(18.20 hodin)
(pokračuje Komárek)

Možná bylo správné, že si opozice vynutila to, že byla přijata k projednávání služebního zákona. Já myslím, že takové zákony se skutečně mají projednávat společně. Ale myslím si, že je absurdní a zákonodárce určitě neměl na mysli, aby dva poslanecké kluby - tedy řekněme dvacet poslanců mohlo zcela a navždy blokovat schvalování zákonů ve třetím čtení za pomoci přestávek. To je jenom zvykové právo. Jednací řád je napsán tak, že by nemusel být přijat nikdy žádný zákon v dějinách České republiky, pokud by opozice na tom právu trvala.

Čili navrhuji v § 54.4 vypustit poslední větu: "O návrhu na zařazení třetího čtení na jiné jednací dny nemůže Sněmovna hlasovat, vznesou-li proti němu námitku dva poslanecké kluby."

Dále bych rád omezil takzvané přednostní právo, které považuji za něco, co bývá skutečně zneužíváno k osobním útokům. Bývá to zneužíváno k politickým proklamacím, ačkoliv jsem si jist, že zákonodárci, kteří toto přednostní právo zahrnuli do jednacího řádu, měli skutečně na mysli to, aby členové vlády, předsedové stran a klubů vystupovali za své resorty, případně za vládu, případně za své kluby a strany.

Proto navrhuji § 67 nahradit zněním: "Kdykoliv o to v rozpravě požádají, nejvýše však dvakrát na deset minut, udělí se v rozpravě slovo: a) členovi vlády, b) předsedovi a místopředsedovi Sněmovny, c) předsedovi poslaneckého klubu, d) poslanci, který je předsedou politické strany nebo politického hnutí, k nimž příslušejí poslanci, kteří jsou příslušníci poslaneckého klubu ustanoveného na začátku volebního období."

Navrhuji nový § 68: "Prezidentovi se udělí slovo, kdykoliv o to požádá, tedy i mimo rozpravu, a to na neomezenou dobu." Kterýmžto pádem paragrafy od bývalého § 68 až do konce budou o jednu cifru vyšší, tedy 69 a dál.

Smyslem tohoto návrhu je, aby nemohli vystupovat takzvaně přednostněprávní řečníci mimo rozpravu a víceméně vytvářet schůze, které vlastně nejsou schůzemi, předvést svoje návrhy, svoje politické proklamace zcela mimo pořad schůze. Já myslím, že správné je, aby se schůze řídila svým pořadem, a nikoliv tím, jak si někdo chce vystoupit. Přitom bych zachoval toto přednostní právo, ale v rozpravě.

Děkuji za pozornost. V podrobné rozpravě se k tomuto návrhu přihlásím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, domnívám se, že je vhodné, aby znovu zaznělo to, co jsme s panem kolegou Stanjurou řekli kolegům z ostatních poslaneckých klubů, když jsme uzavírali onu dnes již historickou dohodu o služebním zákoně. Řekli jsme, že instrument, který jsme zvolili, chápeme jako naprosto výjimečný a že jsme ho použili jenom pro ten případ, kdy jsme měli pocit, že je skutečně ohrožena demokratická správa země. Že v žádném případě nehrozí, že bychom ho použili na běžné zákony, i když s nimi budeme tisíckrát nesouhlasit. A znovu ujišťuji, že jsme připraveni se tak chovat. Řekli jsme, že tento instrument oživíme jenom v jednom jediném případě, kdyby se někdo snažil zejména v zákoně o jednacím řádu omezit prostor a práva opozice.

Já znovu opakuji, že ta slova platí. Možná mi zase třeba pan ministr Dienstbier řekne, že jsem vyděrač, ale myslím si, že je fér říkat ty věci dopředu. Jestli tohle zkusíte, tak ten legislativní proces zablokujeme. Prosím, berte to na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi i za dodržení času. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Mám prosbu k panu kolegovi Komárkovi, jestli by zvážil v podrobné rozpravě, jestli chce tento návrh, který tady přednesl, podat. Je to zase věc, o které se mluvilo. Aby ten návrh byl férový a pro všechny, musel byste nejprve podat novelu Ústavy. Protože Ústava říká ve svém článku 38: "Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá." Pak jenom jednací řád kopíroval, že toto právo, které mají všichni členové vlády, je dáno také zlomku představitelů opozice - předsedům poslaneckých klubů a předsedům politických stran. Pokud ho seberete jenom opozici a z Ústavy těmto členům vlády zůstává, tak říkám, že to fakt není úplně fér postup, a nezatěžujte tím tuto novelu jednacího řádu. Případně to přineste celé znovu i s novelou Ústavy, pak se o tom můžeme bavit. Dokud to tak nebude, pak to vidím jenom jako snahu většiny umlčet menšinu, a tam se musím bránit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Bendovi za dodržení času. Jinak by samozřejmě musel být takový návrh, jak správně zpravodaj upozornil, nehlasovatelný.

Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, poté pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já bych poprosil pana kolegu Komárka, aby tyto svoje návrhy stáhl. Já jsem si vás vždycky vážil, ale to, co tady skutečně poslední dobou předvádíte... Existuje nějaká Ústava. Existují nějaké pilíře demokracie. Jak by pan Komárek a někteří další, nebudu mluvit o paní Jermanové, není tady, nebylo by to fér, jak si vůbec představujete, že tedy bude fungovat demokracie? Skutečně teď máte hodně preferencí, lidi vám i věří, ale to samozřejmě nebude donekonečna, protože každý s prominutím blbec se podívá na D1, když tam pojede, a stačí mu to beze slov. Vy tady zablokujete, aby se o tom povídalo. Jakým způsobem? Kdo bude určovat, kdo bude ta pomazaná hlava, které body sem pustí, nebo nepustí? Ani zástupci politických stran, které dostaly mandát, tak tady budou mít pásku na ústech, nebudou moci mluvit. Od řady lidí bych čekal, že budou útočit a faulovat demokracii, ale že zrovna po necelém roce ve Sněmovně to tady dělá pan kolega Komárek, který se točil kolem politiky, velice jsem si vážil jeho práce, tak to, co tady teď předvádí, to mi opravdu zůstává rozum stát. Skutečně ho vyzývám, aby tyto návrhy stáhl a neřadil se v tomto případě po bok paní Jermanové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Laudátovi. Zatím byl návrh jenom řečen, nebyl v podrobné rozpravě přednesen. Pan kolega Schwarz s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem rád, že pan kolega Laudát prostřednictvím vás mluvil z praxe, že voliči se přesvědčili, koukli se už v minulosti na D1 a je to tak, jak to je.

A teď trošku vážně. Prosím vás, za nás vystoupil, opakuji to, zvláště jsem se přesvědčil, že to musím zopakovat kvůli panu předsedovi Kalouskovi, on tu zase není, náš zástupce. Pan Kubíček tady řekl, a já to zopakuji ještě jednou, poděkoval za ústavněprávní výbor, za jednání v ústavněprávním výboru, kde jsme se napříč spektrem domluvili, co je náš návrh ústavněprávního výboru. A to, že náš kolega si tady předkládá svoje návrhy, tak každý poslanec se k tomu pak postaví sám. Ale bylo by škoda zmařit návrhy, které prošly ústavněprávním výborem, kde konsensus byl, a tyto návrhy pomohou. Prosím vás, nezapomeňte na to. Vystoupení kolegy Kubíčka už tady bylo. To bylo vystoupení za náš klub ANO. To, že někdo dává další návrhy, ať si je prosím dává. Od toho je to jeho právo. Chtěl bych, abychom to nezametli pod koberec, to, co prošlo ústavněprávním výborem. Děkuji. (Slabý potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Ještě další faktická poznámka pana kolegy Miholy. Prosím, pane poslanče, máte slovo také k faktické poznámce. S úspěchem zjišťuji, že všichni dodržují čas. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP