(9.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Protože jsme odhlasovali jednání po 19. i 21. hodině, budeme se zabývat zařazením jednotlivých bodů, a to tak, že to bude bod 31, 18, 23, poté bod 9, 10, 15, 16 a 25. Můžeme hlasovat najednou nebo... (Hlasy z pléna.) Nikdo nic nenamítá, můžeme hlasovat - jednotlivě. Tak pardon, omlouvám se, budeme hlasovat tedy jednotlivě.

 

Po 18. hodině bychom začínali bodem číslo 31. Rozhodneme hlasováním číslo 32, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Jsou to správní poplatky. Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 32. Z přítomných 114 pro 107, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní máme hlasování číslo 33, kdy rozhodneme o pevném zařazení bodu číslo 18, to jsou hranice vojenských újezdů. Kdo je pro? Je to včera přerušený bod. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 33. Z přítomných 114 pro 108, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

A nyní bychom hlasovali o pevném zařazení bodů ze zdravotnictví.

První byl bod číslo 23 v hlasování číslo 34. Kdo je pro pevné zařazení bodu číslo 23? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 34. Z přítomných 114 pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zákon o léčivech, bod číslo 9. Rozhodneme v hlasování číslo 35, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pevné zařazení bodu číslo 9? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 35. Z přítomných 115 pro 112, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Veřejné zdravotní pojištění, bod číslo 10. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 36, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pevné zařazení bodu číslo 10? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 36. Z přítomných 115 pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přejdeme na bod číslo 15, což jsou pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 37. Kdo je pro pevné zařazení bodu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 37. Z přítomných 115 pro 79, proti 29. I tento návrh byl přijat.

 

Dalším pevně zařazeným bodem by měl být bod číslo 16, což je veterinární zákon, jestli se nemýlím.

Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 38, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 38. Z přítomných 116 pro 87, proti 25. I tento návrh byl přijat.

 

Poslední hlasování o pevném zařazení bodu na dnešní večer, respektive noc, je bod číslo 25. Jestli se nemýlím, je to obchodování s povolenkami.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 39 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 39. Z přítomných 116 pro 84, proti 26. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom se zabývali pevným zařazením bodů, které navrhl pan kolega Volný. Jsou to body číslo 20, 21, 22. A pevné zařazení bodů by bylo jako druhý až čtvrtý bod po prvním pevně zařazeném bodu 131. To znamená, že bychom se zabývali novelou zákona o finančním trhu, auditorech a investičních společnostech. (Poslanec Volný něco podotýká mimo mikrofon.) Pardon. Ano, po pevně zařazeném bodu 169, 167. Čili 49, 167, 168, 169, čili všechny body guvernéra Národní banky, a poté bychom se zabývali návrhy, které jsou z Ministerstva financí. Můžeme hlasovat najednou? Nikdo nenamítá.

Zahájil jsem hlasování číslo 40 a ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení bodů na pátek dopoledne po čtyřech pevně zařazených bodech? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 40. Z přítomných 116 pro 84, proti 2. Návrh byl přijat, čili budeme mít sedm pevně zařazených bodů na páteční dopoledne.

 

Na úterý odpoledne máme návrh na pevné zařazení bodů prvních čtení od Václava Votavy, a to body 35, 36, 38, 41 a 42. Můžu nechat hlasovat najednou celý blok těch návrhů? Ano.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 41, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení bodů na úterý odpoledne. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 41. Z Přítomných 116 pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat a úterní odpoledne začneme těmito pěti zařazenými body.

 

Pan místopředseda Bartošek navrhl pevně zařadit body na úterý odpoledne, tedy po těchto pěti zařazených bodech ještě bod 156 a 157. Rozumím tomu správně? Můžeme hlasovat najednou? Nikdo nic nenamítá?

Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 42, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení bodu na úterý odpoledne. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 42. Z přítomných 116 pro 88, proti 2.

 

Omlouvám se Poslanecké sněmovně, řekl jsem jenom dva body, ale byl tam ještě bod číslo 32, který by byl zařazen. Musíme tedy hlasovat samostatně vzhledem k tomu, že nebyl uveden v tom mém vystoupení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 43 a ptám se, kdo je pro pevné zařazení bodu číslo 32 jako osmý bod úterního odpoledne. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 43. Z přítomných 116 pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které se týkají pořadu schůze, a budeme projednávat odpovědi na písemné interpelace, se kterými nevyslovili poslanci souhlas.

Ještě předtím mi dovolte, abych konstatoval omluvy, které byly doručeny až dnes ráno předsedovi Sněmovny. Nejdříve omluva pana ministra Daniela Hermana z dnešní schůze od 10 hodin. Poté paní ministryně Michaela Marksová na dopoledním jednání, čili bude přítomna na interpelacích. Pan ministr Svatopluk Němeček z odpoledního jednání do 18 hodin, tedy nebude na interpelacích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP