(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. V rozpravě dál vystoupí pan poslanec Miroslav Opálka a připraví se pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, pane ministře, kolegyně, kolegové, jsou chvíle, kdy se svlíkají stranická trika a oblíkají regionální. Ale já si myslím, že v tomto případě ani tak nejde o to jako i o obecnou spravedlnost pomoci v rozvoji těch krajů, které na rozdíl od jiných mají větší problémy.

Moravskoslezský kraj čekal dost dlouho, než se dostalo na něj. Než se dostal na řadu a byl napojen na dálniční síť. Bohužel, jak zjišťujeme, nekvalitně a neúplně. Aby se v té věci něco pohnulo, tak bylo ustaveno i sdružení pod názvem Slezský kříž, které řeší dopravu tímto krajem jak východ - západ, tak sever - jih. V rámci těchto záměrů jak obecní samosprávy, tak kraj vykonal neuvěřitelný kus práce a teď čeká samozřejmě na pomoc toho posledního, který rozhoduje, a to je vláda resp. přes Ministerstvo dopravy.

Zažili jsme stavební ruch a jeho přerušení. Nerad na to vzpomínám, ale když jedete mezi Opavou a Ostravou, tak už tři roky projíždíte staveništěm. Nechci říci, co by to znamenalo, kdyby byla tuhá zima - tak tam asi nikdo neprojede, protože nemáte kde odhrnout sníh. A teď jde o to, abychom provázali také cestu z ostravské metropole na západ, a to samozřejmě nejenom na jedenáctku, ale také na polský přivaděč, a abychom řešili také trasu Drážďany - Žilina přes sever, což je daleko jednodušší a bližší na Prahu než přes Brno, a určitě by to ulevilo dopravě na D1.

Čili promyšleno je to velice dobře, ale tak jak se měnili ministři dopravy a jejich příslušnost k různým regionům, tak se měnily i záměry a termíny. A když chcete jednomu regionu pomoci, tak ten druhý posouváte a vlastně vytváříte si určitou vatu, protože rozpočtujete prostředky na akci, která není zcela připravená. Pak se to projeví a pak s určitou vůlí přesunete prostředky tam, kde je vám to milé.

My bychom rádi, kdyby se opravdu na nás dostalo. Z toho důvodu je i ta iniciativa obcí, krajů směrem k vládě. A nejenom k této vládě, ale i k vládám předchozím.

Já bych na vás apeloval, abyste ten problém posoudili, když všichni říkáme, že je třeba pomoci těm zaostalejším krajům, které se možná pro tuto republiku v minulosti obětovaly, vrátit jim to, co ony předávaly jiným regionům v minulosti, třeba i dávnější, a posoudili tuto odpověď opravdu ne z pohledu "já jsem z jiného regionu", ale jestli ty otázky opravdu byly zodpovězeny tak, jak zodpovězeny měly být. Čili apeluji i na pana ministra, který samozřejmě se s tou situací seznamuje za běhu - a musím říci, že intenzita jednání s jeho náměstky byla velká -, aby tomuto regionu byla věnována maximální pozornost. Zaslouží si to.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Než promluví pan poslanec František Laudát, jenom konstatuji omluvu. Paní ministryně Válková upřesnila - tak jak nejdříve podala omluvu na odpoledne, pak ji zrušila, tak se omlouvá do 10 hodin, za chvilku přijde. Pan kolega František Laudát má slovo ke svému vystoupení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, já bych na vás, pane místopředsedo, vznesl dotaz, zda omluva ministra dopravy platí pro celý den.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, platí pro celý den. Pan ministr Prachař se omlouvá na dopolední i odpolední část jednání.

 

Poslanec František Laudát: Tak to je mi velice líto. V tom případě se tady obracím na pana premiéra i na vás na všechny, abychom příští týden v nějakém termínu, mně je jedno kdy, a já se pokusím domluvit s panem Sklenákem. Nechci hrát politiku, ale situaci kolem investic Ministerstva dopravy, kolem personálních záležitostí považuji za natolik závažnou, že se domnívám, že by se tím měla zabývat Sněmovna. A skutečně říkám, nechci hrát v tomto případě politické téma. Bez ohledu na to, že pan Babiš hlásí nejenom ve volební kampani, ale i po volební kampani už téměř rok něco o podělaných dálnicích. Ale situace, pokud se týká např. rekonstrukce dálnice D1, je natolik závažná, ty věci, které se tam odehrávají, zřejmě dochází i k porušování zákona o zadávání veřejných zakázek, začíná přerůstat v jeden velký chaos, na kterém se mohou napakovat jisté podivné poradenské společnosti apod.

Pokud tady pan ministr není, tak v tom případě, já nevím, jestli budu mluvit do větru... Já jsem původně zvažoval, že budu interpelovat pana premiéra, co bude dělat se situací na Ministerstvu dopravy. Pak jsem od toho upustil, protože jsem chtěl dát nejdřív panu ministrovi dopravy šanci, aby se vyjádřil ke konkrétním věcem. Mám připraven D8 sesuv, D11 a dva nebo tři úseky na D1. Prosím, v tom případě, pokud tady není, tak skutečně nevím, jestli má smysl interpelovat do větru. Dokonce jsem chtěl nejdřív v první fázi se na něj obrátit ústními interpelacemi. Jsou to všechno věci, které nejsou z minulosti. Jsou to věci, které se týkají již jeho šéfování resortu. A já chápu, že asi hnutí ANO a vláda nezačne měnit ministry před volbami, tomu rozumím. Ale speciálně u té dopravy se obávám, že tento resort přerůstá v chaos, který je srovnatelný možná pouze s obdobím, kdy byly zastavovány stavby, kam patřila i silnice I. třídy I/11. Já jsem bohužel tenkrát - nejsem sice z Opavy, jak se ptal pan premiér, nicméně patřím k těm, kdo bere republiku jako jednu zemi, nikoliv regionálně - prosazoval a navrhoval, že se přesunovaly peníze z neúspěšné přípravy Pražského okruhu právě na část investic. A nedosáhl jsem např. u této silnice, aby NKÚ prověřil dopady Bártových kroků zrovna třeba na této komunikaci.

Takže já přijdu příští týden s návrhem, a prosím, abyste to nebrali politicky, abychom se zabývali za přítomnosti samozřejmě ministra dopravy situací na resortu dopravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Nyní vystoupí pan poslanec Václav Klučka, přihlášený do rozpravy. A máme přihlášeného ještě pana kolegu Stanjuru, který ale už řekl ve svém prvním vystoupení, že bude požadovat odmítnutí té odpovědi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP