(19.00 hodin)
(pokračuje Blažek)

Já chápu, že může být taktika, že se nebavíme, že to je možná nějaká taktika. Ale jestliže hrozí reálná válka, tak jediné, co může být, jsou pokusy o dialogy a vysvětlování. A ty se nekonají. Já se ani neptám, kdy byl pan premiér, kdy byl pan ministr zahraničních věcí v Rusku. Teď tam mají být podle mého názoru. To je ta moje výčitka. A snažit se přesvědčovat Rusko o našich postojích, ruské představitele, a snažit se je přesvědčovat o hodnotách, které zastáváme. Rád tady řeknu, myslím si, že tentokrát opravdu nabízíme Rusku velmi pozitivní hodnoty, zatímco u té minulosti bych si to tak úplně, zejména pokud jde o Wehrmacht, tedy nemyslel. Ale pro ně je to totéž, pro ně je to něco, co přišlo ze Západu.

Já bych vládu vyzval, aby kromě nějakého vnitřního vyvažování toho, co je vhodné z hlediska vnitřní politiky a našich voličů, začala politicky konat, aby se politicky rozhodla, jestli tedy chráníme mezinárodní systém - pak už se nemůže kupčit a počítat, to prostě jiná možnost není. A myslím si, že je potřeba, aby diplomacie fungovala a nespala, protože koneckonců od toho tu je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Pavlu Blažkovi. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura, který ale tady momentálně není, takže mu propadá pořadí. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. V podrobné rozpravě máme přihlášenou paní kolegyni Danu Váhalovou jako první a připraví se pan kolega Ivan Gabal. Požádám ještě, paní kolegyně, než vám dám slovo, o klid, protože se budeme bavit o návrzích usnesení. Prosím, poslouchejte jednotlivé návrhy, ať nemusíme mnohokrát opakovat.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, pěkný podvečer.

Dovolím si shrnout to, co tady zaznělo v diskusi na minulém zasedání i na tomto zasedání, do čtyř bodů usnesení. Takže dovolte mi načíst:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky po diskusi o aktuální situaci na Ukrajině

1. odmítá další eskalaci konfliktu na východní Ukrajině a podporuje snahy o udržení příměří, vyřešení konfliktu a stabilizaci Ukrajiny jako suverénního státu,

2. považuje za nezbytné diplomatické řešení současné situace na Ukrajině dohodou mezi Ukrajinou, Ruskem, EU a USA založené na respektování svrchovanosti a teritoriální integrity Ukrajiny,

3. vyzývá vládu České republiky, aby při nadcházejících jednáních o dalším postupu Evropské unie vůči Rusku udělala maximum pro ochránění hospodářských a bezpečnostních zájmů České republiky v maximální shodě s postojem členských zemí Evropské unie,

4. žádá vládu, aby ji informovala o dalším průběhu projednávání, implementace a efektivitě sankcí směrem k Rusku v orgánech Evropské unie.

Děkuji za pozornost i za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Váhalové. Nyní pan poslanec Ivan Gabal, připraví se pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den. Děkuji, vážený pane předsedající.

Vážení kolegové a kolegyně, vážený pane premiére a vládo, já bych jenom znovu zformuloval to, co jsem načítal během svého vystoupení. Řeknu k tomu jenom důvody, protože se zabýváme nejenom řešením situace na Ukrajině, ale zabýváme se také tím, jak bychom se doma měli dobírati hlubšího konsensu v tak zásadních otázkách, jako je vojenský konflikt v našem sousedství, a v přístupu k němu.

Takže návrh usnesení 15. schůze - přednesu dva body a chtěl bych, aby se hlasovaly samostatně.

1. Poslanecká sněmovna podporuje uskutečnění plánovaných parlamentních voleb na celém teritoriu Ukrajiny s maximální účastí pozorovatelů OBSE a Evropské unie a bez vojenského narušování jejich průběhu. Obnovení demokratického mandátu ukrajinského parlamentu a vlády je základním předpokladem demokratického sebeurčení a dalšího vývoje Ukrajiny.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu o včasné projednávání klíčových dokumentů a stanovisek a politik v oblasti zahraniční politiky, Evropské unie, obranných agend a NATO v zahraničním výboru, ve výboru pro evropské záležitosti a ve výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Předpokládám, že pokud se tyto otázky budou včas projednávat v příslušných výborech, že potom také při debatě na plénu se budeme dobírat jakéhosi společného stanoviska. Pro kolegy z koaličních klubů jen dodávám, že projednávání těchto otázek ve výborech máme v koaliční smlouvě o zahraniční politice.

Děkuji vám za pozornost. Předám znění. (Předává znění usnesení.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Ivanu Gabalovi. Požádám Sněmovnu o klid, abychom mohli vyslechnout třetí návrh na usnesení.

Připraví se pan poslanec Radim Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Předkládám následující návrh usnesení. Tento návrh reflektuje vlastně původní důvod, proč jsme společně s ODS požádali o svolání této schůze.

Poslanecká sněmovna České republiky po diskusi o aktuální situaci na východní Ukrajině

1. považuje nejednoznačné stanovisko předsedy vlády k další vlně sankcí za nešťastné a poškozující dobré jméno České republiky,

2. konstatuje, že nejednoznačné postoje v takto zásadních věcech škodí důvěryhodnosti České republiky u partnerů v Evropské unii a ohrožuje předvídatelnost našeho rozhodování v rámci struktur NATO,

3. žádá vládu, aby napříště byl postoj české vlády jednoznačný a nekompromisní vůči jakémukoliv agresorovi proti evropské zemi.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Nyní pan poslanec Radim Fiala, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, počkal jsem až na podrobnou rozpravu. Taky jsem k Ukrajině chtěl říct ještě několik slov, ale do té doby mě velmi příjemně překvapila některá usnesení, která tady teď byla načtena a která jsem měl možnost si přečíst například od paní poslankyně Váhalové nebo od pana poslance Gabala, která jsou v podstatě tou samou rétorikou, kterou kontinuálně a už velmi dlouho razí hnutí Úsvit. Jenom mi dovolte, abych řekl několik vět k těm sankcím.

Dneska byly sankce - nechci to už znovu rozpoutávat, jenom řeknu, že hnutí Úsvit je proti sankcím zvláště v době, kdy panuje jakési mírové příměří. Říkáme: Pojďme se dohodnout, tlačme na obě dvě strany konfliktu, aby si sedly k jednacímu stolu, tedy kyjevskou vládu i povstalce, a snažme se, abychom dospěli k mírovému řešení, protože mír je to, co asi všichni čekáme, že by mělo být výsledkem celého ukrajinského konfliktu.

Ale přesto, že pravděpodobně hnutí Úsvit po velmi krátké poradě bude hlasovat i pro některá další usnesení, načtu usnesení hnutí Úsvit, které je velmi obecné a v podstatě odráží to, co jsem tady dnes chtěl říct: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá mírové řešení konfliktu na Ukrajině. Občanskou válku je nutné ukončit jednáním.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Soukup a poté pan kolega Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, vrátím se k tomu, o čem tady mluvil kolega Komárek. Chtěl bych podat takový doplňující návrh na usnesení, které předložila paní Váhalová, a to: Poslanecká sněmovna pověřuje, nebo vyzývá vládu, aby neprodleně zahájila se zákonnou vládou Ukrajiny jednání o možné humanitární pomoci České republiky na územích postižených vojenskými operacemi.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Soukupovi. Nyní pan kolega Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, velmi stručně. V první části této schůze minulý týden jsem vás informoval o tom, že výbor pro evropské záležitosti přijal usnesení, které do velké míry reflektuje to, co tady zaznívá. Mám informaci, že snad usnesení našeho výboru se stane základem pro další sadu usnesení, která tady dnes zazní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP