(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Birkeho pod písm. O. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 51, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 159, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslední pozměňovací návrhe, pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Poslední pozměňovací návrh pod písm. P jako poslanec Jiří Petrů, takže to se snadno pamatuje. Poslanec Jiří Petrů, pozměňovací návrh P. (Ministr souhlasí, zpravodaj také souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písm. P pana poslance Petrů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 52. Přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 159, proti žádný.

 

Pardon. Mám tady námitku k hlasování. Slovo má pan poslanec Tomio Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Pardon. Já velice krátce. U bodu D5 jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano. Ale hlasování nezpochybňuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Pro stenozáznam prosím, aby bylo uvedeno.

Tím jsme se vypořádali o všech pozměňovacích návrzích. Mám tady žádost o závěrečné slovo před hlasováním předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, platí naše slovo, že vzhledem k tomu, že byla dodržena bazální dohoda, podpoříme tento návrh zákona aktivně. Nicméně dovolte, abych zdůraznil jeden moment z hlasování o pozměňovacích návrzích. Sněmovna poměrně drtivou většinou odmítla pozměňovací návrh E1 pana poslance Korteho, a tím tak vyjádřila přesvědčení, že Vysoká škola SNB před rokem 1989 je plnohodnotnou vysokou školou a její absolvent má plnohodnotné vysokoškolské vzdělání pro účely tohoto zákona úplně stejně jako Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Palackého univerzita popřípadě VUT Brno. Nás tento postoj nepřekvapil u klubů KSČM a hnutí ANO vzhledem k anamnéze jejich předsedů, ale samozřejmě z určitého úhlu pohledu je nutno obdivovat postoj historických stran ČSSD a KDU-ČSL, které neváhaly buď přiznat barvu, anebo pochopit pragmaticky horký tep doby. Přestože náš názor zůstal v menšině a nám nezbývá, než to vzít na vědomí, dovolte, abychom si ponechali názor, že toto komunistické represivní učiliště nebylo plnohodnotnou vysokou školou, že jeho absolventi nemají plnohodnotné vysokoškolské vzdělání, že husákovským režimem vycepovaný komunistický fízl nepatří do státní správy 25 let po listopadu 1989 a že se při první příležitosti tento váš rudý názor pokusíme změnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále se s přednostním právem přihlásil pan předseda strany Úsvit přímé demokracie Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, tady zaznělo, že Sněmovna byla proti, tak já bych tady rád zdůraznil, že hnutí Úsvit podpořilo pozměňovací návrh pana Korteho, jelikož i hnutí Úsvit souhlasí s tím, že za vysokoškolské vzdělání adekvátní pro službu ve státní správě nelze považovat vzdělání získané studiem na fakultě Státní bezpečnosti či na fakultě ochrany státních hranic. To znamená, ta část Sněmovny to odmítla mimo hnutí Úsvit. Hnutí Úsvit je proti tomu, aby ve státní správě pracovali absolventi těchto vysokých škol. To jsem chtěl zdůraznit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. K mikrofonu se line s přednostním právem pan předseda KSČM pan poslanec Filip. Prosím, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, já bych chtěl vaším prostřednictvím panu kolegu Kalouskovi sdělit, že nemám školu Sboru národní bezpečnosti, že jsem vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, nyní Masarykovu univerzitu v Brně, takže nevím, o jaké anamnéze hovoří, a já také nezpochybňuji jeho vysokou školu. Jenom bych chtěl říct, že nerozlišuji lidi podle toho, jakou vystudovali školu, jestli střední, vysokou, takovou nebo makovou, ale podle jejich morálních kvalit a jejich odbornosti. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že se hluboce mýlí, když rozlišuje lidi podle toho, na jakou školu chodili, neposuzuje je podle jejich činů. Protože nikoliv podle slov, ale pouze činů poznáte lidi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dále s přednostním právem před hlasováním pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kdybych měl závěrečnou větu pana předsedy Filipa vzít doslova, tak vlastně žádné vysokoškolské vzdělání nepotřebujeme pro účely tohoto zákona, protože pouze podle činů bychom uznali, zda je, nebo není ten člověk kvalifikován.

Upřímná otázka vyžaduje upřímnou odpověď. Pokud jde o anamnézu, hovořil jsem o společné anamnéze plynoucí z neschopnosti vás obou, páni předsedové, předložit negativní lustrační osvědčení. A to nic nemění na tom, že ten údiv nad postojem historických politických stran, jejichž bývalí členové byli zhusta perzekvováni, týráni a mučeni absolventy Vysoké školy SNB, tento přístup a jeho otrlý cynismus musíme z určitého úhlu obdivovat, i když s ním nemůžeme souhlasit. Ponechte nám proto náš názor, že tito lidé nepatří do státní správy 25 let po listopadu 1989.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestliže se již nikdo další s přednostním právem nehlásí, přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), podle sněmovního tisku 71, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Prosím o stanovisko pana ministra. (Pan ministr souhlasí.) Stanovisko pana zpravodaje? (Souhlasí.)

Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, které jsem přednesl. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 53, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 12. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, dobrý den. Chtěl jsem jenom zmínit na konto té diskuse, která probíhala těsně před hlasováním, že život přináší řadu paradoxů, takže onu kritizovanou věc pan kolega Kalousek díky politické dohodě - pravda - svým hlasováním podpořil, zatímco poslanecký klub KSČM nepodpořil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano. Děkujeme za upozornění na různé paradoxy naší doby.

Protože jsme vyčerpali program 14. schůze Poslanecké sněmovny, končím 14. schůzi Poslanecké sněmovny a upozorňuji, že bude následovat 16. schůze Poslanecké sněmovny, která začíná 45 minut po skončení 14. schůze. Abychom to zaokrouhlili, tak se tady sejdeme ve 13.15 hodin k 16. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji dobrou chuť k obědu těm, kteří budou obědvat.

 

(Schůze skončila ve 12.30 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP