(17.10 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Ano, přesně tak. Děkuji. Tím, že pan ministr vystoupil, tak mi ještě umožnil vystoupit také, čímž mu děkuji. Když říkáte, pane ministře, osmnáct měsíců - nezlobte se, ale osmnáct měsíců, tedy rok a půl na implementaci? To je opravdu příšerně dlouhá doba. To každá instituce v České republice, a to si mohu vymyslet ty nejhorší, někde zcela schované, musí takovouhle záležitost zvládnout levou zadní. To byste měli být schopni do půl roku zvládnout, implementaci takovýchto věcí. Pokud byste o to stáli. Takhle to bude stát neúměrně mnoho peněz. Je spousta byrokracie kolem toho a věřte mi, že ten problém jenom odkládáte, nikoli ho řešíte.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, dnes již potřetí se ptám, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Děkuji, takže potřetí končím obecnou rozpravu. Pakliže není zájem o závěrečná slova, zahajuji rozpravu podrobnou. A tady poprosím pana zpravodaje, musím bazírovat na tom, aby návrh zopakoval v rozpravě podrobné. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Ještě jednou navrhuji zkrácení lhůty mezi druhý a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych se chtěl v podrobné rozpravě přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod sněmovním dokumentem číslo 1412. Je to ten, který navrhuje z toho (nesrozumitelné) vystoupit estékáčko.

Nedá mi to, abych neřekl aspoň tři věty komentáře. Pan ministr vlastně řekl, že stát a ministerstvo všechno zvládly a že ten odklad dělaly kvůli tomu, že to nestihly stanice technické kontroly. Takhle jste to tady řekl. Já tomu prostě nevěřím. Možná to některé nestihly, ale i ty stanice technické kontroly jistě ten zákon sledovaly, když byl v legislativním procesu, že mají 18 měsíců. A vy říkáte, že za 12 už bude úplně v pohodě. Tak uvidíme, jestli náhodou za pár měsíců tady nebude další návrh na prodloužení. Nicméně podle mne není fér ten odklad svádět na ty, kteří provozují stanice technické kontroly, a svádět selhání Ministerstva dopravy na ty, kteří postupují podle zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nevidím žádnou žádost, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra či pana zpravodaje. Není zájem.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana zpravodaje na zkrácení lhůty na 48 hodin mezi druhým a třetím čtením. Přivolám naše kolegy z předsálí. Ještě než přijdou, přednesu omluvu: paní poslankyně Olga Havlová se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny mezi 18. a 22.45 hodin.

 

Zahajuji hlasování na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 105, přihlášeno 148 poslanců, pro 71, proti 7, návrh nebyl přijat.

 

Protože návrh nebyl přijat, končím druhé čtení návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat je bod číslo

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 212/ - druhé čtení

Z pověření vlády se na předložený návrh a na hnojiva už těší pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaný vládní návrh obsahuje pouze jednu změnu zákona o hnojivech, která je však pro praktickou aplikaci tohoto zákona nezbytná. Navrhuje se zrušit ustanovení, podle kterého Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zruší rozhodnutí o registraci hnojiva, resp. pomocné půdní látky nebo pomocného rostlinného přípravku, pokud tato pomocná půdní látka nebo pomocný rostlinný přípravek obsahuje účinnou látku přípravku na ochranu rostlin. Záměrem je odstranit právní nejistotu držitelů registrací dotčených výrobků, kterou toto ustanovení vytržené z kontextu celého zákona způsobuje.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 10. schůzi dne 24. června 2014. V rámci jeho projednávání nebyl přijat žádný pozměňovací návrh. Doporučuji proto schválení tohoto vládního návrhu zákona v předloženém znění.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Spíše nepozornost, bohužel, pane ministře. Poprosím Sněmovnu o klid.

Návrh jsme ve druhém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 212/1. Já nyní prosím zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Jana Volného - kterého ale nevidím. Pan poslanec Volný se hledá, snad ho najdeme.

 

Budeme patrně hlasovat o změně zpravodaje, protože pan Volný není přítomen. Navrhuji Sněmovně, abychom bleskově hlasovali o změně zpravodaje na paní poslankyni Balaštíkovou.

Zahajuji hlasování o změně zpravodaje k tomuto tisku z pana poslance Volného na paní poslankyni Balaštíkovou.

Je to hlasování pořadové číslo 106, přihlášeno 150 poslankyň a poslanců, pro 107. Tento návrh byl přijat.

 

Zpravodaj zemědělského výboru nám zkrásněl a já prosím, aby paní poslankyně Balaštíková se ujala slova.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové, já bych vám přednesla usnesení zemědělského výboru číslo 44 ze dne 24. června 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů. Usnesení zemědělského výboru je z 10. schůze ze dne 24. června 2014.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově náměstka ministra zemědělství pana Šnejdrly, zpravodajské zprávě poslance pana Volného a po rozpravě:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk číslo 212, schválit,

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny,

III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP