(16.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Omlouvají se tito členové vlády: Bohuslav Sobotka - pracovní důvody, Pavel Bělobrádek - pracovní důvody, Marian Jurečka - pracovní důvody, Svatopluk Němeček - pracovní důvody, Antonín Prachař - zahraniční cesta, Lubomír Zaorálek - pracovní důvody.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 14. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 14. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 2, do kterého je přihlášeno 143 poslanců, pro 134. Konstatuji, že návrh byl přijat a pořad schůze byl schválen.

 

Nyní tedy přistoupíme k projednávání bodu

1.
Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
/sněmovní tisk 71/ - druhé čtení

Dne 27. srpna tohoto roku Poslanecká sněmovna souhlasila s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Je to usnesení Poslanecké sněmovny číslo 393.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal správce navrhovatelů poslanec Roman Sklenák a zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Jan Chvojka.

Ústavněprávní výbor a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se opět tímto návrhem zákona zabývaly a jejich usnesení vám byla doručena jako sněmovní tisk 71/10 a 11. Táži se zástupce navrhovatelů pana poslance Romana Sklenáka, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Není tomu tak. Nyní se tedy táži pana poslance Chvojky. Nechce vystoupit. A dále se též ptám paní zpravodajky výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Věry Kovářové, zda chce vystoupit. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Ráda bych přednesla usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 12. schůze ze dne 27. srpna 2014. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 12. schůzi po vystoupení zástupce předkladatelů Ing. Jiřího Petrů, poslance, paní Mgr. Moniky Pálkové, náměstkyně ministra vnitra, po zpravodajské zprávě paní Ing. Věry Kovářové, poslankyně, a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 71 projednat a schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného s přednostním právem pana poslance Okamuru. Dříve, než ho pozvu k mikrofonu, tady mám faktickou poznámku pana poslance Snopka? Tak to je omyl. Takže prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, co je podstatou celého divadla kolem služebního zákona? Dovolte mi krátce zrekapitulovat.

Byli jsme svědky hysterie pana Kalouska a pravicové koalice, která byla ochotná vzdát se prázdnin a obstrukcemi sabotovat a prodlužovat donekonečna práci parlamentu. Byli jsme svědky momentu, kdy Kalouskova opozice křičela v parlamentu jako vzteklé dítě, kterému berou hračku. Bude dobré si připomenout jejich argumenty. Mezi vzlyky jsme slyšeli bědování, že během tak krátké doby, tj. během těch několika měsíců, nebylo a nebude možné připravit zákon dobrý. Připomeňme, že v tu chvíli už byl na světě jeden služební zákon Zemanovy vlády - léta hotový, a dokonce odhlasovaný s účinností od ledna příštího roku. Vzápětí jsme se ale stali svědky zázraku, který vskutku ukazuje, že máme v parlamentu bohem vyvolené divotvorce. Pan Sobotka hodil přes palubu svého společníka pan Dienstbiera a bleskurychle se dohodl s panem Kalouskem. A světe, div se, mávnutím kouzelného proutku, nepochybně mocného proutku pana Kalouska, je najednou zákon hotový a kvalitní ke spokojenosti vládní koalice i Kalouskovy družiny a už nejsou třeba další měsíce usilovné práce. Kdo nevěří na zázraky, má k zamyšlení druhou variantu. Celé to divadlo bylo účelově sestrojeno panem Kalouskem a Sobotkou, kdy nezasvěcení sehráli roli užitečných idiotů. Připomeňme také, že pan Sobotka hodil přes palubu nejen autora svého návrhu pana Dienstbiera, ale jak konstatovaly odbory, porušil také dohody v rámci tripartity.

Vzhledem ke skutečnému tlaku Evropské unie a vzhledem k tlaku protikorupčních občanských sdružení, jimž se velká část poslanců dokonce zavázala k přijetí služebního zákona, bylo nutné zákon odsouhlasit. Na druhou stranu představitelé ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS nutně potřebovali tomuto zákonu vytrhat všechny zuby. A jak říkala paní profesorka Dvořáková, pořádně ho vykastrovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP