(19.50 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Přednáším návrh klubu ODS, který vychází, znovu opakuji, z návrhu výboru pro evropské záležitosti. Ten má tyto odstavce:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o pozici vlády České republiky k návrhu druhé vlny sankcí Evropské unie vůči Rusku."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 19. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 19. Z přítomných 156 pro 47, proti 35. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Další návrh je: "Považuje nadále za nezbytné diplomatické řešení současné situace na Ukrajině založené na respektování svrchovanosti, územní celistvosti, jednoty a nezávislosti Ukrajiny, včetně plného využití možnost i sankčních nástrojů v souladu se zájmy České republiky."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 20. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 20. Z přítomných 156 pro 45, proti 32. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Třetí v pořadí je: "Vyzývá předsedu vlády, aby při nadcházejících jednáních o sankcích Evropské unie vůči Rusku postupoval v maximální shodě a jednotě s postojem většiny členských států Evropské unie."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 21. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 21. Z přítomných 156 pro 44, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Čtvrtý je: "Žádá vládu, aby informovala o dalším průběhu jednání tohoto návrhu v orgánech Evropské unie."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 22. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 22. Z přítomných 156 pro 41, proti 34. Také návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Máme tady poslední dva odstavce, poslední dva návrhy, které budeme hlasovat, a to je: "Poslanecká sněmovna odsuzuje pokračující agresivní chování Ruska ve vztahu k Ukrajině."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 23 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 23. Z přítomných 156 pro 47, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Je tu poslední návrh: "Vyzývá vládu České republiky, aby ve shodě se západními demokraciemi důsledně hájila bezpečnostní zájmy České republiky."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 24. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 24. Z přítomných 156 pro 73, proti 7. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, pane zpravodaji, jestli byly všechny návrhy vyčerpány. Ano, byly. Nikdo nezpochybnil, že jsme hlasovali o všech návrzích, proto děkuji panu zpravodaji, děkuji panu předsedovi vlády, a ještě než skončím, hlásí se v zastoupení předsedy poslaneckého klubu TOP 09 pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, na jedné straně vítám to, že nám koalice umožnila, aby se vůbec o tomto bodu jednalo, na druhou stranu s politováním konstatuji, že věci, které byly bazální a kterých se držela česká demokracie po roce 1989, jste minimálně v posledním bodě hlasování zpochybnili a že jste vedle premiéra vyslali další hrozně špatný signál směrem k Evropské unii a k Severoatlantické alianci. Je mi to líto. Ještě chtějte něco občanům této země vykládat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Protože byl vyčerpán program 15. schůze Poslanecké sněmovny, schůzi končím, těším se na vás zítra. Bude pokračovat schůze 18. (správně 17.) podle schváleného pořadu schůze v 9 hodin, tak jak ji kolega přerušil. Hezký večer a těším se na shledanou.

 

(Schůze skončila v 19.56 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP