jak na smilování, protože s sebou nese také třeba daňové úlevy a ponese s sebou také nárok na čerpání evropských fondů.

Takže ještě jednou opakuji: Určitě přijměte alespoň jednu z těch verzí a nenechte to prosím spadnout pod stůl. Tím chci říct, že kdyby náhodou neprošla verze senátní, tak potom apeluji na to, abyste přijali tu poslaneckou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Michaele Marksové. A nyní požádám zpravodaje. Nejdříve zpravodajku výboru pro sociální politiku poslankyni Hanu Aulickou-Jírovcovou, aby se k pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřila. Nechce se vyjádřit. Pan poslanec Soukup za komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, jestli se chce vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu? Ano. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, my jsme celou záležitost probírali několikrát ve výboru, projednávali jsme ji i v komisi pro rodinu, rovné příležitosti a menšiny a došli jsme k závěru, že na návrhu Poslanecké sněmovny není absolutně nic, co by zavdávalo příčinu, abychom ho nějakým způsobem měnili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Ještě se ptám, jestli někdo z pověřených členů výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu má zájem o vystoupení. Není tomu tak. Čili zpravodajské zprávy jsme vyčerpali. Ještě než otevřu rozpravu, budu konstatovat doručenou omluvu z dnešního jednání z rodinných důvodů pana Ladislava Oklešťka.

Nyní otevírám rozpravu. Jako první v ní vystoupí paní senátorka Alena Gajdůšková. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Alena Gajdůšková: Dobrý den vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Dovolte mi, abych přece jenom krátce okomentovala to, jak byl pozměněn - a skutečně používám to slovo pouze pozměněn, protože ty úpravy jsou velmi malé - váš návrh o péči v dětských skupinách.

Na úvod musím říct, že většinový názor Senátu je pro to, na co můžeme být pyšní, to je skvělé předškolní vzdělávání jako součást školského systému. Senát ale vnímá záměr vyřešit současný stav nedostatku míst v mateřských školách v systému předškolního vzdělávání pod Ministerstvem školství volnější formou gescí Ministerstva práce a sociálních věcí, tedy řešením dětských skupin. Ale. To ale je v tom, v čem se s paní ministryní moc neshodujeme. Naše zkušenost senátní je, že v dnešním našem správním systému, resp. v pozici právního pozitivismu, kdy jakýkoliv zákon je vykládán vždycky tím nejpřísnějším způsobem, tak jestliže není úplně přesná formulace, tak je zde vážná obava Senátu a Senát vtělil tuto vážnou obavu do pozměňovacích návrhů, kterými pozměnil vládní předlohu, resp. předlohu, která nám byla postoupena Poslaneckou sněmovnou.

Dovolte mi, abych tuto obavu podpořila citací z dopisu České rady dětí a mládeže. Místo toho, aby zákon rozšiřoval nabídku zařízení poskytující péči o děti předškolního věku, fyzicky ji naopak zužuje. Neuvážený detail v legislativní novince má potenciál likvidovat rodiči vyzkoušená a prověřená zařízení, která mají jiné parametry než dětské skupiny. Co již prokázalo svoji životaschopnost, je třeba zachovat. Rušit existující zařízení je plýtvání prostředky, mnohdy i těmi z veřejných zdrojů. Česká rada dětí a mládeže také konstatuje, že schválení zákona v té podobě, jakou prošla Poslaneckou sněmovnou, skrytě, v nepřívětivé podobě bude znamenat ohrožení pro běžný chod i samu existenci léty prověřených variant předškolní a mimoškolní výchovy. Týká se to nejenom lesních školek. Týká se to spolků, dobrovolných hasičů, Červeného kříže a dalších dětských a mládežnických organizací zejména, které již dnes pracují s dětmi předškolního věku.

Pokud ten zákon by byl přijat v podobě poslanecké, jak ho schválila Poslanecká sněmovna, a ta registrace by byla povinná, skutečně při tom právním pozitivismu u nás, tak jak ho známe, by byla činnost těchto spolků, organizací, ale samozřejmě i lesních školek v této chvíli ohrožena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP