(11.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika a prosím, aby se připravil pan ministr Herman. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Přechovávač je horší než zloděj. Co bylo ukradeno, musí být vráceno. Nechtěl jsem, musel jsem.

Kterého přechovávače, pane kolego prostřednictvím paní předsedající, máte na mysli? Kterého zloděje máte na mysli? Ony ty zásadní majetkové pohyby v historii tohoto prostoru probíhaly docela často. A tak se ptám, jestli jde o toho zloděje z roku 1919, respektive 1920, Masaryk se jmenoval. Jestli myslíte tento majetkový pohyb také, nebo jestli také myslíte Josefa II.? A koneckonců ti, co nabyli majetku po Bílé hoře, by dnešním pohledem také mohli být viděni jako přechovávači a také by jim mohlo být v zájmu historického vyrovnání s osudem poukázáno na to, těm rodům, která zanikly na Staroměstském náměstí popravou, by také mohlo být jejich potomkům, případně jejich příbuzným, leccos restituováno. Takže ono je všecko relativní.

A k tomu úplnému závěru, k tomu varování. Víte, já jsem tady hovořil o oprávněných a spravedlivých požadavcích, přáních, tužbách občanů, nikoliv o řevu ulice nebo hlasu ulice, který je určitým způsobem zpracován, který je určitým způsobem mediálně vytvořen a který je posléze vydáván za skutečný hlas lidu nebo vox populi. Já mluvím o tom spravedlivém požadavku na rovnoprávnost, o tom spravedlivém požadavku na důstojný život v rámci 21. století, o tom spravedlivém požadavku, aby správa věcí veřejných v této republice byla prováděna korektně, správně, bez lumpáren, zlodějen, a tak dál a tak dál. To jsou ty požadavky, které by měl každý dobrý státník, je-li jím, také respektovat. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana ministra Herrmana. A prosím, aby se připravil pan poslanec Okamura. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, zaznělo tady mnoho věcí, které nebudu opakovat. Ale přesto, chtěl bych se pokusit vrátit k meritu této schůze, kterou svolali zástupci dvou poslaneckých klubů bok po boku, KSČM a Úsvitu. Ten název nebo bod, ať už program schválíme, nebo ne, zní: Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona číslo 428/2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Myslím, že je to téma opravdu důležité a je třeba, abychom dokázali rozptýlit jakékoli obavy, protože faktické problémy v této věci prostě nejsou. Dovolte mi, abych k tomu pár informací podal.

Podle údajů o vydaném majetku, které podle prováděcí vyhlášky k zákonu o majetkovém vyrovnání zasílají jednou ročně povinné osoby Ministerstvu kultury - tento seznam tedy existuje - bylo oprávněným osobám v roce 2013 celkem vydáno 121 nemovitých věcí a nebyla vydána žádná movitá věc. Pro zájemce jsou tyto a podrobnější údaje k vydaným věcem zveřejněny na webu Ministerstva kultury. Takže to jenom poznámka k té výzvě, za kterou samozřejmě děkuji - věci jsou přístupné.

V resortu kultury bylo podáno celkem 300 výzev k vydání majetku. Dvanáct z těchto výzev se týkalo zemědělských nemovitostí, zbytek pak jiných než zemědělských nemovitostí a movitých věcí. Z celkového počtu 300 výzev byly dosud kladně vyřízeny dvě výzvy. Konkrétně se jedná o vydání čtyř nezemědělských pozemků. Zde je nutno si uvědomit specifika resortu kultury, protože na rozdíl od jiných státních organizací většina výzev směřovala k vydání movitých věcí, a to především zařízení kostelů a klášterů. Vzhledem k tomu, jakým způsobem se v minulosti nakládalo s majetkem církví a náboženských společností, se většinou musí jednotlivé položky dost komplikovaně dohledávat.

Dovolte mi pár základních čísel. Podle § 9, zemědělské nemovitosti, podané výzvy - počet 12. Odmítnuto pět, projednává se sedm. Jiné věci než zemědělské nemovitosti, § 10 zákona, tedy obrazy, knihy, oltáře: podané výzvy 288, projednává se jich 209, uzavřené dohody číslo dvě, jak jsem řekl, odmítnuto 35, projednává se 78.

Pokud se týká prověřování překážek bránících vydání věcí podle § 8 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, neexistuje k tomuto ustanovení žádný prováděcí předpis, tak jak jsem to řekl ve sdělovacích prostředcích. Případnou existenci překážek bránících vydání požadovaných věcí Národní památkový ústav u každé jemu doručené výzvy prověřuje, a to ať už jde o překážku spočívající například v takzvaných prezidentských dekretech - oslovujeme příslušné archivy, spolupracujeme se Státním pozemkovým úřadem -, nebo o překážku spočívající v nové zastavěnosti pozemku.

Věřím, že alespoň to, co jsem vám ve stručnosti řekl, ukazuje, jak odpovědně a důkladně přistupujeme k prověřování jednotlivých žádostí. Ministerstvo kultury a jemu podřízené organizace ctí zákony této země a věc vydávají pouze tehdy, je-li splnění všech zákonných podmínek dostatečně ověřeno. Samozřejmě tak jako řekl můj kolega, pan ministr Jurečka, jsem připravený i já odpovědět na jakékoliv otázky na standardní půdě. Zatím se na mě také nikdo neobrátil. To znamená, využívám této příležitosti, abych i vlastně vaším prostřednictvím informoval veřejnost o tom, jak v resortu kultury probíhá naplňování zákona 428, a znovu mohu garantovat, že probíhá v naprostém pořádku a nejsou žádné problémy, které by nějakým způsobem naplňování tohoto zákona bránily.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tak já už jsem vystupovat nechtěl vůbec. Ale jsem skutečně zklamaný jak z věcné debaty, a my hnutí Úsvit jsme chtěli věcný, konkrétní výsledek této debaty, už bych to tady opakoval potřetí. Odpovědi na své otázky se ani od jednoho z pánů ministrů nedočkám, to už jsem si všiml. Aby se tedy komplexně, přehledně na jednom místě podala informace, abychom nemuseli už nikdy dělat mimořádnou schůzi na toto téma, aby tento bod nemusel být otvírán, stačí dát jednotnou informaci na jedno místo, a máme to vyřešené. Takže odpovědi se nedočkám, zřejmě není cílem dát informaci, aby 24 hodin denně se kdokoliv mohl kompletně informovat. Takže to je jedna věc.

Ale hlavně jsem zklamaný z těch nevěcných argumentů. To tedy, já jsem myslel, že se budeme drže tématu, ale promiňte, sice se to netýká tématu, ale nezačal jsem já, začal pan předseda Schwarzenberg. My jsme nikdy neřekli, aby se nevrátilo to, co bylo ukradené. My trváme na to, aby se vrátilo to, co bylo prokazatelně ukradené. Takže doufám, že tento argument na naši adresu už tady nezazní. Protože to je populismus. Naopak hnutí Úsvit žádá, a vždy u jakéhokoliv zákona, a řekl jsem to už v úvodním projevu, striktní dodržování zákona, aby neměli občané pochybnosti. Nic víc, nic míň. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP