(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan místopředseda Poslanecké sněmovny má slovo. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Také žádám o zařazení na 23. 9. tří bodů. Jedná se o bod číslo 32, zákon o hnojivech, číslo 156, informace o realizaci protipovodňových opatření, a 157, zprávu o stavu zemědělství. Je to z důvodu nabitého programu ministra zemědělství, takže aby byl u těchto bodů přítomen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím ještě na kdy?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Na úterý ráno, případně po již pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Úterý ráno - ale úterý od 14. hodiny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě od 14. hodiny, správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No dobře. Tak máme tady na úterý první čtení, musíme tedy rozhodnout.

Pan předseda klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kromě toho, že pro někoho je ráno ještě ve čtrnáct, což nevadí, každý má jiný denní rytmus.

Chtěl bych požádat vedení Sněmovny, abychom přestali organizovat grémia. My se tady ženeme, například v úterý v 9.30, debatujeme o tom, jak bude program, a každý den je to úplně jinak. Nic proti, jsou to legitimní návrhy, ale naprosto zbytečně se setkáváme. Řekli jsme si, co bude kdy. Já tomu rozumím, že dojde k nějakému časovému posunu nebo ministrovi se to nehodí. Ale těch návrhů zaznělo dneska - kolik bodů? Patnáct, dvacet? A to jsme třetí den schůze. Včera jich bylo taky patnáct, dvacet. Nevím, kolik jich bude zítra. Říkám, je to legitimní, podrobíme to hlasování, a dokonce pro naprostou většinu těch změn budu hlasovat. Nijak je nezpochybňuji. Ale považuji za naprosto zbytečné, abychom se scházeli, abych já třeba jel 400 kilometrů o tři hodiny dřív, když pak stejně z toho nic neplatí.

Takže když zrušíte jednání politického grémia Poslanecké sněmovny, já jako předseda opozičního klubu nebudu nic namítat, protože zbytečná schůze je fakt k ničemu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Nyní pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jen dvě poznámky. Samozřejmě vzhledem k průběhu schůze, která byla v úterý, kdy jsme projednali jeden bod a bylo tam pevně zařazeno několik dalších bodů, tak vznikla skutečně potřeba ty body zařadit znovu. To je poznámka číslo jedna.

A poznámka číslo dva. Na tom, co jsem načítal, jsem se včera večer domlouval i se zástupkyní vašeho klubu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nechci se vracet do úterní debaty, kdo zdržoval. My jsme to určitě nebyli. Nebyli jsme to my, kteří přerušovali 15. schůzi a navrhli na úterek 18. hodinu. Tím pádem jsme v úterý už dopředu přišli minimálně o jednu jednací hodinu, to je jedno. Já jsem neříkal, že ty změny nebyly včera domluveny. Já jsem jenom požádal, abychom se nescházeli na grémiu. To jsou dvě různé věci. Říkal jsem, že pro ty změny budu dokonce hlasovat. Takže jenom říkám, že když pořádáme zbytečné schůze, tak je raději rušme. Ušetříme čas na něco jiného. Nic jiného jsem neříkal, nijak jsem nekritizoval jednotlivé návrhy. A uvidíte na sjetinách, že je podpořím. Není to opravdu útok na ty dnešní návrhy. Spíš zase jestli bude na úterý ten příští týden svoláno grémium Poslanecké sněmovny, kde si řekneme, jaký je stav, abychom to pak v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek změnili. To považuji pro nás pro všechny za zbytečnou schůzi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že je nadbytečné diskutovat o jednotlivých návrzích. Vyřešíme je hlasováním.

 

První hlasování, které musíme absolvovat, je, jestli Sněmovna souhlasí s návrhem předsedy klubu sociální demokracie Romana Sklenáka, že budeme dnes jednat meritorně i po 19. i po 21. hodině o zákonech. Já vás ještě odhlásím všechny. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Toto rozhodnutí bude hlasování pořadové číslo 24, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 24. Z přítomných 110 pro 93, proti 10. Návrh byl přijat. Budeme tedy jednat po 19. i 21. hodině programem, který začne v 18 hodin po dokončení ústních interpelací.

 

Nyní, pokud nikdo nic nenamítá, rozhodneme o vyřazení bodů 106 a následujícího bodu 117, tak jak je předložil pan kolega Sklenák, jedním hlasováním. Nebo chcete jednotlivě? Ne, můžeme tedy najednou? (Hlasy z pléna: Jednotlivě.) Jednotlivě, tak dobře, jestli jsem si správně zaznamenal.

 

Jednotlivě hlasováním - 106, jurisdikce imunity.

Zahájil jsem hlasování 25. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu? Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 113, pro 113, proti nikdo Návrh byl přijat.

 

Vyřazení bodu 109, tisk 211.

Kdo je pro? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 26. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 26. Z přítomných 113 pro 103, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o vyřazení bodu 111.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 27 a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 27. Z přítomných 113 pro 107, proti 2. I tento návrh byl přijat.

 

Budeme se nyní zabývat vyřazením bodu číslo 112, to je smlouva mezi Evropskou unií a Vietnamem, tisk 223.

Zahájil jsem hlasování číslo 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 28. Z přítomných 113 pro 105, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je vyřazení bodu číslo 113, tisk 227. Je to smlouva o partnerství mezi Evropskou unií a Mongolskem.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 29 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 29. Z přítomných 113 pro 104, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslední vyřazovaný bod je bod číslo 117, je to Evropská unie a Ukrajina, tisk 310.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 30 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 30. Z přítomných 113 pro 104, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Prosím o klid, protože jde o program schůze a byl bych rád, kdyby ve stenozáznamech to stenografky mohly zaznamenat, abychom se někde nespletli a nedohadovali se o věcech zbytečně.

 

Nyní zařazení bodů. Rozumím tomu tak, že pan kolega Sklenák navrhl, aby dnes po 11. hodině, po skončení odpovědí na písemné interpelace, byly zařazeny body 24 a 26. Ano? (Souhlas.) Můžeme hlasovat najednou nebo jednotlivě? (Po reakci z pléna.) Najednou.

Čili o zařazení nových bodů po 11. hodině rozhodneme v hlasování číslo 31, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zařazení těchto bodů po dnešní 11. hodině, pro pevné zařazení bodů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 31. Z přítomných 114 pro 101, proti 2. Návrh byl přijat. Tyto dva body budeme projednávat po 11. hodině. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP