(18.40 hodin)

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je načten do systému pod číslem 1397. Týká se třetího čtení. Doufám, že schválíme dobu mezi druhým a třetím čtením 14 dnů, resp. 7 dnů, tak dávám na zvážení Sněmovně, jestli bychom to třetí čtení, kde máme fixně stanovenou dobu středa a pátek dopoledne, nerozšířili o odpoledne středa. Je to § 95a.

Já jsem v podvýboru dával pozměňovací návrh širší, abychom to rozšířili na více dnů, to se nesetkalo se souhlasem. Bylo mi naznačeno, že pokud by se to týkalo jen části některého dne, tak by to možná prošlo. Takže to dávám na zvážení. Děkuji za pozornost a děkuji za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Uhlíkovi. Nyní v podrobné rozpravě paní poslankyně Radka Maxová, připraví se pan kolega Ludvík Hovorka. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji. Kolegyně Jermanová mě požádala, abych se jejím jménem přihlásila k pozměňovacím návrhům pod číslem 641, 1145 a 1253.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka a pak v novém pořadí pan poslanec Komárek.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si dovolil předložit jeden pozměňovací návrh, poměrně stručný. Já ho tady přečtu. Vkládá se nový novelizační bod: V § 48 odst. 9 zní: "Nasvědčují-li skutečnosti zjištěné vyšetřovací komisí, že byl spáchán trestný čin, vyšetřovací komise oznámí takovou skutečnost orgánům činným v trestním řízení."

Krátké zdůvodnění, a to jen z toho důvodu, že v současné době tam byla pouze možnost, že může oznámit. Já pokládám za důležité, že pokud poslanci seznají, že byl skutečně spáchán trestný čin, tak by toto mělo být automaticky oznámeno orgánům činným v trestním řízení. Myslím si, že to může zkvalitnit činnost a především výsledky vyšetřovacích komisí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní v novém pořadí pan poslanec Martin Komárek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Já si velice vážím kolegy Marka Bendy a chápu, že jeho námitka o té Ústavě je relevantní. Čili já se k těm pozměňovacím návrhům nepřihlásím a nenačtu je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Teď je obnovené pořadí paní kolegyně Jermanové, která tady není, takže paní kolegyně Maxová ten návrh za ni předložila v podrobné rozpravě. Tím jsem vyčerpal všechny přihlášky v podrobné rozpravě. Pan kolega Schwarz do podrobné rozpravy, já jsem ji ještě neukončil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Moje štěstí, pane předsedající. Děkuji. Kolegyně, kolegové, měl bych ještě jeden návrh, abychom zkrátili na 48 hodin projednávání mezi druhým a třetím čtením. To je můj návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jde o procedurální návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Budeme ho hlasovat bez rozpravy. Ale samozřejmě musím dát zpravodaji slovo, pokud se přihlásí. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Benda: Moc se omlouvám, ale rád bych, abychom všichni dodržovali pravidla této Sněmovny. Za prvé tedy všichni ti, co přednášeli návrhy, které jenom vložili do systému, tak je předsedajícímu a mně měli odevzdat, ale dobře, najdu si je. Ale zkrátit na 48 hodin je pouze na návrh navrhovatelů, nikoli kteréhokoliv poslance ve Sněmovně. Takže se obávám, že tento návrh pana kolegy Schwarze nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pan poslanec Faltýnek jako předseda klubu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, já jsem jeden z navrhovatelů, čili navrhuji, ale mám pocit, že i kolega Schwarz, zkrácení na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V tomto ohledu se ještě podívám, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan zástupce navrhovatelů ne, pan poslanec Marek Benda také ne.

 

K hlasování máme pouze jeden návrh, a to je zkrácení lhůty k projednání na 48 hodin. Já jsem zagongoval, aby se ti, kteří odešli, mohli vrátit.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 107. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání na 48 hodin? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 107, z přítomných 163 pro 64, proti 29. Návrh nebyl přijat. Bude tedy lhůta pro třetí čtení shodná se zákonem.

 

Ještě kontrola hlasování, abychom dodrželi náš termín bezprostředně. Hlásí se pan kolega Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Stalo se to mně. Jak bylo vidět hlasoval jsem pro návrh, na výsledcích hlasování mám zdržel se, takže zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid. Pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák se ohradil proti elektronickému zápisu o výsledku hlasování. O jeho námitce budeme hlasovat. Já vás nyní všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými hlasovacími kartami.

 

O námitce pana předsedy Sklenáka rozhodneme v hlasování pořadové číslo 108, které jsem zahájil, protože se ustálil počet přítomných. Kdo je pro námitku? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 108. Z přítomných 143 pro 118, proti 1, návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením tisku 26.

Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 109, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 109. Z přítomných 144 pro 77, proti 29, návrh byl přijat. Lhůta k projednání sněmovního tisku 26 byla zkrácena na 48 hodin.

 

Ještě než začnu další bod, hlásí se pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pro pana poslance Komárka: Teď jste viděl, jaké je to jednací řád na zkoušku. Vy jste tady dnes několikrát vystupoval, vykládal jste, jak to bude hezké, jak to bude efektivní. V tomto návrhu zákona vy jste také předkladatel. Ale ta politická dohoda je, že bude časový interval mezi druhým a třetím čtením 14 dnů. U toho nám pořád kážete, jak máme být rozumní a vstřícní, a hned vteřinu poté hlasujete o zkrácení na 48 hodin. Takže příště, až budete mluvit o tom na zkoušku, tak se nejdřív podle toho řiďte vy sami, a pak mistrujte nás! Děkuji. (Potlesk z lavic poslanců za ODS.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP