(19.00 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dobrý večer, já jenom velmi stručně. Jsem rád, že do této novely se dostává i ta třetí část, jak o tom hovořil pan zpravodaj, o povinném značení lihu. Toto opatření, tato novela, umožní fungování i malých až velmi malých producentů různých lihovin, různých krajových specialit, a to je určitě dobře. To je všechno, co jsem chtěl sdělit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klaškovi. Teď se ptám pánů poslanců a paní poslankyň, jestli můžeme dokončit tento bod, jestli bude někdo namítat proti postupu předsedajícího, když tento bod nechám prohlasovat v prvém čtení. Je námitka proti postupu předsedajícího? Není. Dobře.

Končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Ano. Závěrečné slovo pana ministra.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já jednak navrhuji zkrátit lhůtu pro projednání novely ve výborech na 27 dní. Za druhé, pojem aktivita mi je také neznámý. Pro mě primárně je zadluženost firmy a určitě tu budeme posuzovat v nějaké časové řadě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za tu poctivou odpověď. Na to se budeme muset zaměřit.

Ale znovu se vracím. Ten zákon má 336 stran. A zkrácení lhůty na 27 dnů v okamžiku, kdy budeme projednávat i návrh státního rozpočtu v rozpočtovém výboru, prostě považuji za návrh projednat to pouze formálně. Pokud to opravdu chceme důkladně debatovat, a já myslím, že chceme, a říkal jsem, že jsme pro propuštění a pro debatu, tak si to můžete prohlasovat, ale zase se vracím k tomu, co jsme vedli debatu u jednacího řádu. Fakt si reálně myslíte v okamžiku, kdy jsme podle mne blbě zařadili návrh státního rozpočtu, harmonogram už jsme měli zařadit dřív, ale budiž, to je zodpovědnost jiných lidí, ne má, je to jako velká materie ten státní rozpočet, ale na tohle dostat 27 dnů je prostě málo. Pokud to prohlasujete, tak prostě rezignujeme, je to opravdu důležitý zákon, nijak to nezpochybňujeme, na důkladné a podrobné projednání. Protože pak si budeme volit buď státní rozpočet, nebo tohle. Na obojí nebude dostatek času.

Zvažte sami, my to nepodpoříme, myslíme si, těch 60 dnů že by se nic nestalo, resp. abychom udělali druhé a třetí čtení v listopadu nebo začátkem listopadu, nic by se nestalo. Takhle to bude prostě formální projednání, kdy nebudeme mít čas se tomu pořádně věnovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Protože nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Tento návrh opakoval i pan zpravodaj. Má někdo jiný návrh? Ano, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My ještě navrhujeme hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, hospodářský výbor. Další návrh na jiné projednání? Není tomu tak.

 

Můžeme tedy začít hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 110, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti přikázání rozpočtovému výboru? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 110, z přítomných 160 pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme rozhodovat o přikázání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 111 a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 111, z přihlášených 161 poslance pro 53, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, aby lhůta pro projednání byla zkrácena - a teď ještě jednou, pane ministře, prosím vás, o 27, nebo na 27 dnů? Na 27. No, to je složité, protože samozřejmě v tom případě se dostáváme do kolize s jednacím řádem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Složité to není. Jménem dvou poslaneckých klubů, ODS a TOP 09 dávám námitku proti zkrácení pod 30 dnů, jak umožňuje jednací řád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, a jsme - no, tak nemůžeme hlasovat o ničem, protože jiný návrh v rozpravě nepadl. Už jsme mimo rozpravu a mimo jednání, protože já teď už jsem i po závěrečných slovech. Já jsem si dovolil s vaším souhlasem malinko překročit jednací řád a časy, které schválila Sněmovna, ale v tuhle chvíli opravdu nemohu dát hlasovat o zkrácení na 27 dnů. Mohl jsem dát schválit jenom na 30 a to riziko jsme tady podstupovali.

Takže končím bod 35 a konstatuji, že... (V sále se ozývají různé protestní hlasy.) Ne, já nemohu dát hlasovat o zkrácení lhůty. My jsme odhlasovali přikázání. Jsme v prvém čtení, prosím vás. A hlasuje se o přikázání, pokud nepadne návrh na zamítnutí nebo na vrácení. Rozhodli jsme hlasováním o přikázání rozpočtovému výboru. Rozhodli jsme hlasováním, že jsme nepřikázali hospodářskému výboru. A hospodářskému výboru nic nebrání, aby si atrahoval ten text a projednal ho, aniž by to Sněmovna přikázala. A pokud šlo o návrh, tak ten byl po použití oprávnění dvou poslaneckých klubů zablokován, protože jde o oprávnění, kdy se hlasuje o zkrácení jenom o 30 dnů, a buď se souhlasem navrhovatele, nebo se souhlasem celé Sněmovny se může zkracovat na lhůtu kratší, než je 30 dnů. Protože to jsou vážné věci, které se týkají projednávání návrhu zákona, a v tomto ohledu máme za sebou rozhodnutí Ústavního soudu, které (?) by nám zablokovaly (zablokovali?).

Pokud budete mít zájem, jediná cesta je, kterou jsme tady několikrát použili, když zpravodajové nezvládnou svou roli, ale to si myslím, že - ne, to tentokrát nebylo na pana zpravodaje. Ten svou roli zvládl, ten neměl asi ve svém popisu práce říci... (Protestní hlasy ze sálu.) Já jsem ale ten bod ukončil po tom hlasování. Rozumíte tomu? Protože když ten návrh je nehlasovatelný, tak já nemohu jinak než ten bod ukončit. Nezlobte se na mě, nutíte mě do postupu, který já tady nemám ve zvyku. Ti, kteří mě znají, vědí, že jsem nikdy jednací řád neporušoval a snažil jsem se ho vždycky dodržet v maximální možné míře.

Jsme opravdu sedm minut poté, kdy jsme měli rozhodovat.

Ukončil jsem bod 35. Konstatuji, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru a lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu.

 

Podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny v 19 hodin začínáme jednáními o zákonech vrácených Senátem Poslanecké sněmovně. Ústava České republiky říká, že zákony vrácené Senátem musíme projednat na nejbližší schůzi, nebo musí být zařazeny na nejbližší schůzi. To jsme učinili. Jsou to první čtyři body.

 

Ještě předtím, než začneme projednávat jednotlivé body, dovolte mi, abych k projednání zákonů vrácených Senátem navrhl na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům a senátorkám Jiřímu Šestákovi, Miloši Malému, Daniele Filipiové, Aleně Gajdůškové, Petru Víchovi, Petru Šilarovi, Jiřímu Bisovi a Karlu Korytářovi, kteří jsou připraveni případně v diskusi komentovat rozhodnutí Senátu. Prosím Sněmovnu o klid!

hlasování pořadové číslo 112, které zahájím a které jsem nyní zahájil, se ptám, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů a senátorek. Kdo je proti tomu? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 161 poslance pro 142, proti 1. Jako tradičně jsme umožnili našim kolegům z horní komory vystoupit v tomto jednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP