(17.50 hodin)
(pokračuje Bendl)

Na jaký standard stát bude ze svých prostředků mít, to je otázka. Do jaké míry to pro něj bude nebo nebude priorita. Ale dneska, věřte mi, na tom sociálním systému nebo poskytování peněz do této oblasti je navěšena spousta těch, kteří tam už dlouhou dobu být nemají, a mělo by být naším cílem, aby prostředky zůstaly u těch, kterým opravdu patří. Proto bych se přimlouval za to, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí vzalo tuto záležitost v potaz, vynutilo si a přinutilo kraje k tomu, aby předvedly a řekly, jak si představují poskytování sociálních služeb ve svých teritoriích, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí také řeklo, co je ten standard, a ten vyžadovalo, ale pak nechalo na samostatnosti jednotlivých zastupitelstev a krajů, do jaké míry budou cítit, že to je pro ně tato oblast priorita, či nikoliv.

Krajům byla posílena jejich samostatnost, finanční zdroje, které dostaly z rozpočtového určení daní, se v minulé době zvýšily, což sice mělo za dopad i tu skutečnost, že když kraj získával méně finančních prostředků z daní, získával je i stát, často si to kraje najednou vysvětlovaly tak, že stát jim posílá méně. V okamžiku, kdy tady byla finanční a ekonomická krize, to zkrátka platilo, protože kraje dnes více, nebo jejich rozpočty více dýchají s tím, jak je státu, tak je i kraji, protože jsou navázány nikoliv na dotace nebo ve velké míře na dotace, ale na významnou část takzvaných vlastních příjmů z jednotlivých daní. Proto si toho kraje musí být vědomy a měly by v této oblasti říci, co tedy vlastně chtějí. Stát ať řekne, co je standard.

A připomínám opravdu sociální demokracii, že už téměř dvě volební období má poskytování sociálních služeb na starosti a nemůže se vymluvit na to, že to zavinila něčí nebo někoho jiná vláda. Myslím si, že to, že tady vzniklo čtrnáct systémů, a je to evidentní, za to stát jako takový v minulosti nemůže.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou - prosím, pane poslanče. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, to, co jsme před chvílí slyšeli od pana poslance, to je čirá demagogie. Podívejte se, v současné době už od roku 2002 tak kraje prakticky pouze zprostředkovávaly to, že byly a registrovaly smlouvy a žádosti o to, aby byl zřízen v daném kraji nějaký poskytovatel. Jinak o tom rozhodovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které bylo řízeno panem Drábkem, a díky tomu narostl ten počet na takový počet, který tady před chvílí uvedl pan poslanec, a tato čísla slyšel včera ode mne.

Samozřejmě že druhá věc je, že tento zákon, nebo ta novela, která teď se tady bude diskutovat a posílat do třetího čtení, právě umožňuje to, aby byly korigovány tyto počty, aby byli kontrolováni ti poskytovatelé, a kraje doteď neměly možnost to nějakým zásadním způsobem ovlivňovat. Naopak my jsme místo toho, aby peníze dostávali poskytovatelé včas od Ministerstva práce a sociálních věcí, každý kraj musel zřídit určité množství peněz na začátku roku, tak aby předfinancoval poskytovatele, protože peníze z Ministerstva práce a sociálních věcí přicházely většinou až v březnu nebo v dubnu, a to jsou otázky právě na pana ministra Drábka, který tady vládl za minulé období.

Tolik jenom na vysvětlenou, protože to byla opravdu čistá demagogie. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Ne, já se musím v tomto ohledu pana exministra zastat, neboť jsem byl hejtmanem dvě volební období a vím, že to tak není. Kdyby hejtman, potažmo zastupitelstvo nechtěli tyto finanční prostředky uvolnit, tak by se tak nestalo. Ale protože s tím jednotlivé kraje přišly na ministerstvo a prosazovaly to, no tak zkrátka to, že jim prostě ministr vyšel vstříc, je jejich odpovědnost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím řádně přihlášeného pana poslance Běhounka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, všichni, kdo tady vystupují, mají svým způsobem pravdu. Já jsem hejtmanem skutečně šest let, ne celé druhé volební období, a za tu dobu jsem už absolvoval jednání o sociálních službách s pěti vládami. Když se konečně jedna z vlád - a možná se vám zdá, že tady pléduji za vládu, která je koaliční sociální demokracií - pokusí nějakým způsobem tuto záležitost vyřešit a od samého začátku s kraji diskutuje, sociální komise se podílí připomínkami na vytvoření toho, aby se skutečně podařilo zajistit to, co ten klient dostat má, a aby na prvním místě nebyli poskytovatelé, tak tady slyším to, co slyším. Já jsem přesvědčen, že posunutí tohoto zákona a jeho přijetí je skutečně krokem pro to, aby klienti a popis těchto služeb byl naprosto jednoznačný, smysluplný a aby skutečně byl v jejich prospěch.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím přihlášeného pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já nevím, co si o tomhle mám myslet. Já jsem začal být silně na pochybách o kvalitě toho zákona a o nějakém sjednaném konsensu, protože slyším od koalice i od opozičních poslanců, že všichni považují jaksi novelizaci toho zákona za potřebnou, ale to, co se tady teď odehrává, tak to už jako nesvědčí o tom, že prostě se tady schyluje k tomu, že bude schválena jednoznačná čistá a průzračná novela.

Pochybnosti ve mně zaselo už chování obhájců tohoto zákona na rozpočtovém výboru, kde nevím, co si mám myslet, když zástupce Asociace krajů tam něco tvrdí, kolega Vilímec mu tam mává papírem, kde dokazuje, že to tak není, a on stejně to tvrdí dál, to znamená, že evidentně lže. Ani jsme se tam nebyli schopni dohodnout na tom, jaký byl skutečný postoj politické reprezentace hlavního města Prahy. Pochopil jsem to tak, že v minulých letech si jednotliví krajští politici vylobbovali nějaké dotace a teď to lobbování a vylobbování se bude kodifikovat do zákona, aspoň tak, jak to je předkládáno v originálním návrhu, což považuji za nejenom nešťastné, ale i dokonce nemravné.

Já nejsem žádný pragocentrista ani Pražák naturelem, nicméně prostě si myslím, že je potřeba, po čem tady volal pan kolega Hovorka, aby byla kritéria jasná, měřitelná a stejná pro všechny. A jestli jsou potom nějaká špecifika, jak jsme slýchávali velice často před rozpadem Československa, tak to by se mělo dorovnávat nějakými mimořádnými dotacemi nebo podle nějakých vyhlášek.

Já nevím, kdo z vás ještě ví, co se bude dít, když projde původní, jestli se takhle dohodnete v koalici a proválcujete návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, což jsem pochopil z rozpočtového výboru, že se tak stane, nebo jestli projdou některé z těch pozměňováků, co to bude znamenat.

Je škoda, že tady není pan Babiš, protože jestli někde hrozí, že budou tedy divoké přetoky financí, tak to bude zrovna zřejmě v takto chaoticky schváleném zákoně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP