(16.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Dále bychom přešli k tiskům pana ministra Němečka. Jako 11. bod je požadavek na zařazení sněmovního tisku 87.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 90, které jsem zahájil. Jedná se o zákon o zdravotnických prostředcích. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 90, z přítomných 165 pro 119, proti 12. Návrh byl přijat a máme 11. pevně zařazený bod.

 

Jako bod číslo 12 je navržen tisk 259.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 91 a ptám se, kdo je pro to, aby byl zařazen jako 12. bod zákon o léčivech. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 91, z přítomných 165 pro 112, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Hlasování pořadové číslo 92, které jsem zahájil - ptám se, kdo je pro pevné zařazení tisku 260 o veřejném zdravotním pojištění jako 13. bodu zítřejšího jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 92, z přítomných 165 pro 103, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Máme 13 pevně zařazených bodů. Můžeme pokračovat.

 

Máme tu sněmovní tisk 203 pana ministra Chovance, hlasování pořadové číslo 93, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 93, z přítomných 165 pro 86, proti 12. I tento bod byl pevně zařazen.

 

Budeme hlasovat o bodu číslo 13. Jde o sněmovní tisk 135.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 94. Ptám se, kdo je pro 14. bod, zákon o elektronických komunikacích. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 94, z přítomných 165 pro 108. Jako 15. bod máme zákon o elektronických komunikacích.

 

Máme před sebou poslední hlasování o pevně zařazených bodech ve třetích čteních, je to tisk 213.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 95. Jde o zákon o prekurzorech výbušnin pana ministra Mládka. Kdo je pro pevné zařazení bodu? Kdo je proti pevnému zařazení? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 95, z přítomných 165 pro 107, proti 12. I tento bod byl pevně zařazen.

 

Rozhodli jsme o šestnácti bodech pevně zařazených ve třetím čtení na zítřejší jednací den. (Nesrozumitelná poznámka ze sálu.) Ne, šestnácti, protože tam je pan ministr Chovanec ještě v zařazení mimo písemný podklad. Ano?

Dále po bloku třetích čtení bychom pevně zařazovali zákony v prvním čtení.

 

Jako první po bloku třetích čtení by byla novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, sněmovní tisk 307.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 96. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 96, z přítomných 165 pro 100, proti 26. Po bloku třetích čtení zahajujeme tiskem číslo 307.

 

Další pevně zařazený bod by byl sněmovní tisk 296.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 97, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Jde o novelu zákona o zaměstnanosti. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 97, z přítomných 165 pro 101, proti 10. I tento bod byl pevně zařazen.

 

Jako třetí bod po třetích čteních v bloku prvních čtení zítra odpoledne novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 98 a ptám se, kdo je pro takto pevné zařazení sněmovního tisku 298. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 98, z přítomných 165 pro 112, proti 14. Pevně jsme zařadili zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

 

Dále je tady navržen jako čtvrtý bod sněmovní tisk 237.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 99 a ptám se, kdo je pro pevné zařazení novely zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 99, z přítomných 165 pro 116, proti 11. Zařadili jsme tedy jako 20. pevně zařazený bod sněmovní tisk 237.

 

Již zařazený bod číslo 30, sněmovní tisk 144, je požadavek, abychom ho zařadili - dívám se, ano, ještě jsme o tom nehlasovali. Čili v podstatě jako 21. pevně zařazený bod je tisk číslo 144.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 100 a ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 100, z přítomných 165 pro 98, proti 30. I tisk číslo 144 je pevně zařazen.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o dalším návrhu na rozšíření schůze, a to o návrhu pana poslance Votavy, abychom zařadili na zítřejší jednání jako 22. bod harmonogram státního rozpočtu. Jde o tisk 125, čili je to už bod, který je ve schůzi, ale že by byl 22. bodem této schůze.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 101 a ptám se, kdo je pro rozhodnutí o harmonogramu o státním rozpočtu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 101, z přítomných 165 pro 122 poslanců. I tento bod byl pevně zařazen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP