(15.40 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

Pokud tady bylo zmíněno, že není cílem vyhánět lidi do substandardního bydlení, tak to je naprostá pravda, to mohu jenom podepsat. A je také cílem vlády po tomto prvním kroku, který, jak jsem říkal, je spíše záchranný než dlouhodobě koncepční, připravit návrh zákona o sociálním bydlení a to je věc, na které se pracuje. Není to jednoduché, nebude to hned, ale je to závazek této vlády, aby v tomto volebním období takový návrh předložila a prosadila, který by pak měl koncepčněji řešit bydlení lidí právě ve standardních formách bydlení, nikoliv na ubytovnách, ale ve skromném, slušném, přiměřeném bydlení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pana předsedu Okamuru předběhne s faktickou poznámkou jeho stranický kolega Karel Fiedler, protože faktická poznámka má přednost před řádným vystoupením, byť s přednostním právem. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já vám změřím čas.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Budu opravdu krátce. Já jsem k tomuto nechtěl vystupovat, ale opravdu mě vyprovokoval pan ministr Dienstbier, který tady zmínil volební kampaň. Dneska už to bylo podruhé, takže já bych si dovolil uchopit toto téma.

Ano, pane ministře, vy to máte na billboardech, vy to používáte ve volební kampani, píšete tam: Splněno! Vážená veřejnosti, my to teprve projednáváme, takže někdo tady lže! (Potlesk z řad hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Než se ujme slova pan předseda Tomio Okamura, ještě budu konstatovat omluvu, která došla předsedovi Sněmovny, a to paní kolegyně Anny Putnové od 16 hodin. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já navážu na svého stranického kolegu pana Fiedlera. Ano, já jsem viděl nejenom billboardy ČSSD, co se týče zákona o hmotné nouzi, tzn. doplatku na bydlení, že je splněno, přitom je to lež. ČSSD lže veřejnosti, protože teď tady všichni sedíme a teprve to projednáváme, tak jak to může být splněno? Ale já jsem viděl i další billboardy a na to bych navázal. Já jsem viděl, že ČSSD řeší exekuce, že je proti exekutorům a lichvě! Ale já jsem tady neviděl a nevím - je nás tady skoro 200, jestli to viděl někdo jiný, možná, jak mám trošku šikmější oči, tak špatně vidím - ale byl tady nějaký vládní návrh ohledně exekutorů? Byl tady jediný vládní návrh ohledně exekutorů za deset jedenáct měsíců, co jsme ve Sněmovně? Nebyl ani jeden! Tak co tady plní? Ano, byly tady dva návrhy ohledně exekutorů, které jsme projednávali. Jeden byl od pravicové opozice a druhý byl hnutí Úsvit, které chtělo zavádět místní příslušnost exekutorů, tzn. to, co má většina zemí Evropské unie - většina zemí Evropské unie (opakuje s důrazem) -, abychom zamezili už tomu byznysu s dluhy. A oni si dávají na billboard něco, co ani nepředložili, a dokonce není ani v jednání.

Ale já se vrátím zpátky k zákonu. Tak to by tady opět člověk slzu uronil, jak se tady bojuje za zneužívání doplatků, jak se tady bojuje za občany, kteří jsou v zahradních domcích a chatkách, protože nemají peníze. Ale pojďme se zeptat - a já jsem neříkal samoúčelně to, s čím jsem začal - proč oni nemají peníze? No právě proto, že jsou často obětí exekutorů a lichvářů! Takže vy zase řešíte krok dvě, a ještě ho tedy neřešíte, řešíte ho jenom na billboardu, protože splněno opravdu není, dokonce není ani předloženo. A ta podstata, tzn. abychom zastropovali lichvářské úroky u spotřebitelských úroků, což byl opět návrh hnutí Úsvit, který byl zamítnut touto vládní koalicí, přestože, jak víme, přibližně polovina zemí Evropské unie má zastropovány úroky u spotřebitelských úvěrů - je to analýza Parlamentního institutu, nikoliv Úsvitu. Takže ohledně lichvářů, aby lidé nekončili v těch zahradních domcích, jste neudělali nic. Ohledně exekutorů, aby lidé nebyli obětí státem posvěcené lichvy, tak jste neudělali taky nic. Ale to, co jste udělali, je, že nadále z peněz daňových poplatníků, tzn. těch slušných, nikoliv těch, co parazitují na lidském neštěstí, tak dále podporujete tento systém. To je ta podstata, kterou jsem chtěl říci. Takže, prosím vás, přestaňme s těmi slovy a začněme s činy. A znovu říkám, byl bych rád, abyste navrhli - a znovu tady připomínám návrh, když už jste zamítli, náš návrh Úsvitu proti lichvářům, tak aby vláda navrhla konečně svůj.

Když tady mluvíte o sociálním bydlení, my jsme tedy slyšeli, že to má být až v roce 2016. Tedy váš způsob sociálního bydlení nebo návrh pro občany je zřejmě zahradní domek s nějakou toaletou nebo s nějakým vodovodem nebo studnou - to jsou opravdu otřesné návrhy.

To znamená, vraťme se skutečně k řešení exekutorů. Můj kolega Černoch je předsedou komise pod ústavněprávním výborem. Už je tady analýza z Ministerstva spravedlnosti, byť, řekl bych, ne úplně optimální, jak jsme se na to tak dívali. Jsou tady poslanecké podněty skrz naskrz politické spektrum, a doufám, že na podzim podpoříte tuhle tu společnou novelu, abychom s těmi exekutory už konečně společně hnuli. Děkuji za pozornost.

A opravdu, nechme si tu předvolební rétoriku a předvolební populismus, co tady opravdu předvádějí některé strany. Já bych rád viděl ty zákony tady na stole. Rád bych viděl, abychom o nich tady hlasovali, ale ne že tady někdo říká, že řeší lichvu a exekuce, a nebyl schopný zatím předložit ani jeden, ani jeden vládní návrh. A vidím, že se tady někdo z ČSSD usmívá, tady třeba předseda poslaneckého klubu, ale říkám, ani jeden vládní návrh tady na stole není. Ani jeden. A můžete se smát, jak chcete, protože ani jeden vládní návrh jsme tady na stole ve Sněmovně neměli. Děkuji. (Potlesk z řad hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdyby to nebylo zneužití pozice řídícího - ale nemá mě kdo nahradit, abych to mohl říci od pultu, tak bych k tomu něco dodal, ale nedodám.

Prosím paní kolegyně Chalánková má slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Já se rozhlížím, jestli opravdu už můžu hovořit.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se trošku z větší šířky zamyslela nad tímto návrhem zákona. Měli jsme zde již na plénu dva návrhy, které se tímto zabývaly. Byl to jednak senátní návrh a jednak tady tento návrh vládní. Již zde zaznělo, že zde hrozí nebezpečí vytěsňování některých lidí právě z těch ubytovacích zařízení nebo nebytových prostor, které nesplní hygienické standardy dosud standardního bydlení. Mám to zde u sebe také v podmínkách. A nyní se bavme o některých číslech. Je pravdou, že doplatek na bydlení byl v absolutní hodnotě navýšen, třeba mezi lety 2010 z částky 686 mil. korun do roku 2012 až do výše 1 673 mil. korun. Je ale zároveň také pravdou, že počet příjemců těchto dávek roku 2010 stoupl z 22 881 osob na 41 471 osobu. Jak se to mohlo stát? Důvodem také je to, že stále více lidí se dostává do této situace hmotné nouze a dosahuje právě do těch oblastí, kde již mají nárok na tento doplatek na bydlení.

Touto problematikou se zabývám již dlouhodobě a zabýváme se jí také na výboru pro sociální politiku, který přijal již v lednu 2014 následující usnesení:

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

1. bere na vědomí informaci o řešení problematiky sociálního bydlení;

2. žádá ministra práce a sociálních věcí, ministra pro místní rozvoj -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, já vás přeruším a požádám Sněmovnu znovu o klid! (Poslankyně Chalánková chce hned pokračovat.) Ještě chviličku. (Stále hluk v sále.) Páni kolegové, paní kolegyně, pokud diskutujete o něčem jiném, než je bod č. 14, tisk 256, prosím, přesuňte své diskuse do předsálí a nechte ty, kteří se zabývají tímto textem, řádně přednést své příspěvky. Děkuji. Prosím pokračujte.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji. Takže opakuji:

2. žádá ministra práce a sociálních věcí, ministra pro místní rozvoj a ministra vnitra, aby se problematikou sociálního bydlení a bezdomovectví společně zabývali;

3. pověřuje poslankyni Jitku Chalánkovou, aby koordinovala odbornou debatu za účasti poslanců dotčených výborů, zástupců ministerstev a odborníků k uvedené problematice;

4. žádá ministra práce a sociálních věcí, ministra pro místní rozvoj a ministra vnitra, aby neprodleně zahájili práce na vypracování návrhu zákona o sociálním bydlení. - To byl leden.

5. žádá ministra práce a sociálních věcí, ministra pro místní rozvoj a ministra vnitra o přepracování koncepce sociálního bydlení tak, aby byla v souladu s koncepcí řešení problému bezdomovectví a strategie boje proti sociálnímu vyloučení ve spolupráci se všemi relevantními partnery, s termínem vypracování do šesti měsíců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP