(14.10 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chápu, že je sice předvolební čas, ale dospěl jsem k názoru, že situace v resortu dopravy je natolik tristní, že si vám dovoluji navrhnout, aby na tomto jednání Sněmovny, a pokud bude ochota, tak dejme tomu příští týden v úterý jako první bod, anebo pokud předseda Sklenák řekne, že v jiný čas, je mně to jedno, se projednal skutečně tento bod, to znamená současná situace v resortu dopravy.

Dovoluji si krátké zdůvodnění. Ministr dopravy Antonín Prachař zdědil resort ve složité situaci. Po téměř osmi měsících jeho řízení se však ukazuje - pane místopředsedo, myslíte, že byste zjednal klid? Děkuji. (Předsedající nereaguje.) Že nejenže nevyřešil žádný ze starých problémů, což bych mu nevyčítal, ale vrší chyby, které generují zcela viditelnou krizi resortu. Přitom se jedná o obor, ve kterém je většina procesů dávno sofistikovaných, vývoj je velice konzistentní a konzervativní, nadnárodní charakter dopravní problematiky umožňuje čerpat zkušenosti odjinud, umožňuje obracet se o pomoc a radu k mezinárodním autoritám.

Řízení resortu je tedy zejména o manažerských schopnostech nejen ministra, ale i managementu podřízených organizací a o systémových nastaveních řídicích procesů včetně profesionální personální politiky. Prvních téměř osm měsíců však ukazuje, že předseda hnuti ANO Andrej Babiš ve své personální volbě rozhodně neměl šťastnou ruku, nebo do hry vstupují jiné zájmy, o kterých mně není nic známo, ale se kterými by Sněmovna rozhodně měla být seznámena.

Za stav katastrofy považuji situaci, v níž se nachází Ministerstvem dopravy řízená organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Po nástupu pana ministra se nejen situace nezlepšila, ale podle některých indicií se ještě významně zhoršila.

1. Místo průhledného zadávání zakázek se situace zhoršila. Narůstá počet zadání v režimu oslovení vybraných firem, jsou oslovovány tři místo původních pěti firem, zakázky jsou zadávány pofidérním firmám s jedním zaměstnancem nebo firmám bez náležitých referencí. Soutěže jsou zřejmě z důvodu chybných zadání a průběhu rušeny a následně znovu vypisovány. Zde bych zmínil například otázku, která byla i medializována - Pisárecký tunel, zakázky pražským vinařským firmám na sekání trávy apod. Jsou to veřejně dostupné situace, předpokládám, že Andrejem Babišem vlastněné tiskoviny, média, mluví pravdu.

2. Veřejností sledovaná rekonstrukce dálnice D1 se vrací ke starým kritizovaným negativním jevům. Po složitých uzavírkách nikdo v místě dopravních omezení nepracuje, viz například čerstvě úsek u Zruče nad Sázavou. Dodavatelské termíny nejsou dodržovány, či dokonce jsou přenášeny důsledky neplnění smluv z dodavatele na investora.

K tomu bych krátce řekl vysvětlení. Myslím si, že každý, koho postihne ta smůla, že musí jet po současné dálnici D1, vidí, jaká je tam chaotická situace, na vlastní oči. Bývalo českou specialitou, podařilo se v minulém roce zlomit diktát dodavatelů, že vlastní rekonstrukci předchází technologická pauza. Bohužel, tyto nemravnosti vůči řidičům, uživatelům dálnice, sprostoty, se vracejí v plné nahotě.

K tomu dalšímu. Jsou svévolně měněny zadávací podmínky tendru. Nechápu, z jakých důvodů, zřejmě k překvapení dodavatele, na jednom z úseků byla odložena jeho dodávka rekonstrukce druhé části úseku na příští rok. Domnívám se, že jde o hrubé porušení podmínek tendru. Přitom dodavatel, pokud je mi známo, ani nepožadoval, aby se takto k tomu přistupovalo. Zhruba ve stejné době, jenom s nepatrným zpožděním, byla zahájena i druhá fáze rekonstrukce jiných úseků, a tam klimatické změny, kterými bylo argumentováno, nevadí. Nejsem si tak jistý - a spekuluje se, zda za tím nejsou nějaké zájmy. Někdo bude muset zaplatit zvýšené ceny za zařízení, staveniště, za další náklady, za propuštění a nabírání pracovníků, pronájem techniky atd. Každý, kdo má zkušenosti s takovýmito stavbami, ví, že žádná časová prodleva není zadarmo. Navíc se domnívám, že nelze takto měnit podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. Domnívám se, že nejenom tady. A přijde mi naprosto absurdní, když hejtman Vysočiny při zjevném porušení zadávacích podmínek dokumentace a možnosti čerpání evropských dotací ještě podporuje, že je změněná technologie, materiály, které byly použity na sjezdu z dálnice D1 směrem na Jihlavu. Odmítám jakékoli časové skluzy. Škody nejenom na pověsti, na férovém vedení a chování se v souladu se zákonem je vyšší priorita než dopravní komplikace, možná posunuté o tři týdny, a ještě na komunikaci, která má - byť velice obtížné - svoje dopravní alternativy. (Odmlčení pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já samozřejmě rozumím tomu, že se vám zdá hladina hluku velmi vysoká. Požádám Sněmovnu o klid, shrnutí tedy toho bodu a zejména termín zařazení, aby ho všichni vnímali, až o něm budeme hlasovat.

 

Poslanec František Laudát: 4. Zřejmě dochází k porušování pravidel pro čerpání peněz z evropských dotací, již jsem říkal. Myslím si, že by auditoři Ministerstva financí a Ministerstva dopravy a NKÚ se měli touto záležitostí zabývat.

5. Ministerstvo dopravy zjevně nezvládá řešení situace kolem průhledného pokračování výběru na dodavatele mýtného systému. Všichni víte, nebo pamětníci, že pomalu se chýlí naplnění prvních let kontraktu, kolem kterého byly veliké spory, vyšetřovací parlamentní komise atd. atd. Dneska se dostáváme do časového skluzu. Divný výběr poradenské firmy za veliké peníze, i když resort na to má své odborné útvary, ŘSD na to má také své odborné útvary a pracovníky.

6. Ministr dopravy zjevně nezvládá personální politiku resortu. Na jedné straně se zbavil odborníků, na druhé straně přijímá lidi bez náležité praxe, reference a schopností. Něco tady padlo minulý týden o některých personálních změnách, ale kdyby nic jiného, tak se podívejte na chaotickou situaci, která dneska vládne v čele Ředitelství silnic a dálnic.

7. Ministerstvo dopravy nezvládá přípravu legislativy, kterou ministr veřejně slibuje. Musím podotknout, že v tomto není sám. Leccos bych pochopil, nicméně musím říci, že nejsem to já, kdo slibuje, jak rychle tady který zákon bude.

8. Díky ministrově aktivitě se víceméně zastavil výkup pozemků pro nové investice. Proč by v režimu, který navrhl Sněmovně, a ta ho schválila, měl někdo prodávat pozemky, když si může počkat na výhodnější ceny? Nejsem si ani jistý, i když to zatím nebylo otestováno žádnou žalobou, zda tento návrh je v souladu s evropským právem.

9. Neprobíhá systémová příprava nových investic, nevhodnými nápady pana ministra hrozí, že složitě připravované investice přijdou vniveč. Chtěl jsem se na interpelacích či kdekoli jinde zeptat pana ministra, jestli myslí vážně, že se bude měnit trasa nevybudovaných úseků pražského okruhu. Není mi jasné, co předvádí a jestli si uvědomuje, jaké časové prodlevy může způsobit na jihočeské dálnici, budějovické dálnici nebo táborské dálnici D3 na úseku obchvat Budějovic. Protože to byly dlouhé roky pracně vyjednávané takové podoby projektu, aby vůbec byly průchozí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP