(12.00 hodin)

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že zdržuji, ale pokud jste poslouchali pana Korteho, tak myslím si, že jeho vystoupení by zvedlo i chromého nebo člověka, který by byl na vozíku.

Já jsem citoval u svého vystoupení, co se týká pana Laudáta, pouze údaje, které jsou dostupné. To znamená údaje, které každý politik, každý poslanec má povinnost přiznat, tzn. majetkové přiznání politiků. Budu se těšit, až tady jednou, a možná že to bude v brzké době, budeme projednávat majetková přiznání politiků. Jsem připraven a mám doma nachystané svoje výplatní sáčky od roku 1970 až do dneška. Tady budou na stole. (Poklepává rukou na pultík.) Tady budou. Já se těším tady na tu skupinu, až všichni - pan Bendl, jak tady vidím, pan Stanjura a ostatní - přinesou ty výplatní sáčky. Já vám ukážu svůj dům, já vám ukážu svoji zahradu, ukážu vám svoje auto, ukážu vám svoje příjmy a můžeme se o tom bavit.

Slova, která tady řekl pan Korte - já si pana Korteho pamatuji z doby, kdy jsem tady ještě neseděl. Zpíval tady při jednom hlasování o důvěře vlády, takže já o jeho určitém chování nebo určitých reakcích nepochybuji. To znamená, já nebudu reagovat na špínu pliváním obdobným způsobem, jak reagoval pan poslanec Vondráček. Já jsem chlap, já jsem horník. My v tom hornictví jsme si každý den vjeli do vlasů. Tam výrazy padaly teda stokrát silnější, ale na rozdíl tady od toho podhoubí, které je tady, tak jsme si dali po čuni, ale prostě pracovali jsme dál. Tady se jenom hledá na chybičku slovíčko, hledá se nuance věcí, které prostě toho normálního člověka nebaví. A mě to tady taky mnohdy nebaví, protože člověk by to po tom hornicky, tam je (nesrozumitelné), tady si vypnete to světlo, a tam se potom ukáže kdo je kdo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, váš čas vypršel. (Děkuji.)

Další s faktickou je přihlášen pan poslanec Pilný, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Kalousek a poslední pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a vážení kolegové, pokusím se tu debatu vrátit tam, kam asi patří, k projednávanému bodu.

Takže první věc, která se týká investičních fondů. Investiční fondy - tam byla snížena sazba daně na 5 %. Nejsem zaměstnancem Ministerstva financí, ale byla snížena na 5 % proto, aby investiční fondy se staly přístupné retailovým investorům. Sazba daně 19 % znamená totiž, že potom veškeré zisky nebo dividendy se daní dalšími 15 %, což je dohromady 34 %. To je velmi diskriminační zejména vůči malým investorům. Nicméně když se tohle to zavedlo, tak se tady objevily developerské fondy, a proto nemohu souhlasit s tím, že by mohly odvádět 5 % a teďka odejdou někam jinam. Ony prostě developerské fondy byly tady a využívaly snížené sazby daně na 5 % a to bylo pro ně nesmírně výhodné, takže ony nikam neodejdou, protože takové podmínky prostě nikdy nedostanou.

To je k investičním pobídkám. Takže si myslím, že to, že se zavedly vlastně dvě kategorie těch fondů, jednak kde zůstává sazba 5 % přístupná pro retailové investory, a druhá 19 % pro ty, kteří by chtěli spekulovat, je správně.

Pokud se týká věcí kolem paušálu, tak já sám jsem do nedávna byl OSVČ, vykonával jsem činnost, která byla převážně konzultační. Využíval jsem výhodného daňového paušálu, to se mi opravdu vyplatilo do té doby, než mi pan ministr Kalousek seškrtal úlevy pro důchodce, takže jsem si spočítal, že se mi nevyplatí, když za mě všechny věci bude tedy platit stát. Rozhodně to opatření, které tady je a které jenom snižuje tu sazbu, tak aby se nestalo opět spekulativní, je naprosto správné. A myslím si, že i pro ty lidi, kteří pracují převážně duševně, ta hranice paušálu je naprosto dostačující a sazba pro ně zůstane výhodná. O řemeslnících, kadeřnicích tady mluvit nebudu, protože tam je to naprosto evidentní.

Byl jsem sám do nedávna (upozornění na časový limit) OSVČ a myslím si, že to opatření diskriminační není. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem pochopil, že asi tím impulsem ke změně je, že developeři mají výhodné podmínky. Ale já jsem se ptal na deset krát jedna a pět krát deset. A na to jsem nedostal odpověď, v čem je rozdíl. Tomu nerozumím. A fakt nerozumím tomu, že třeba do cenných papírů investice je dobrá ta pětiprocentní a do bydlení devatenáctiprocentní. Já osobně, a říkám, že to je moje osobní rozhodnutí, bych považoval za bezpečnější a dlouhodobější investice do nemovitostí než do některých cenných papírů. Ale nemám ty problémy.

K tomu, co tady řekl pan poslanec Hájek. No to je přesně o tom přístupu. Ano, odevzdal jsem majetkové přiznání. A na rozdíl od vás jsem nezkoumal 199 ostatních, abych tady citoval "ten bere tolik", "ten bere tolik". Vy tady můžete nosit výplatní sáčky. Nevím, jestli budou plné, nebo prázdné. Já už 20 let dostávám peníze elektronicky. Tak se do mne nenavážejte.

Pak říkáte, že my jsme se - vy nejdřív někoho urazíte, a pak řeknete "my na šachtě, my havíři bychom si dali po držce". Co to je za řešení? Já nevím, jestli máte větší majetek vy, nebo já, a je mi to jedno. A vy mě nemáte co kontrolovat! Mě může kontrolovat finanční úřad nebo orgány činné v trestním řízení, a ne poslanec, kterého to zajímá! Klidně si to po večerech čtěte, naše daňová přiznání, mně to fakt je jedno, já to nečtu, ale vy mě kontrolovat prostě nebudete. Nemáte na to žádný nárok! A tak mě tady neurážejte, že jste zvědaví, až já tady přinesu nějaké výplatní pásky! Fakt ne!

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Odpusťte, já nechci extendovat osobní diskusi, ale jako předseda klubu TOP 09 se musím zastat pana poslance Korteho proti výpadu, který tady na něho učinil pan poslanec Hájek, když řekl, že háže špínu. Pan poslanec Korte nekonstatoval nic jiného, než že koncentrace osob, které se nemohou vykázat negativním lustračním osvědčením a jsou v řadách hnutí ANO, je i na české poměry mimořádně vysoká, neobvyklá a pozoruhodná. Tato informace je ověřitelná z otevřených zdrojů. A prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče Hájku, je pouze věcí vašeho vkusu, že do takovéhle party chcete patřit. Určitě to není vina pana poslance Korteho a on neháže žádnou špínu. (Tleskají poslanci TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Víte, pan poslanec Hájek bude mít jiný problém. Asi sem možná přinese sáčky od výplat a podobně, ale nevím, jak lidem zdůvodní, že tady bere - já nevím - 52 tisíc nebo kolik hrubého každý měsíc za ty plky, co tady předvádí, které sem vůbec nepatří. To už je pod důstojnost a poprosil bych vůdce hnutí, aby příště si vybral nějaké lidi, kteří aspoň něco umějí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní se táži, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že zde padl návrh pana poslance Kalouska na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, dám o tomto návrhu hlasovat. Dříve než tak učiním, prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

 

Nyní zahajuji hlasování o návrhu vrácení zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování teď. Táži se, kdo je pro, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadových číslem 23, do kterého je přihlášeno 117 poslanců, z čehož je pro 30, proti 66. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného s přednostním právem pana poslance Radima Fialu, a prosím, aby se připravil pan poslanec Ladislav Šincl.

 

Poslanec Radim Fiala: Jen velmi krátce dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem zde na četl a do systému byl vložen pod číslem 1330.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Šincla a prosím, aby se připravil pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Na minulém rozpočtovém výboru jsem podal pozměňující návrh k novele zákona o daních z příjmů stejně jako pan poslanec Hovorka. Jeho hlavním cílem bylo odstranění daňové nerovnosti a nastavení rovných podmínek při užívání majetku svěřeného k hospodaření příspěvkových organizací.

Na rozpočtovém výboru jsme bohužel s kolegou Hovorkou nebyli úspěšní, protože kolegové si pravděpodobně řádně nepročetli důvodovou zprávu předloženého návrhu a pravděpodobně nepochopili, jak tento pozměňující návrh může významně pomoci příspěvkovým organizacím, jako jsou nemocnice a třeba domovy důchodců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP