(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Krákorovi za jeho pozměňovací návrhy. Dále je přihlášen do podrobné rozpravy pan navrhovatel, pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Dovoluji si navrhnout, abychom zkrátili lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Eviduji tento návrh. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych vaším prostřednictvím chtěl požádat pana poslance Krákoru, jestli by nemohl krátce zdůvodnit ten návrh, protože v obecné rozpravě k tomu nic nezaznělo, jenom abychom věděli. Podporujete zrušení smluvních platů, nebo podporujete zachování smluvních platů? Z toho jsem to opravdu nepoznal. Není to nic ironického, takže poprosím. Vidím, že už jdete, budu moc rád, když nám to vysvětlíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Krákora je evidentní džentlmen, takže vám rád vyhoví a odpoví, pane poslanče Stanjuro. Prosím, pane poslanče Krákoro, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Zdravotnictví je, pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, určitý specifický nepřetržitý pracovní proces, kde někdy nemůžeme lékaře a další zdravotnické pracovníky odměnit. Zrušením smluvních platů se dostáváme do prekérní situace, kdy my navrhujeme, aby součet příplatků, protože někdy součet příplatků, může jich být několik, je rizikový, za noční práci, přesčasovou práci, za práci v sobotu a neděli, tak aby eventuálně mohl dosáhnout součet těchto příplatků výše smluvního platu. A neodporoval zákonu o smluvním platu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Snad je toto vysvětlení dostatečné.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já tomu teda rozumím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Krákorovi. Pan poslanec Stanjura se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Je to celkový úhrn příspěvků, aby mohl dosáhnout až k výši smluvního platu, který vlastně bude zrušen, protože jinak nemůžeme zdravotnické pracovníky odměnit, jako spravedlivě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Krákorovi. Prosím, slovo má pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak na jedné straně říkáme - nebo říkáte, kteří to chcete podpořit, zrušíme smluvní platy, a na druhé straně to nahradíme něčím jiným, aby ta výše zůstala stejná. Rozumím tomu dobře? Mně to nevadí, ale pak proč je rušíme, že jo? A proč to děláme tak, že něco zrušíme a hned to nahrazujeme něčím jiným a ještě se tomu říká jinak. Nic proti tomu, já s těmi důvody pro odměňování souhlasím, které jste říkal, já bych to nekritizoval. Spíš si myslím, že je lepší říci u těchto profesí, že si myslíme, že má smysl smluvní plat a zachovat to než jakoby křičet: My rušíme smluvní platy, žádné nepořádky nedovolíme! A pak to jakoby v některých případech doháníme nějakým součtem příplatků. Mně připadá rozumnější a otevřenější říct: Ano, tito lidé si to zaslouží. Ti, kteří s nimi ty smlouvy podepisují, mají mít volnost, a když jsou kvalitní, tak jim dáme dobré platy. Já s tím nemám žádný problém. Mně se spíš nelíbí ten systém, kdy to jakoby ruším a současně to trošku jakoby oklikou nazývám jinak, ale záměr je jasný: zachovat těm, kteří si to zaslouží, platy, které mají dneska. Nic proti. Jenom si myslím, že ta metoda není úplně dobře. Že jsme to mohli nechat tak, jak to je, a nemuseli jsme to takhle složitě a komplikovaně vysvětlit. Ale je pravda, že na druhé straně bychom nemohli, nebo někteří z nás by nemohli říkat: my jsme ti, kteří zrušili smluvní platy, nepořádek už nebude. Tomu já rozumím, jenom si myslím, že je průhlednější říct: v těchto případech nebo v těchto profesích si myslíme, že ta možnost má existovat.

Děkuji za vysvětlení, už je mi to jasné. (Poslanec Krákora před řečnickým pultem souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi za jeho názor, na který má jistě právo, stejně tak jako pan poslanec Krákora má právo podat jakýkoliv pozměňovací návrh.

S další přihláškou do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jestli jsem tomu správně rozuměl - ještě směrem k panu poslanci Krákorovi - podpoří případně poslanecký klub sociální demokracie, abychom se s těmi tabulkovými platy ve zdravotnictví už do budoucna vypořádali? Protože všichni víme, že tam, kde existují akciové společnosti, v případě, že zřizují kraje nemocnice, anebo kde existují eseróčka, ty nemocnice fungují, jsou pevně zasmluvněny s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, a na trhu práce je evidentní, že některé typy aprobací chybí a je třeba ty lidi více zaplatit a vymykají se těm centrálním státním tabulkám, za sebe řeknu hloupým a obráceně. V případě středních Čech to nebyl problém, protože tam byly nemocnice - nebo z nich vznikly akciové společnosti, a tam zkrátka pokud ředitel nemůže na nějakou aprobaci dosáhnout, je schopen toho dotyčného člověka s dobrou aprobací oslovit a dát mu vyšší plat, než umožňují tabulky.

Já za tuhle informaci děkuji, protože si myslím, že to je správná cesta i ve zdravotnictví. Prostě má být odměňována kvalita, a není-li někdo na trhu práce dosažitelný za podmínek, které jsou určeny státními tabulkami, pak státní tabulky se míjejí smyslem. A pak v podstatě poukazujete na věc, že je to neúčinné, a všichni to stejně nějak obcházejí. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není-li tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana zpravodaje, případně pana navrhovatele na závěrečná slova. Ta nejsou. Neeviduji žádný návrh na vrácení návrhu zákona k novému projednání, nicméně návrh pana předkladatele, pana poslance Sklenáka, na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Eviduji žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin, jak jej navrhl pan poslanec Sklenák. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 104. Přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 11. Návrh byl přijat. Lhůta byla zkrácena na 48 hodin a já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 258/ - druhé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali ve čtvrtek 18. září, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal z pověření vlády ministr dopravy Antonín Prachař a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Šidlo. Připomínám, že usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 258/1.

Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. V tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku do obecné rozpravy, ptám se tedy, kdo se hlásí do obecné rozpravy, a vidím pana poslance Zbyňka Stanjuru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych navázal na své čtvrteční večerní vystoupení a položil několik dotazů panu ministru dopravy. V té důvodové zprávě se píše velmi stručně, asi na třech řádcích, zjednodušeně, že Ministerstvo dopravy nestíhá, když to takhle přeložím, je to napsané jinými slovy. A já bych naši pozornost upřel jenom k jedné z těch tří věcí, a jak už jsem říkal v úterý nebo ve čtvrtek večer, že u espézetek na přání je mi to úplně jedno, i kdyby to vypadlo ze zákona mně by to vůbec nevadilo, takže tam ten odklad je bezproblémový. Ale u stanic technické kontroly je napsáno tak kulantně, že vyhodnocením, zkušenostmi (nesrozumitelné) se ukázalo, že by něco mohlo způsobit nějaké problémy.

A teď ty konkrétní dotazy, pokud Ministerstvo dopravy ty informace má. Já myslím, že by mít mohlo, protože za prvé je to regulovaný trh. Nevím, jestli to všichni víte, ale zřídit stanici technické kontroly není tak jednoduché a myslím, že to všichni úplně nevědí. Spíš si myslím, že právě ten návrh, který chtěl zpřísnit podmínky, mohl na jedné straně vést k většímu otevření trhu, protože pokud dáte přísnější podmínky a důraz na kvalitu, tak pak to nemusíte úplně regulovat a zákazník si sám vybere, kdo tu službu poskytovat může, či nemůže. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP