(14.40 hodin)

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi úvodem říct, že každou podporu rodiny v hnutí Úsvit vítáme a budeme hlasovat pro tento návrh. K zákonu je ovšem třeba říci zásadní ale. V tomto smyslu jsme připravili pozměňující návrh, který nyní vložíme k hlasování.

Naše republika vymírá a vládní návrh, který dává porodné pouze na druhé dítě, nic neřeší. Je to jenom plácnutí do vody, protože podle analýz Sociologického ústavu Akademie věc se v České republice musí rodit více než dvě děti na ženu, konkrétně 2,14 dítěte, jinak vymírání naší republiky nezastavíme. Proto znovu opakuji, tento vládní návrh, pakliže je to návrh, a v podstatě žádný jiný návrh na podporu rodin s dětmi jsme zatím neslyšeli a upřímně ani žádnou vládní koncepci na podporu mladých rodin s dětmi, tak je to skutečně velmi slabé kafe a je třeba si to říci na rovinu.

Proto my v Úsvitu chceme, aby porodné dostávali rodiče také na třetí, čtvrté či jakékoliv další dítě, ale pouze za podmínky, a v tomto smyslu bude náš pozměňující návrh, že mají řádnou pracovní minulost minimálně pět let a čistý trestní rejstřík, přičemž do těchto pěti let by se započítávalo i vysokoškolské studium. Porodné na první a druhé dítě ponecháváme tak, jak předložila vláda. Tímto pozměňujícím návrhem dosáhneme toho, že budeme motivovat slušné rodiny, které řádně žijí, k většímu množství dětí, je to alespoň malé gesto, na koncepci od vlády budeme ještě čekat, a zároveň nedáme prostor těm rodinám, které řádně nežijí.

Mimochodem, již v červnu jsem z tohoto místa vyzýval vládu, ať předloží jasnou strategii na podporu rodin s dětmi, ale na stole nic nemáme.

Jenom připomenu, že když jsme se tady bavili o sociálním bydlení, a k tomu se ještě vrátíme u následujícího zákona o hmotné nouzi, tak bylo řečeno, že vláda předloží svůj návrh až v roce 2016, což mě tedy překvapilo velice nemile. Ano, bylo to řečeno tady paní ministryní.

Cílem státní politiky nesmí být podpora jakýchkoliv rodin, ať už to zní třeba nekorektně. Stát v zájmu všech občanů této země musí cíleně podporovat rodiny s dětmi, ovšem rodiny, které jsou přínosem společnosti, to znamená ty, kde rodiče řádně pracují a zároveň nepáchají trestnou činnost. To znamená ty rodiny, které dávají naději, že i jejich děti budou pro naši zemi přínosem. A v tomto smyslu je náš pozměňující návrh.

Kvůli hospodaření dosavadních vlád ČSSD, ODS, KDU-ČSL a dalších za uplynulých dvacet pět let máme ve státní pokladně málo peněz a v budoucnu jich na sociální dávky a důchody bude v poměru k příjemcům ještě méně. Jak jsem říkal, jelikož náš národ bohužel vymírá. V prvé řadě by stát tedy měl podpořit každé narozené dítě, protože statistika je neúprosná. Nejenže vymíráme, ale také jako společnost stárneme, tedy ubývá těch, co budou průběžně vydělávat nejen na důchody, ale na celý sociální systém. A řešením není rozhodně imigrace, jak už jsem slyšel z mnoha úst, i z úst politiků.

Nemá proto logiku trestat řádně pracující slušnou rodinu za to, že si pořídí třetí, čtvrté nebo páté dítě, tím, že jim za to nedáme porodné nebo jiné sociální dávky. Já vím, že vláda tento návrh podle mého názoru ve skutečnosti myslí jinak. Naše vlády a naši politici tím, že nepodporují více než dvě děti, skrytě vyjadřují to, co nahlas popírají. Bojí se zneužívání porodného sociálně slabými nepřizpůsobivými rodinami. Vědí, že normální Češi mají jedno až dvě děti, a tak tímto opatřením podpoří Čechy i s tím, že holt ty dvě skousnou třeba u Romů, co mají ovšem dětí více. Bohužel, s příslovečnou vaničkou vylévají i tisíce nevinných dětí z řádně pracujících rodin, které potřebujeme.

Pojďme být systémoví a nastavme pravidla tak, jak je společnost potřebuje. Podpořme každé dítě, každou rodinu, ovšem jen v případě, že daná rodina dává naději na slušnou výchovu. Porodné ať je bonus těm, kdo řádně pracují, kdo žijí slušně, kdo řádně vychovávají své děti. Jak jsem již v úvodu říkal, jsem pro porodné třeba na třetí a čtvrté dítě pro kteroukoliv rodinu, ale jen pakliže jsou rodiče bezúhonní a mají prokazatelnou pracovní minulost. A naopak, bezesporu není cílem státu, a rozhodně ne hnutí Úsvit, motivovat k porodnosti ty, kteří dlouhodobě nepracují a zároveň nemají čistý trestní rejstřík.

Není přece fér jen proto, že některé neslušné rodiny mají obvykle hodně dětí, trestat i ty slušné, co chtějí mít také hodně dětí. Vždyť ty děti potřebujeme a chceme. Porodné musí být motivační. Musí být signálem státu, který tím říká: "Jsem vděčný za každé, slovy každé dítě pracovitých a slušných lidí. Není to dar, protože tím, že jste pracovali a že k práci a slušnosti vychováte své děti, státu ve skutečnosti vyděláte daleko víc než já vám tady dávám." Takové by mělo být uvažování státu.

Zní to možná cynicky, ale cenu života stát umí vyčíslit, přestože jednotlivé známé výpočty se liší. Například studie společnosti INFOPHARM spočítala, že ekonomická hodnota lidského života je v České republice 12 mil. korun na hlavu. Jinými slovy můžeme také říci, že s každým dítětem, které se nenarodí, 12 mil. korun ztrácíme. Ve skutečnosti ale ztrácíme víc, protože například na výchovu a studium jednoho dítěte rodiče vynaloží dle veřejných průzkumů řádově jeden a více milionů korun, což také přináší příjmy do rozpočtů. Podle mého názoru by moudrý státník neměl váhat investovat, a to masivně, do tak pro stát ziskové komodity, jako jsou děti ze slušných a pracujících rodin bez kriminální minulosti. Pokud se děti naučí být prospěšnými občany, pak přinášejí celému státu, celé společnosti nesmírné zhodnocení.

Snad mě opět někdo nenařkne z populismu. Teď budu mluvit jako byznysmen. Investování do řádných slušných občanů není politická propaganda. Je to, vážení přátelé a vážená vládo, ekonomická nutnost. A stejně tak platí, že absolutní ekonomický nerozum jsou investice do podpory porodnosti těch, kdo celoživotně nepracují nebo jsou společnosti nebezpeční.

A rád k tomu řeknu i B. Stát samozřejmě svým občanům musí umět také práci dát, tím myslím vytvořit podmínky pro vytváření pracovních míst. Práce kolem nás je habaděj, stačí se podívat na silnice nebo na naše památky. A i ty peníze na to máme. Vždyť celá republika má tisíce svých opencard a tisíce jiných tunelů. Peníze jsou, práce také. A když budeme chtít, budou i děti. Stačí jen maličkost - nebát se a nekrást.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Tomio Okamurovi. Ještě před pokračováním rozpravy konstatuji, že poslanec Radim Fiala má náhradní kartu číslo 6 a byla doručena omluva paní ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové z dnešního odpoledního jednání.

Prosím znovu o klid. Pokračujeme faktickou poznámkou paní poslankyně Marty Semelové. Připraví se paní kolegyně Jana Hnyková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP